Mikä on lagenula?

Lagenula on alkueläin, joka kuuluu meren mikroplanktoniin. Se on pieni, pullomainen eläin, joka on yleensä noin 1-2 millimetriä pitkä. Lagenulat ovat yleisiä meren eläimissä, ja niitä on löydetty kaikista maailman meristä. Niitä on myös löydetty joukosta ihmisen ulostetta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta lagenula

Mikä on Lagenula?

Lagenula on pieni, pullomainen lääke, jota käytetään lääkkeiden ruiskuttamiseen ruiskuihin. Se on valmistettu kumista, mikä helpottaa lääkkeen ottamista ruiskusta. Lagenula sisältää yleensä 5-50 ml lääkettä, joka voi olla lääkkeestä riippuen joko nestemäisessä tai kuivassa muodossa.

Mitä välineitä tarvitset injektion antamiseen?

Injektion antamista varten tarvitset ruiskun ja neulan. Neulaa käytetään lääkkeen ottamiseen injektiopullosta ja ruiskua käytetään lääkkeen ruiskuttamiseen kehoon. Tarvitset myös steriilin vesiastian injektiota varten.

Miten toteutat Aseptiikkaa lääkehoidossa?

Lääkehoidon aseptiikan toteuttaminen edellyttää asianmukaiset tilat sekä oikein koulutettua henkilöstöä, joka hallitsee vaadittavat työmenetelmät. Lääkelaitoksen määräyksen mukaan lääkkeitä tulee säilyttää osastoilla lukittavissa, riittävän suurissa sekä tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

Mikä on turvallisin tapa antaa injektio lihakseen?

Lähteiden perusteella ventrogluteaalista lihasaluetta pidetään turvallisimpana injektion antoalueena. Selänpuoleinen pakaralihasalue, eli dorsogluteaalinen lihas, ja olkavarren lihas puolestaan todetaan hyvin riskialttiiksi injektion antopaikoiksi.

Mikä on 7 o n sääntö?

Seitsemän O:ta eli seitsemän oikeaa sääntöä ovat oikea lääke, oikea annos, oikea antoaika, oikea antotapa, oikea potilas, oikea potilaan ohjaus sekä oikea dokumentointi. Nämä säännöt on tarkoitettu lääkäreille ja lääketieteen ammattilaisille opastamaan heitä lääkkeiden oikeaa käyttöä varten.

Saako lähihoitaja pistää lihakseen?

Lähihoitaja saa pistää lääkkeitä lihakseen, kuten esimerkiksi injektioita. Injektiot annetaan ihon alle tai lihakseen, ja ne voidaan tehdä myös potilaskohtaisesti. Lääkäri määrittelee, mikä on sopiva annos lääkettä ja miten se annetaan. Lähihoitaja voi myös antaa lääkkeitä, kuten tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina.

Mitä tapahtuu jos injektio menee verisuoneen?

Verisuonen rikkoutuminen aiheuttaa sisäistä verenvuotoa lihaksessa. Se voi tuntua kipuna ja lihaksen jäykkyytenä. Suonen rikkouduttua siihen saattaa myös kehittyä arpikudosta tai verihyytymä. Jos veritulppa lähtee liikkeelle ja kulkeutuu sydämeen tai keuhkoihin, seuraukset voivat olla hengenvaarallisia.

Kuka saa antaa huumaavia lääkkeitä?

Lääkäri saa antaa huumaavia lääkkeitä, koska hänellä on pätevä ammatti ja hän tietää mitä lääkettä potilas tarvitsee. Lääkäri myös seuraa potilasta hoidon aikana ja osaa arvioida, onko potilas saanut tarpeeksi lääkettä. Huumaavien lääkkeiden annostus on tarkkaa, ja niitä ei pidä antaa ilman lääkärin määräystä.

Paljonko lihakseen voi pistää?

Lihakseen voi pistää maksimissaan 5 millilitraa aineita, mutta tämä määrä on hyvä jakaa useampaan osaan. 2-3 millilitran annokset ovat yleensä riittäviä.

Mitä lääkkeitä ei saa jauhaa?

