Lakisääteinen työterveystarkastus

Työnantajana sinun on tehtävä lakisääteinen työterveystarkastus työntekijöillesi vähintään kerran kahdessa vuodessa. Näin varmistetaan, että työntekijät ovat terveitä ja kykeneviä työskentelemään valitsemassaan ammatissa.

Työterveystarkastuksessa arvioidaan työntekijän fyysistä ja henkistä terveyttä sekä kykyä tehdä työtään turvallisesti. Siinä kartoitetaan myös mahdolliset terveysriskit, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa hänen työsuoritukseensa.

Tarkastukseen kuuluu yleensä terveyskysely, lääkärintarkastus ja joitakin perustestejä. Tarkastuksen tulosten perusteella työntekijälle luodaan terveysprofiili, jota käytetään hänen työterveytensä ja -turvallisuutensa seurantaan.

Jos tarkastuksessa havaitaan terveydellisiä ongelmia, työntekijä ohjataan tarvittaessa lisäarviointiin ja -hoitoon. On tärkeää muistaa, että työterveystarkastuksen tavoitteena on tunnistaa terveysriskit ja edistää työterveyttä ja -turvallisuutta, ei diagnosoida tai hoitaa terveydentilaa.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Jätä kommentti