Mitä tarkoittaa intratekaalinen?

Intratekaalinen tarkoittaa aivokalvojen sisäistä. Tämä on lääketieteellinen termi, joka viittaa siihen, että lääkettä annetaan suoraan aivokalvojen välityksellä. Tämä on erityisen tehokas tapa antaa lääkettä, koska se voi välittää lääkettä nopeasti ja tehokkaasti aivotasolle.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta intratekaalinen

Mikä on Intratekaalinen?

Intratekaalinen on sama kuin selkäytimeen injektoitava, ja intravaginaalinen tarkoittaa sitä, että lääkettä puhaltaa sisään emättimeen.

Mitä tarkoittaa lääkkeen enteraalinen antotapa?

Enteraalinen lääkitys tarkoittaa lääkityksen antamista suun kautta vatsanpeitteiden läpi ruoansulatuskanavaan. Lääkitys voidaan antaa joko nenä-mahaletkulla tai avanteen kautta. Enteraalinen lääkitys on hyvin tehokas tapa lääkityksen antamiseen, koska se mahdollistaa lääkkeen nopean imeytymisen verenkiertoon. Antotapaa edellyttää kuitenkin huolellista hoidon ja mahdollisten komplikaatioiden seurantaa.

Mitä tarkoittaa PO lääkehoito?

PO lääkehoito tarkoittaa lääkkeen ottamista suun kautta, joko suun kautta annettavana eli per os -annosteluna (p.o.) tai nielemällä. PO-hoito on yleisin ja usein myös taloudellisin tapa toteuttaa lääkehoitoa. Se on myös turvallinen ja yksinkertainen tapa ottaa lääkettä.

Mitä lääkkeitä annetaan subkutaanisesti?

Ihonalaisesta annostelusta käytetään yleisesti nimitystä subkutaaninen (s.c.) injektio. Tavallisimpia esimerkkejä ihonalaisesta annostelusta ovat minihepariini ja insuliinilääkitykset. Lääkkeen imeytyminen ihon alta riippuu pistokohdan verenkierto-ominaisuuksista esimerkiksi ääreisverenkierron.

Mitä tarkoittaa transdermaalinen?

Transdermaalinen tarkoittaa, että lääkeaine imeytyy ihon läpi. Transdermaalisten lääkkeiden vaikutus alkaa yleensä nopeammin kuin perinteisesti suun kautta otettavien lääkkeiden, koska ne ohittavat maha-suolikanavan. Transdermaalisia lääkkeitä voidaan käyttää myös vaikeasti sairailla potilailla, joiden maha-suolikanava on vaurioitunut.

Mikä on turvallisin tapa antaa injektio lihakseen im?

Turvallisin tapa antaa lihaksensisäinen injektio on käyttää ventrogluteaalista lihasaluetta. Tämä alue sijaitsee lonkan puolella, ja sitä pidetään turvallisimpana injektiokohtana, koska siellä ei ole suuria hermoja ja verisuonia. Lonkan takaosassa sijaitsevaa dorsogluteaalista lihasaluetta ja käsivarren lihasta pidetään molemmat erittäin riskialttiina pistospaikkoina, koska näillä alueilla on paljon hermoja ja verisuonia.

Mikä on IM?

IM-tarkoittaa intramuskulaarinen lääkeaineen annostelutapa. Lääkeainetta annostellaan suoraan lihakseen, mikä mahdollistaa tehokkaan ja nopean vaikutuksen. IM on hyvin tehokas menetelmä lääkkeen toimittamiseksi potilaalle ja se on yleensä määrätty lääkärin toimesta.

Mitä tarkoittaa dermaalinen lääke?

Dermaalinen lääke tarkoittaa lääkettä, joka annetaan hoidettavalle ihoalueelle paikallishoitotarkoituksessa. Perkutaaninen antotapa tarkoittaa lääkkeen antoa ihon kautta systeemiverenkiertoon. Transdermaalinen lääkkeen anto viittaa lääkelaastarien käyttöön.

Mitä epiduraali sisältää?

Epiduraalitila sisältää sidekudosta, rasvaa ja verisuonia selkäydintilaa välittömästi ympäröivänä. Sieltä lääkkeet imeytyvät ja vaikuttavat kohtua hermottaviin hermojuuriin.

Miten toimia aseptisesti ennen injektioiden antamista?

Toimia aseptisesti ennen injektioiden antamista tarkoittaa käsien desinfioimista ennen lääkkeen käsittelyä ja antamista potilaalle, steriilejä injektionantovälineitä (sterilointipäivämäärä, pakkauksen eheys), ruiskuun vedetyn lääkkeen mahdollisimman nopea käyttäminen, aseptista pistotekniikkaa sekä potilaan ihon desinfioimista ennen pistoakselin asettamista ihoon.

