Yms lyhenne: mitä tarkoittaa yms. lyhenne?

Yms. lyhenne tarkoittaa yritys mitta suoli. Se on lyhenne sanoista ”ympäristömittaus ja -suunnittelu” ja viittaa yrityksen toimintaan, joka keskittyy ympäristönsuojeluun ja -mittaamiseen. Yms. on myös lyhenne sanoista ”ym.” tai ”ym.s.”.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta yms lyhenne

Mikä on lyhenne yms?

Ymmärrän, että yleensä se tarkoittaa ”ja muuta sellaista”.

Mikä tarkoittaa k?

K-kirjain on lyhenne sanasta OK. Lyhennettä käytetään yleensä tilanteissa, joissa halutaan korostaa, ettei kiinnosta. Esimerkiksi jos joku kirjoittaa toiselle pitkän viestin, mutta viestin vastaanottajalla ei kiinnosta se yhtään, hän saattaa törkeästi vastata pelkästään k-kirjaimella.

Miten lyhennetään Toisin sanoen?

Toisin sanoen on yleensä lyhennetty TS: ksi tai t.s. se on yksi yleisimmistä lyhenteistä käytetty sanoja.

Miten lyhennetään katso sivu?

Lyhenne ”kts”. (”katso”) käytetään melko usein tässä vanhentuneessa muodossa, mikä johtuu todennäköisesti arkistolähteiden vaikutuksesta. Lyhennettä on suositeltu kirjoituksissa 1960-luvulta lähtien.

Mitä tarkoittaa tEUR?

Tuhannelle markalle ei ole suositeltu mitään lyhennettä, mutta lyhennettä tmk on käytetty. Jos samaan tapaan muodostaa tuhannen euron lyhenteitä, ne olisivat t € ja te (sekä tEUR). Tarkoittaa, että tuhannen euron arvoinen määrä on tuhansi euroa.

Mikä on k €?

k € tarkoittaa tuhatta euroa.

Miten lyhennetään tuhat?

Sanalle tuhat ei ole kirjainlyhennettä eikä sitä suositeta rahayksiköiden yhteydessä lyhennettäväksi myöskään mittayksiköissä (kg, km) käytettävällä kerrannaistunnuksella k (ei ”15 k€” vaan 15 000 €).

Mikä on yl?

YL on yleinen kielitutkinnon suorittaminen, joka on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat parantaa kielitaitojaan. Yl voidaan suorittaa useissa eri kielissä, ja se antaa sinulle hyvän pohjan kielen oppimiselle.

Mitä tn tarkoittaa?

tn tarkoittaa tonnia. Tonni on kansainvälinen mittayksikkö, joka vastaa 1000 kg. Tavu taas on englannin kielen sana byte, joka on yksi osa tietokoneen muistia.

Mikä on LV?

LV on roomalaisin numeroin 55, lukusana. laiturivaihde, lyhenne lv, käytöstä poistunut rautatieliikennepaikan tyyppi. linjavaihde, lyhenne lv, rautatieliikennepaikan tyyppi. Lehigh Valley Railroad, yhtiötunnus LV, lakkautettu yhdysvaltalainen rautatieyhtiö.

Mitä tarkoittaa sana lol?

LOL eli ”laughing out loud” on suosittu lyhenne, jota käytetään verkossa ja tekstiviesteissä. Sitä käytetään yleensä vastauksena johonkin hauskaan tai humoristiseen asiaan. LOL-sanaa voidaan käyttää myös itsenäisenä sanana tai lauseena, usein sellaisen sanan tai lauseen sijasta, jota voi olla vaikeampi kirjoittaa tai sanoa.

Mikä on MTS?

MTS on lyhenne sanasta Mitä kuuluu. Se voi olla myös lyhenne ”mitäs sinä”-lausahduksesta, mikä tarkoittaa samaa asiaa kuin Mitä kuuluu?-lausahdus. Mts-sanaa käytetään usein mesekeskusteluissa, ja se on suosittu nuorten keskuudessa.

Mikä on EG?

EG, tai Exempli Gratia, tarkoittaa latinankielisesti ’esimerkkinä’. Se on yleinen lyhenne, jota käytetään usein esimerkiksi osoittamaan, että tietty esimerkki on vain yksi mahdollinen tapa tarkastella asiaa. EG voidaan myös käyttää osoittamaan, että tietty asia on vain yksi esimerkki laajemmasta kategoriasta.

Miksi tuhat on k?

Koska Kelvin-astetta käytetään usein lämpötilojen mittauksessa, on tuhat kätevä tapa merkitä tuhatta astetta. Tämä on kätevää esimerkiksi silloin, kun halutaan ilmoittaa lämpötilatapahtumaa, joka on tapahtunut useiden astetuhansien välein.

Mikä on miljardin lyhenne?

Miljardin lyhenne on mrd.

Paljonko on tuhat miljardia?

Tuhat miljardia on miljoona miljoonaa tai tuhat miljardia tai miljoona neliössä: (106)2 = 1012 = 1 000 000 000 000 000. Se on siis luku, jossa on 1 ja 12 nollaa. Sana miljardi koostuu osista b(i)- ja -illion, joista alkuosa tarkoittaa kahta ja loppuosa viittaa miljoonaan.

Mikä on MEUR?

MEUR on lyhenne sanoista miljoona euroa (parempi: miljoona euroa). Mmk on lyhenne miljoonasta markasta (yleisemmin: miljoona mk).

Miten lyhennetään vuosi?

