T kirjaimella alkavia adjektiiveja?

T kirjaimella alkavia adjektiiveja ovat tunteikas, tulinen, tuhma, taitava ja tahmea. Ne kaikki kuvaavat jotain erityistä ja erottuvat muista adjektiiveista. Tunteikas voi tarkoittaa esimerkiksi herkkää ja herkästä, kun taas tuhma voi tarkoittaa vallattomuutta ja villiä. Taitava taas on adjektiivi, joka kuvaa jonkun taitoa tai kykyä tehdä jotain erityisen hyvin. Tahmea puolestaan viittaa siihen, että jokin on liukas ja kiinni toisessa.

Jätä kommentti