suomen kieli vai suomenkieli: Suomenkieli vai suomen kieli?

Suomen kieli on kansallinen kieli, joka on virallisesti kieli Suomessa. Suomenkieli on kuitenkin kieli, joka on myös virallisesti kieli Suomessa. Kielitieteilijät erottavat kuitenkin nämä kaksi kieliä toisistaan. Suomen kieli on kieli, joka on virallisesti kieli Suomessa. Suomenkieli on kuitenkin kieli, joka on myös virallisesti kieli Suomessa. Kielitieteilijät erottavat kuitenkin nämä kaksi kieliä toisistaan.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta suomen kieli vai suomenkieli

Mihin kieliin suomi kuuluu?

Suomi kuuluu uralilaiseen kielikuntaan. Suomea puhuu Suomessa äidinkielenään noin 4,9 miljoonaa ja toisena kielenä yli puoli miljoonaa ihmistä. Lisäksi suomen puhujia on Ruotsissa (noin 175 000), Norjassa (noin 12 000), Itä-Karjalassa ja Inkerissä (50 000–100 000) sekä muun muassa Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Mihin Kieliperheeseen suomi kuuluu?

Suomi kuuluu suomalais-ugrilaiseen kieliperheeseen, johon lukeutuvat myös viron ja unkarin kielet ja muita pienempiä kieliä, joita puhutaan Siperian alueella. Kieliperheeseen kuuluvat kielet jaetaan kahteen ryhmään: suomalais-ugrilaisiin ja uralilaisiin kieliin. Suomalais-ugrilaisista kielistä suurin osa puhutaan Itä-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uralilaisista kielistä suurin osa puhutaan Venäjällä ja sen naapurimaissa.

Mistä suomen kieli on peräisin?

Suomen kieli on peräisin uralilaisesta kantakielestä, jota on puhuttu tuhansia vuosia sitten jossain Volgan keskijuoksun ja Ural-vuorten välisellä alueella. Kantasuomi on suomen lähin kantakieli, josta ovat kehittyneet itämerensuomalaiset kielet eli suomi, karjala, vepsä, lyydi, inkeroinen, vatja, viro ja liivi.

Kuka on keksinyt suomen kielen?

Mikael Agricola on keksinyt suomen kielen 9. huhtikuuta 1539. Hän on suomen kirjakielen luojana, ja ansioihin kuuluu esimerkiksi ja raamatunkäännös . Yleinen käsitys on, että etenkin kirjoitetun suomen kielen tarina alkaa Agricolasta.

Onko suomi ja viro Sukulaiskieliä?

Viro ja suomi kuuluvat itämerensuomalaisiin kieliin, jotka ovat lähisukukieliä. Viron ja suomen välinen etäisyys on kuitenkin niin suuri, että ne ovat melko erilaisia. Viro on paljon vaikuttanut latinan ja saksan kieliin, kun taas suomi on vaikuttanut paljon pohjoismaisiin kieliin.

Mikä on maailman yleisin kieli?

Maailman puhutuin kieli on mandariinikiina, jota puhuu yli 1,3 miljardia ihmistä. Toiseksi puhutuin kieli on espanja, jota puhuu yli 460 miljoonaa ihmistä. Kolmanneksi puhutuin kieli on englanti, jota puhuu yli 379 miljoonaa ihmistä.

Miksi suomi on kaksikielinen maa?

Vuonna 1922 annetussa kielilaissa suomi määriteltiin tasavertaiseksi kansalliskieleksi ruotsin kielen rinnalle ja määriteltiin suomen ja ruotsin kielen käyttö tuomioistuimissa ja muissa valtion viranomaisissa.

Suomen kaksikielisyyteen on useita syitä. Yksi syy on historiallinen. Satojen vuosien ajan suomi ja ruotsi olivat Suomessa molemmat virallisia kieliä. Vaikka ruotsi ei ole enää virallinen kieli, sitä puhutaan Suomessa edelleen laajalti.

Toinen syy on se, että suomi ja ruotsi ovat molemmat Euroopan unionin virallisia kieliä. Tämä tarkoittaa, että Suomen kansalaiset voivat kommunikoida muiden EU-kansalaisten kanssa omalla kielellään.

Lopuksi monet suomalaiset arvostavat sitä, että he osaavat puhua sekä suomea että ruotsia. Monille se on merkki monipuolisesta koulutuksesta. Sen ansiosta he voivat myös kommunikoida laajemman ihmisjoukon kanssa.

Mitä kieltä puhutaan vain Suomessa?

Ei ole olemassa yhtä kieltä, jota puhutaan vain Suomessa. Suomessa puhutaan suomea, ruotsia ja useita muita kieliä. Kullakin näistä kielistä on oma puhujajoukkonsa, jolla on omat kielelliset oikeutensa.

Milloin suomen kieli tuli?

Suomen kieli tuli noin 6 000 vuotta sitten uralilaisesta kantakielestä. Kantakieli on kehittynyt Volgan keskijuoksun ja Ural-vuorten välisellä alueella. Kantakieltä on puhuttu noin 6 000 vuotta sitten.