Vuosi-sanan lyhentäminen on poikkeuksellista: Lyhenne ”v.” edustaa taivutusmuotoa ”vuonna” tai ”vuosina”. Lyhenteeseen kuuluu lyhentämisen yleisten sääntöjen mukaisesti piste. Pisteetön lyhenne ”v” tarkoittaa vuotta, kun ilmaistaan ajan kesto, esimerkiksi ikä.

Miten kirjoitetaan ikä?

Suomen kielessä ikä kirjoitetaan käyttämällä sanaa ’vuosi’ sanana ’vuosi’ ja lisäämällä sanan loppuun sopiva suffiksi. Esimerkiksi henkilö, joka on 15-vuotias, kirjoitetaan ’15-vuotias’. Pääte ’-vuotias’ käytetään sekä mies- että naissukupuolisten henkilöiden kohdalla. Jos halutaan ilmoittaa, että joku on tietyn ikäinen ’vuosina’, käytetään sanaa ’vuosi’, jota seuraa numero ja sana ’vuonna’. Esimerkiksi 35-vuotias henkilö kirjoitetaan ”Hän on 35-vuotias vuonna”.

Mitä tarkoittaa lyhenne L?

L-kirjaimen merkityksiä on suomessa eli-sanan lyhenne. l. on suomessa läänin lyhenne. l tai L on litran tunnus.

Mikä on lyhenne ko?

Ko. tarkoittaa kyseessä oleva. Se on yksi yleisimmistä lyhenteistä, ja sitä käytetään usein tekstissä viittaamaan tiettyyn asiaan. Ko. on hyvin yleinen lyhenne, ja sitä käytetään usein myös virallisissa asiakirjoissa.

Mikä on lyhenne p?

Lyhenne p tulee sanoista peta- ja fosfori. Peta- on lyhenne kerranalyysiyksikköön 1015 tai Puhelin. Fosforin kemiallinen merkki on P. Pataljoona on Puolustusvoimien käytössä oleva yksikkö.

Mistä Yle on lyhenne?

Yle on lyhenne sanoista Yleisradio Oy. Yleisradio on edeltäjänään Suomen Radion Yleisviraston, joka perustettiin vuonna 1926. Yleisradio on Suomen julkisen palvelun yleisradioyhtiö.

Mikä on LVO?

LVO on Large Vessel Occlusion eli valtimotukos. Tämä tarkoittaa, että suuri valtimo on tukossa ja aivoille ei pääse tarpeeksi verta. Tämä voi aiheuttaa aivoinfarktin. LVO:n aiheuttaa yleensä veritulppa.

Mikä on SV?

SV on lyhenne sanoista sukellusvene tai sairausvakuutus. SV-peruskorvattava lääke on lääke, joka korvataan sairausvakuutuksella. Sanan kohdalla s.v. tarkoittaa latinan sanoista sub voce eli viittauksena hakuteoksen yksittäiseen hakusanaan.

Mikä on VM?

Valtiovarainministeriö on valtion taloutta hoitava ministeriö, joka vastaa mm. verotuksesta, rahoitusmarkkinoista ja valtionvelasta. Vauhdin Maailma on suomalainen moottoriurheilulehti. Virgin Mobile on brittiläinen matkapuhelinoperaattori. Virtuaalikone on ohjelmallisesti toteutettu tietokone, jossa voidaan ajaa ohjelmia kuin aidossa koneessa.

Mikä on sh?

SH on suositushinta, joka on valmistajan tai alemman myyntiportaan suosittelema tuotteen hinta.

Mikä on lyhenne e?

E on lyhenne suomen sanoista En tai Ei. E on ylioppilastutkinnossa arvosana Eximia cum laude approbatur. (E takaperin) on logiikassa eksistenssikvanttori, joka merkitsee ”on olemassa (ainakin yksi)…”. € on euron symboli, joka toisinaan korvataan pienellä e-kirjaimella.

Mitä tarkoittaa LV hevonen?

Lämminveriset ravihevoset (lv-ravurit, ”lämpöiset”, ”lämppärit”) edustavat lämminveristä hevostyyppiä. Lämminverisiä ravihevosrotuja ovat amerikanravuri, ranskanravuri, orlovravuri ja venäjänravuri. Kutakin näistä roduista on jalostettu pitkälle mahdollisimman nopean ja kestävän ravihevosen aikaansaamiseksi. Lämminveriset ravihevoset ovat yleisimmin käytettyjä ravihevosia maailmassa, ja niitä käytetään laajalti myös amatööri- ja harrasteradoilla.

Miten lyhennetään ynnä muuta?

Ei ole olemassa mitään tiettyä sääntöä siitä, miten lyhennettä ”et al.” lyhennetään. Yleinen käytäntö on kuitenkin käyttää latinankielistä lyhennettä ”et alii” (joka tarkoittaa ”ja muut”), kun puhutaan ihmisryhmästä, ja suomenkielistä lyhennettä ”ym.”, kun puhutaan tavararyhmästä.

Mikä on lyhenne tms?

TMS on lyhenne sanaan ”toinen minä” tai ”toinen mieli”. Se voi tarkoittaa myös henkilöä, joka on osa itseämme. Psykologiaan liittyvässä kirjallisuudessa sanotaan usein, että tms on osa minää, joka on piilossa ja joka voi auttaa meitä ratkaisemaan ongelmia. TMS on myös lyhenne sanoista ”tietoisuuden ja mielen salattu voima”.

Jätä kommentti