mitä tarkoittaa geneerinen: Mikä on geneerinen substituutio?

Geneerinen substituutio tarkoittaa mahdollisuutta ostaa halvempaa, samankaltaista lääkettä kuin mitä on määrätty. Substituutiossa käytetään toisen, usein teollisuuden valmistamaa lääkettä, joka korvaa alkuperäisen lääkkeen. Substituution tarkoituksena on säästää rahaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mitä tarkoittaa geneerinen

Mitä tarkoittaa geneerinen Wikipedia?

Geneerinen lääke on lääke, joka on kehitetty vastaamaan annostukseltaan, vahvuudeltaan, antoreitiltään, laadultaan, suorituskyvyltään ja käyttötarkoitukseltaan tuotemerkillä varustettua lääkettä. Geneerisillä lääkkeillä on oltava sama vaikuttava aine, terapeuttiset vaikutukset ja turvallisuusprofiili kuin merkkilääkkeellä. Yhdysvalloissa FDA:n on hyväksyttävä geneerinen lääke biologisesti samanarvoiseksi kuin tuotemerkillä varustettu lääke.

Geneeriset lääkkeet ovat tyypillisesti edullisempia kuin merkkilääkkeet, koska kehitys- ja markkinointikustannukset lankeavat merkkilääkkeen valmistajalle. Kun patenttisuoja poistuu, muut valmistajat voivat valmistaa geneerisiä versioita lääkkeestä. Geneeristen lääkkeiden merkinnöissä mainitaan yleensä vaikuttavan aineen nimi eikä tuotemerkin nimi.

On olemassa muutamia poikkeuksia sääntöön, jonka mukaan geneeristen lääkkeiden on oltava biologisesti samanarvoisia kuin merkkilääkkeet. Joissakin tapauksissa geneerisellä lääkkeellä voi olla eri antoreitti tai eri annostelumuoto (kuten tabletti, kapseli tai injektioneste). Muissa tapauksissa rinnakkaisvalmiste voi olla tarkoitettu eri käyttötarkoitukseen kuin tuotemerkillä varustettu lääke. FDA edellyttää kuitenkin, että geneerisellä lääkkeellä on samat käyttöaiheet kuin tuotemerkillä varustetulla lääkkeellä.

Mikä on geneerinen osaaminen?

Yleiset taidot ovat taitoja, joita tarvitaan sekä akateemisissa että työelämässä, kuten kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu, tietojen analysointi, viestintä ja kirjoittaminen. Nämä taidot ovat tärkeitä menestymisen kannalta kaikilla aloilla, ja niitä voidaan kehittää sekä muodollisen koulutuksen että käytännön kokemuksen kautta.

Mitä on lumelääke?

Lumelääke on tarkoituksellisesti tehoton kontrollivalmiste, joka on tarkoitettu lääketieteellisiin kokeisiin. Lumevaikutuksen perusteella valmistettu lääkevalmiste on myös lumelääke. Lumelääke auttaa tutkijoita selvittämään, toimiiko lääke oikein tai onko se tehokas. Lumelääke voidaan myös käyttää diagnostiikan apuna.

Mitä ovat geneeriset taidot?

Geneeriset taidot ovat sellaisia taitoja, jotka ovat hyödyllisiä usealla eri elämän alueella. Niitä voi olla esimerkiksi kommunikaatio-, ryhmätyö- ja ajankäyttötaidot, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot sekä elinikäinen oppiminen. Nämä taidot ovat usein hyödyllisiä myös työelämässä ja opinnoissa. Geneerisillä taidoilla onkin usein suuri merkitys ihmisen elämässä.

Jätä kommentti