Mikä on lyhenne OS?

Lyhenne o.s. tulee sanoista omaa sukua. Se tarkoittaa, että henkilön äiti on kirjoitettu henkilön mukaan, esimerkiksi nimi on Annette Castrén, äiti on Fonselius.

Mitä OS tarkoittaa nimessä?

OS tarkoittaa omaa sukua tai omaa nimeä. Se on lyhenne sanoista oma suku tai oma nimi. OS voidaan käyttää myös alkuperäisen nimen tai entisen sukunimen kanssa.

Mikä lyhenne on alv?

Alv on arvonlisävero-sanan lyhenne. Alv on verotus, joka määrätään ostettujen tavaroiden ja palvelujen hinnoista. Alv on prosentuaalinen vero, joka määräytyy tavaroiden tai palvelujen hinnan mukaan. Alv on yleinen vero, joka on kaikissa Euroopan maissa.

Mikä on VS?

VS tulee latinan sanasta versus, joka tarkoittaa taistelua tai muuta vastaavaa. VS on lyhenne useista eri sanoista, kuten ”vastaan” tai ”vastakkain”.

Mikä on lyhenne PL?

PL on lyhenne sanoista ”pois lukien”. PL:lla voi viitata esimerkiksi siihen, että jokin asia on lukuunottamatta muita asioita.

Mikä on lyhenne h?

H on lyhenne teknillisissä piirustuksissa ja kaavoissa korkeuden merkitsemiseen käytettävälle henryn tunnukselle. H-lyhenne voidaan myös käyttää entalpian merkitsemiseen termodynamiikassa.

Mitä tarkoittaa lyhenne min?

Ministeri on hallituksen jäsen, joka vastaa tietystä hallinnon alueesta. Ministeriö on ministerin alaisuudessa toimiva virasto tai laitos. Lyhenne min tarkoittaa siis ministeriä tai ministeriötä.

Miksi lyhenteitä käytetään?

Lyhenteiden käyttöön on monia syitä. Joissakin tapauksissa tarkoituksena on yksinkertaisesti säästää aikaa tai tilaa. Käytetään esimerkiksi sanaa ”herra” tai ”tohtori” sen sijaan, että kirjoitettaisiin koko sana. Toisissa tapauksissa tarkoituksena voi olla sekaannusten välttäminen, kuten esimerkiksi ”btw” käyttäminen ”muuten” sijasta. Joskus lyhenteitä käytetään epävirallisemman sävyn luomiseksi, kuten esimerkiksi ”lol” ”laugh out loud” sijaan.

Ketkä ovat alv velvollisia?

Arvonlisäverovelvolliset ovat yrityksiä, jotka myyvät tavaroita tai palveluita yli 15 000 eurolla tilikaudessa, ja jotka ovat ilmoittautuneet arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Vuonna 2020 raja oli 10 000 euroa. Myös enintään 15 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset voivat hakeutua alv-rekisteriin vapaaehtoisesti.

Mitä tarkoittaa loppuvarasto?

Loppuvarasto tarkoittaa sitä määrää tuotteita, joka on jäljellä tilikauden lopussa. Loppuvarasto voidaan laskea tuotosten ja panosten hallinnan jälkeen. Loppuvarastossa olevat tuotteet voivat olla myymälässä tai varastossa.

Mitä tarkoittaa va tittelin edessä?

Va-tittelin edessä oleva lyhenne tarkoittaa väliaikaista. Väliaikaisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi virka- tai työsopimussuhdetta, jolloin toinen osapuoli on määräaikaisesti poissa tai estynyt tekemästä työtä. Väliaikaisen suhteen päättymispäivää ei yleensä määritellä etukäteen, vaan se ratkaistaan sen mukaan, kuinka kauan toinen osapuoli on estynyt tai poissa.

Mitä tarkoittaa vt johtaja?

Vt. johtaja tarkoittaa henkilöä, joka hoitaa avoimena olevaa virkaa. Virka voi olla esimerkiksi toimitusjohtaja, hallitusjohtaja tai johtaja. Johtaja voi olla myös esimerkiksi osastonjohtaja tai päällikkö.

Mikä on lyhenne rva?

Rva on lyhenne rouva-sanasta. Se on käytössä naimisissa olevasta, eronneesta tai leskeksi jääneestä naisesta puhuttaessa tai kirjoitettaessa. Lyhenne on laajemmin käytössä myös naisen tittelinä ja puhuttelusanana.

Jätä kommentti