Mitä tarkoittaa mikromanagerointi?

Mikromanagerointi tarkoittaa esimiehen tai johtajan liian tiukkaa valvontaa alaistensa työssä suorittamista ja tekemistä päätöksistä. Mikromanagerointi voi johtaa siihen, että alaiset tuntevat itsensä turhautuneiksi ja riittämättömiksi, koska heidän omaa osaamistaan ja taitojaan ei luoteta. Mikromanagerointi voi myös johtaa siihen, että alaiset eivät kykene tekemään omia ratkaisujaan, koska kaikki päätökset tulevat esimieheltä.

Jätä kommentti