Mitä tarkoittaa routiminen?

Routiminen on maan muodonmuutosta ja liikkumista maansisäisen jään eli roudan muodostumisen (eli routaantumisen) vaikutuksesta. Routaantumisessa jään ja maan välille muodostuu kiinnityskohtia, jotka estävät jään liikkumisen. Tämän seurauksena maanpinnan muoto muuttuu ja maanalaiset järjestelmät, kuten vesi- ja kierto-järjestelmät, toimivat eri tavoin. Routiminen on hidasta ja vähitellen tapahtuvaa, mutta se voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia maanpinnan muotoon ja toimintoihin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta routiminen

Mikä on routiminen?

Routiminen on ilmiö, jossa maakerroksen tilavuus muuttuu maan jäätymisen ja sulamisen myötä. Routiminen tapahtuu, kun maaperän vesi jäätyy ja laajenee. Tämän seurauksena maan pinta saattaa nousta tai laskea. Routiminen on käytännössä ainoa tapa, jolla maaperä voi muuttaa tilavuuttaan.

Mistä Routiminen johtuu?

Routiminen johtuu siitä, että jäätymisrintamaan virtaava lisävesi jäätyy. Jäätymisen aikana maakerroksen vesipitoisuus (jääpitoisuus) kasvaa, mikä aiheuttaa tilavuuden kasvua tai fysikaalisten ominaisuuksien muuttumista.

Miten estää routiminen?

Routiminen voidaan estää tekemällä perustuksesta tasapaksu ja käyttämällä rautaeristelevyä. Näin perustus pysyy tukevassa asennossa ja vaurioita voidaan vähentää.

Miten syvälle Routa menee?

Roudan syvyys ja kesto vaihtelevat alueittain. Runsaslumisessa Itä-Suomessa routa ulottuu usein vain 10–20 cm:n syvyyteen, Länsi-Suomessa yleensä syvemmälle. Pohjois-Lapissa routaa voi olla jopa metrin verran, joskus ylikin.

Paljonko routa voi nostaa?

Routa voi nostaa maan pintaa kymmeniä senttejä vuodessa. Kapillaari-ilmiön seurauksena maan pinta voi nousta vielä enemmän.

Miksi routa nostaa kiviä?

Routa nostaa kiviä, koska se laajenee ja kohottaa hieman yllään olevaa kiveä. Keväällä kiven ympärillä oleva maa-aines kuivuu ja vajoaa koloon, joka on syntynyt kiven alle jään sulaessa. Kun tämä toistuu vuodesta toiseen, kivi nousee vähitellen ylöspäin ja tulee lopulta näkyviin maan pinnalle.

Onko maa roudassa?

Suomenlahden rannikolla on paljon lunta, joten routaa on vain muutama sentti. Paksu lumikerros estää maan routimisen. Keskimäärin muualla maassa on routaa 15-30 senttiä, paitsi Lapissa voi olla 30-80 senttiä, Suomen ympäristökeskuksen tutkija Mirjam Orvomaa kertoo.

Milloin maa on roudassa?

Aikaisintaan maa on roudassa, kun siihen lisätty vesi on sulanut ja alkaa virrata. Maa voi myös olla roudassa, kun siihen lisätty vesi on jäätynyt.

Miten Routa haittaa kasveja ja eläimiä?

Routa haittaa kasveja ja eläimiä esimerkiksi tappamalla kasvien juuristoja. Tämä voi johtaa puuston tai puutarhakasvien tuhoon. Routa voi myös vahingoittaa eläimiä, kuten lintuja, joiden jalkojen ja siipien pinta voi jäätyä kiinni routaan.

Mitä tarkoittaa Routasuojaus?

Routasuojaus tarkoittaa rakentamisessa käytettävää eristettä, jonka tarkoituksena on estää maan routimista perustusten ympärillä. Eristeillä estetään pakkasen tunkeutumisen maaperään ja sitä kautta roudan aiheuttamat vauriot rakenteille.

Mitä routaeristeen alle?

Vaihtoehtoisesti voidaan määrittää kylmä rakennus rakennukselle, jossa on hyvin eristetty alempi kerros. Tällöin eristys voidaan asentaa myös kynnyksen alle. Käytetään tuotteita, joilla on suurempi puristuslujuus, EPS 200 Routa ja EPS 300 Routa.

Mikä on kynnyksen alla oleva eristys?

Mikä maa Routaeristeen päälle?

Routaeristeen päälle tulee asentaa noin 100 mm soraa tai hiekkaa. Tämän päälle asennetaan noin 300 mm muuta täyttömaata, kuten soraa tai multaa. Levyjen päälle ei tarvitse asentaa muovikalvoa, koska routalevyt ovat tiiviitä ja hyvin kosteutta kestäviä.

Tuleeko anturan alle eriste?

Kyllä, eristemateriaali on aina asennettava eristetuen alapuolelle riittävän lämpösulun luomiseksi. Tämä on erityisen tärkeää kylmäsiltojen estämiseksi eristetukien kohdalla. Finnfoam Oy on kehittänyt erityisen eristetukilevyn, joka katkaisee tehokkaasti kylmäsillan tuen ja eristeen väliltä ja toimii samalla betonivalun muottina.

Mihin Hietaa käytetään?

Hietaa käytetään usein täytemaana ja nurmikoiden alla. Hieta on myös hyvä materiaali ratsastusmaneeseen, koska se on pehmeää ja helposti muotoiltavaa. Hieta on myös erittäin hyvä lämmöneristäjä, joten se on erinomainen materiaali esimerkiksi kellareihin tai talviasuntoihin.

Onko savi Routivaa?

Savi on keskinkertaisesti routiva materiaali. Se ei ole yhtä routiva kuin siltti tai kerroksellinen savi, mutta se on myös paljon routivampi kuin hiekka, sora tai kallio.

Milloin routa sulaa Etelä-Suomessa?

Routa sulaa normaalisti maalis-huhtikuun vaihteessa Etelä-Suomessa, joskin kevään lämpötilat vaikuttavat siihen ratkaisevasti.

Missä lämpötilassa maa jäätyy?

Maa jäätyy, kun lämpötila on alle 0 astetta. Tämän vuoksi routakerros on talvella ohut, koska maa sen alapuolella on alle 0 astetta. Veden lisääminen tähän sekoittuu tulee jäätymään ja maa routii.

Jätä kommentti