Mikä on monogrammi?

Nomogrammi on graafinen esitys lähtötietojen ja lopputuloksen riippuvuudesta eri parametreista. Tyypillisessä yksinkertaisessa nomogrammissa on riippuvuusparametrin kuvaaja x-y-koordinaatistossa. Lähtöarvo on esityksen x-akselilla, josta etenemällä halutun parametrin kuvaajaan voidaan lukea tulos y-akselilta. Monimutkaisissa nomogrammeissa voi olla useita lähtöpisteitä ja parametrikäyriä. Nomogrammeja voidaan käyttää sellaisten riippuvuuksien nopeaan ratkaisemiseen, joihin liittyy useita parametreja. Nomogrammia voidaan esimerkiksi käyttää palkin pituuden laskemiseen, kun otetaan huomioon palkin leveys, paksuus ja Youngin moduuli. Nomogrammit ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun yhteen laskentaan liittyy useita parametreja, sillä niiden ratkaiseminen perinteisillä menetelmillä voi olla varsin aikaa vievää. Nomogrammeja ei kuitenkaan pitäisi käyttää erittäin tarkkoihin laskelmiin, koska niissä voi tapahtua inhimillisiä virheitä. Ne voivat kuitenkin olla uskomattoman hyödyllisiä välineitä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen nopeasti ja tehokkaasti.

Jätä kommentti