Miten Kipupumppua käytetään?

Kipupumppua käytetään pumpun avulla itse nappia painamalla annostellen kipulääkkeen suoraan laskimoon oman tarpeensa mukaisesti. Potilas ei pysty annostelemaan kipulääkettä liikaa pumpun lukitusajan vuoksi. Kipupumppu sopii esimerkiksi syöpäkivun sekä kirurgisen toimenpiteen jälkeiseen kivunhoitoon.

Mikä on enteraalinen ja parenteraalinen lääkitys?

Enteraalinen lääkitys käsittää kaikki mahasta ja suolesta imeytyvät lääkkeet. Lääkettä voidaan annostella enteraalisesti esimerkiksi tablettien, kapselien, tippojen, laastareiden ja voiteiden muodossa. Parenteraalinen lääkitys käsittää kaikki maha-suolikanavan ulkopuolelle annettavat lääkkeet. Lääke vaikuttaa silloin voimakkaammin ja nopeammin kuin enteraalisesti annettavat lääkkeet. Lääkettä voidaan annostella paikallisesti esimerkiksi geeleinä, tippoina, laastareina ja voiteina.

Onko seloken beetasalpaaja?

Onko Seloken beetasalpaaja?

Seloken on sydänselektiivinen beetasalpaaja, joka vaikuttaa erityisesti sydämessä ja vähemmän keuhkoissa. Lääke hidastaa sydämen lyöntitiheyttä, vähentää sen työmäärä, normalisoi sen epäsäännöllistä rytmiä ja laskee verenpainetta.

Millä lääkkeillä on kapea terapeuttinen leveys?

Lääkkeiden yhteisvaikutusten kliininen merkitys korostuu käytettäessä sellaisia lääkeaineita, joiden terapeuttinen leveys on pieni. Tällaisia ovat mm. solunsalpaajat, antikoagulantit, sydämen rytmiin vaikuttavat lääkeaineet, diabeteslääkkeet ja epilepsialääkkeet.

Mitä on metaboloituminen?

Metaboloituminen on prosessi, jossa kehon aineenvaihdunta muuttaa kehon sisällä olevat aineet toisiksi aineiksi. Se tapahtuu maksassa ja suolistossa. Metaboloituminen muuttaa myös lääkkeitä toisiksi aineiksi, ja se on tärkeää lääkkeiden vaikutusten kannalta. Metaboloituminen voi lisätä tai vähentää lääkkeen vaikutuksia, ja se voi myös muuttaa lääkkeen vaarallisiksi tai haitallisiksi.

Mikä on Intraoraalinen?

Intraoraalinen lääke on lääke, joka on tarkoitettu laitettavaksi suuonteloon. Intraoraalinen lääke voidaan laitettaa suuonteloon esimerkiksi suun kautta otettavan lääkkeen tapauksessa, jolloin lääkettä ei tarvitse nieltää. Intraoraalinen lääke voidaan myös laitettaa suuonteloon suun kautta otettavan lääkkeen sijasta. Intraoraalinen lääke on usein hyvin tehokas, koska se imeytyy nopeasti suuontelosta ja pääsee näin nopeasti verenkiertoon.

Mitä tarkoittaa Intramuskulaarinen?

Intramuskulaarinen tarkoittaa pistoksesta annettavaa lääkettä lihakseen. Monet rokotteet annetaan intramuskulaarisesti. Intramuskulaarinen annos on yleensä tehokkaampi ja nopeampi imeytyä kuin peroral (suun kautta otettava) annos. Lääkettä annetaan usein lihakseen reisiluun takaosassa tai vatsalihaksen alueella.

Mikä on Klexane?

Klexane on lääkitys, joka sisältää vaikuttavaa ainetta enoksapariininatriumia. Se kuuluu lääkkeiden ryhmään, joka tunnetaan nimellä ”pienimolekyylipainoiset hepariinit” (LMWH). Klexane toimii kahdella tavalla: Se estää olemassa olevia verihyytymiä kasvamasta suuremmiksi.

Milloin kipu Epiduraalia käytetään?

Epiduraalista kivunhoitoa käytetään erityisesti suurissa vatsa- ja rintaonteloon kohdistuvissa leikkauksissa, joiden jälkeen on odotettavissa kohtalaista tai kovaa kipua. Epiduraalipuudutusta käytetään myös synnytyskivun hoitoon.

Milloin Spinaalipuudutus?

Spinaalipuudutus on hyvä vaihtoehto kirurgiselle toimenpiteelle ja se on myös tehokas kivun hoidossa. Se voidaan tehdä vyöhykemäisenä, ja katetrin avulla kivuttomuutta on mahdollista jatkaa suunnitellusti.

Mikä on terapeuttinen leveys?

