Mikä on assertiivinen?

Assertiivinen viestintä on puhetyyli, joka on aggressiivisen- ja passiivisenviestinnän välillä. Se on passiivisaggressiivinen puhetyyli.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta assertiivinen

Mitä tarkoittaa Assertiivinen?

Assertiivisuus tarkoittaa jämäkkyyttä, yksilön kykyä pitää puoliaan sekä ilmaista mielipiteensä ja tarpeensa suoraan ja tarkoituksenmukaisesti. Assertiivisuus ei ole aggressiivisuutta vaan kykyä puolustaa omia oikeuksia toisen oikeuksia loukkaamatta. Assertiivisuus on tärkeä taito niin yksityiselämässä kuin työelämässäkin, ja se auttaa ihmisiä välttämään ristiriitoja ja parantamaan vuorovaikutustaitojaan.

Miten olla jämäkämpi?

Jämäkkyyden perustana on ajatus, että jokaisen oikeudet ja tarpeet ovat yhtä arvokkaita. Jämäkkä käyttäytyminen auttaa toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Omien rajojen tunnistaminen, omien rajojen puolustaminen ja oman itsen arvostaminen ovat osa hyvää itsetuntoa. Jämäkkä ihminen kykenee sanomaan ei silloin, kun hän tietää ettei halua tehdä jotain tai silloin kun hän tietää ettei voi tehdä jotain. Jämäkkä ihminen myös kykenee kertomaan toisille ihmisille, mikä häntä vaivaa ja mikä on hänen mielipiteensä.

Miten pitää puoliaan?

Puolensa pitämistä voi harjoitella esimerkiksi asettamalla asiat arvojärjestykseen. Tärkeintä on tietää mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja puolustaa niitä. Toisinaan on myös hyvä idea purkaa höyryt ennakkoon ja miettiä miten asiaan haluaa suhtautua. Muista myös minäpuhe, jonka avulla voi selvittää omia tunteitaan. Harjoittele myös ei-sanaa, joka auttaa puolustamaan itseään ja omia arvojaan. Treenaa myös vuorosanoja, joiden avulla voi olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Käytä avointa elekieltä, jotta voit kertoa toisille mitä haluat. Varaudu vastarintaan, jotta voit selviytyä vaikeista tilanteista.

Mitä tarkoittaa että osaa pitää puolensa?

Puolensa pitäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että uskaltaa kertoa muille ihmisille mielipiteensä. Uskaltaa kertoa esimerkiksi ohjaajille ja vanhemmille, mitä haluaa ja tarvitsee. Puolensa pitäminen on myös kieltäytymistä niistä asioista, joita et halua.

Jätä kommentti