win win: Mikä on win-win periaate?

Win-win periaatteen mukaan sopimuksen kummatkin osapuolet hyötyvät sopimuksesta. Win-win periaate tarkoittaa kahden tai useamman osapuolen välistä sopimusta tai neuvottelua, jossa kaikki osapuolet hyötyvät sopimuksesta. Win-win periaatteen mukaan kaikkien osapuolien on hyödynnettävä sopimusta ja kaikkien on oltava tyytyväisiä siihen. Win-win periaate on hyvä tapa varmistaa, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä sopimukseen ja että sopimus toimii kaikkien hyvin.

Jätä kommentti