Terapeuttinen leveys on käytännössä käytetty ilmaisu, joka tarkoittaa suurimman ja pienimmän hoitoannoksen suhdetta. Suurin annos perustuu usein farmakopean ilmaisemaan enimmäisannokseen, joka on määritelty käytännön kokemusten ja kliinisfarmakologisten tulosten perusteella. Terapeuttisen leveyden avulla pyritään määrittämään, mikä on hoito-ohjelman turvallisin ja tehokkain annos.

Miten lääke vaikuttaa laskimoon annettaessa?

Lääkeaineen vaikutus laskimoon annettuna on nopea ja tehokas. Lääkeaine siirtyy verenkiertoon nopeasti, mikä auttaa potilasta kohenemaan nopeasti. Joissakin tapauksissa lääkeaineen vaikutus on tarpeen rajata tietylle alueelle, mikä on mahdollista injektion avulla.

Mitä ongelmia voi liittyä injektion antamiseen?

Lääkkeen pistäminen voi aiheuttaa kipua, joka voi olla vähäistä tai voimakasta riippuen lääkkeestä ja ihmisestä. Kipua voi vähentää oikean pistotekniikan ja oikean pistokohdan valinnalla. Aspiraatio eli nesteen ottaminen ruiskulla ennen injektiota voi myös vähentää kipua. Kudosten kovettuminen ja mustelmat ovat myös mahdollisia ongelmia injektion antamisessa. Ei-toivotut sivuvaikutukset ovat myös mahdollisia, ja ne voivat vaihdella lievistä vakaviin.

Mihin seloken käytetään?

Seloken ZOC-depottabletteja käytetään 6–18 vuotiaille lapsille ja nuorille kohonneen verenpaineen hoitoon. Tabletin depot-muoto säätelee lääkkeen vapautumista elimistössä ja varmistaa lääkkeen tasaisen vaikutuksen 24 tunnin ajaksi. Seloken on tehokas lääke kohonneen verenpaineen hoitoon ja se auttaa lapsia ja nuoria säätelemään verenpainettaan tehokkaasti.

Mitä tarkoittaa reseptissä merkintä Ne rep?

Jos reseptissä on Ne rep. (tai Älä uudista) -merkintä, se tarkoittaa, että reseptiä ei voi uusia.

Miten pistetään Innohep?

Innohep-lääkehoito annetaan ihonalaisena pistoksena vatsan alueelle, reiden ulkosyrjään tai yläosaan, selän alaosaan tai käsivarteen. Valmistetta ei saa pistää arpien lähelle, napaan tai sen lähelle tai haavoihin.

Mihin Napapiikki pistetään?

Napapiirin pistäminen tapahtuu ihonalaiseen rasvakudokseen vatsan alueella. Pistoskohdan on hyvä olla sellainen, josta rasvakudos on helposti poistettavissa, kuten vatsan tai lantion alueelta. Pistokohdasta tulee myös helposti lääkettä ruiskusta, jolloin ilmakupla on vaaraton.

Mitä on Sublinguaalinen?

Sublinguaalinen tarkoittaa, että lääkettä injektoidaan suun alueen alla olevaan kudokseen. Tämä antotekniikka on tehokas tapa välttää ientulehduksia ja muita haittoja, joita voi esiintyä, kun lääkettä annetaan suun kautta.

Mikä on dermaalinen?

Dermaalinen on ihoon liittyvä. Se voi tarkoittaa ihon pintaa tai ihonalaista kerrosta.

Mitä tarkoittaa Lääkkeen enteraalinen antotapa?

Lääkkeen enteraalinen antotapa tarkoittaa lääkkeen annostelua suun kautta, per rectum -reitin kautta tai nasogastrisen letkun kautta. Lääkitys imeytyy tällä tavoin paremmin ja nopeammin, ja sitä voidaan käyttää tehokkaasti vaikeasti saavutettavissa oleviin alueisiin. Lääkityksen enteraalinen antaminen edellyttää kuitenkin huolellista seurantaa ja mahdollisten komplikaatioiden välttämistä.

Milloin Klexane pistetään?

Klexane-valmistetta käytetään yleensä pistoksena ihon alle (subkutaanisesti). Se voidaan myös antaa lihakseen leikkausten jälkeen. Aloitettaessa lääkitystä lääkäri määrää, milloin ja miten Klexane-valmistetta tulee käyttää.

Mihin Fragminia käytetään?

Fragminia käytetään syvän laskimotukoksen hoitoon ja sen uusiutumisen pitkäaikaiseen estohoitoon syöpäpotilaille. Keuhkoveritulpan (keuhkoembolian) hoitoon. Veren hyytymisen estoon hemodialyysin ja hemofiltraation yhteydessä.

Jätä kommentti