Lääkkeitä ei saa jauhaa, koska jauhatus voi muuttaa niiden vaikutusta. Jauhatus voi myös vaikuttaa lääkkeen turvallisuuteen ja tehoon. Lääkärin tai apteekin kanssa on hyvä keskustella, jos potilaalla on vaikeuksia niellä lääkettä kokonaisena.

Miksi lääkkeitä ei saa käsitellä paljain käsin?

Lääkkeitä ei saa käsitellä paljain käsin, koska ne voivat pilaantua käsien bakteereiden vaikutuksesta ja toisaalta jotkut lääkeaineet voivat imeytyä elimistöön ihonkin läpi. Lusikkaa ei tule käyttää nestemäisten lääkkeiden annosteluun, koska se on mittavälineenä epätarkka.

Miksi sc injektio 45 asteen kulmassa?

Ihonalaiset injektiot annetaan yleensä 45 asteen kulmassa, jotta injektiokohta kohoaa ympäröivän lihaskudoksen yläpuolelle. Näin neula voidaan työntää ihonalaiseen kudokseen helpommin ja kivuttomammin.

Mitä tarkoittaa sc injektio?

SC-injektio tarkoittaa subkutaanista injektiota, joka annetaan tavallisesti olkavarren, reiden tai vatsan ihon alle. SC-injektio annetaan ihon ja lihaksen väliseen kudokseen, jotta lääke pääsee verenkiertoon.

Kuka saa pistää lihakseen?

Lääkkeen lihakseen voivat pistää nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten lähihoitajat. Lääkkeen lihakseen voi pistää myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on näyttänyt osaamisensa lääkkeen oikeasta annostuksesta ja käytöstä.

Mitä jos LOVe ei mene läpi?

Mikäli työntekijä ei pääse lääkehoitotenteistä läpi, työnantajan ja työntekijän tulisi yhdessä pohtia, mistä tämä johtuu. Tarvittaessa työnantajan on järjestettävä mahdollisuus lisäkoulutukseen.

Paljonko LOVe tentti maksaa?

LOVe-tentti maksaa 124€ / osallistuja (sis. ALV 24%). Kursseja voi tilata verkkokaupastamme.

Saako sosionomi jakaa lääkkeitä?

Sosionomi voi lääkehoidon opinnot suoritettuaan (vähintään lähihoitajan osaamisvaatimuksia vastaavan määrän) ja kirjallisen luvan saatuaan esimerkiksi jakaa lääkkeitä asiakas- ja potilaskohtaisiin annoksiin ja antaa lääkkeitä luonnollista tietä eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, peräpuikkoina tai suihkeina.

Minkä pituista neulaa käytetään yleensä annettaessa injektio lihakseen?

Yleisin lihaksensisäisiin injektioihin käytetty neulan pituus on 38 mm (Ojala & Kaukkila 2008). Jos potilaan painoindeksi (BMI) on kuitenkin yli 30, on suositeltavaa käyttää vähintään 50 mm:n pituista neulaa (Nisbet 2006).

Minkä pituista neulaa käytetään yleensä annettaessa injektio ihon alle?

Neulan koko ihonsisäisessä injektiossa on G26 – G27 ja pituus 10 – 13mm (Saano & Taam-Ukkonen 2018, 225).

Mitä lääkkeitä annetaan lihakseen?

Lihakseen annettavia lääkkeitä ovat erilaiset antibiootit, pahoinvointia estävät lääkkeet, narkoottiset, sedatiiviset ja erilaiset lääkeliuokset, analgeetit, antipsykootit sekä rokotteet. Injektoitaessa lihakseen lääke imeytyy elimistöön 10-30 minuutin kuluessa.

Miten hävität Injektioneulan oikeaoppisesti?

Injektioneulat, insuliiniruiskut, lasiampullit, turvaneulat sekä esimerkiksi insuliinikynien ja kertakäyttökynien neulaosat on aina hävitettävä erillään muista lääkejätteistä. Pakkaa em. viiltävät ja pistävät jätteet aina tiiviiseen ja kovaan astiaan, esim. lääkejätteen keräyslaatikkoon tai lääkejätteen vastaanottopaikkaan.

Jätä kommentti