Miksi suomenkieli on vaikeaa?

Suomen kieli on vaikeaa, koska se on niin erilainen kuin muut kielet. Sanapötkylät ovat vaikeita, koska ne ovat niin pitkiä ja konsonantteja on sekä pitkiä että lyhyitä. Vokaaleja on myös sekä pitkiä että lyhyitä.

Onko kielet englanniksi isolla?

Onko kielet englanniksi isoilla kirjaimilla?

Kielten ja kansallisuuksien nimitykset kirjoitetaan usein isoilla alkukirjaimilla, mutta tämä ei ole pakollista. Puhuuko unkarilainen vieraanne englantia tai saksaa?

Miten Suomen kieli eroaa muista kielistä?

Suomen kieli eroaa muista kielistä useilla eri tavoilla. Ensinnäkin, suomalaisilla sanoilla ei ole sukupuolta. Tämä tarkoittaa, että sanalla hän voi tarkoittaa sekä miestä että naista. Toiseksi, suomalaisissa sanoissa ei ole määräisiä tai epämääräisiä muotoja. Esimerkiksi sanalla kirja tarkoitetaan aina tiettyä määrää kirjoja, eikä sitä voi käyttää epämääräisesti.

Onko saame suomen Kansalliskieli?

Onko saame suomen kansalliskieli?

Saame on kansalliskieli, joka on virallisesti tunnustettu Suomessa. Saamen kieli on kuitenkin uhanalainen, ja sen puhujamäärä on vähentynyt vuosien mittaan.

Minkä värinen on terve kieli?

Terve kieli on tyypillisesti väriltään vaaleanpunainen, ja sen pinta on samettinen ja mattapintainen. Sitä peittävät pienet papillat, jotka suojaavat kielen pintaa ja antavat makuaistin. Nämä papillat voivat olla erikokoisia ja -muotoisia, ja niiden jakautuminen kielen pinnalla voi vaihdella henkilöittäin.

Mikä on vaikein kieli oppia?

Käsittääkseni se on kiina, koska se on niin erilainen meidän omaan kieltämme. Aikaisemmin olen yrittänyt oppia kiinaa, mutta minun on ollut vaikea saada kieltä hallintaan. Se vaatii paljon työtä ja kärsivällisyyttä, mutta joskus se voi olla myös hyvin palkitsevaa.

Missä puhutaan Karjalan kieltä?

Karjalan kieltä puhutaan Suomessa ja Venäjällä. Karjalan kieli on uhanalainen molemmissa maissa. Suurin osa karjalan puhujista elää Venäjällä, Karjalan tasavallassa ja Tverin alueella.

Miksi kieli voi kuolla?

Kieli voi kuolla, koska se on taloudellinen ja poliittinen toiminta. Kielet tuhoutuvat pääasiassa taloudellisten ja poliittisten toimien seurauksena. Suurimmassa vaarassa ovat ne kielet, joiden alueella elinolosuhteet käyvät mahdottomiksi: elävä kieliyhteisö hajoaa, jos sen jäsenten täytyy työn ja toimeentulon turvaksi muuttaa eri suuntiin.

Missä maassa on eniten sanoja?

Papua-Uusi-Guinea on maa, jossa puhuttujen kielien määrä on kaikista suurin. Saarivaltion alueella jutustellaan jopa 840 kielellä. Eniten sanoja löytyy kuitenkin englannista. Siinä on tällä hetkellä noin 750 000 sanaa, ja uusia syntyy viikoittain.

Kuka kirjoitti suomen kielen?

Mikael Agricola on kirjoittanut suomen kielen ja käänsi ensimmäiset suomenkieliset painetut kirjat. Hän on myös pidetty suomen kirjakielen ja suomenkielisen kirjallisuuden isänä.

Onko englanti sukua Ruotsille?

Englannin ja ruotsin välillä on todella pitkä sukulaisuus. Vaikka ne ovatkin kieliä, jotka ovat melko kaukana toisistaan, on olemassa paljon yhteisiä piirteitä, jotka osoittavat, että ne ovat läheisesti sukua. Englanti on kuitenkin paljon lähempänä saksaa kuin ruotsia, ja tämä näkyy selvästi kielen rakenteessa ja sanastossa.

Miksi äidinkieli on äidinkieli?

Äidinkieli on yksilölle tärkeä, koska se on hänen tapansa ilmaista itseään ja omaa identiteettiään. Äidinkieli on se kieli, jolla yksilö on kasvanut ja joka on hänelle tuttu. Äidinkieli on yksilölle tärkeä myös siksi, että se on hänen tapansa yhdistää muihin ihmisiin, jotka puhuvat samaa kieltä.

Mitä tarkoittaa uralilaiset kielet?

Uralilaiset kielet ovat kieliä, jotka muodostavat kielikunnan, johon kuuluvia kieliä nykyään puhutaan laajalla alueella kahden puolen Ural-vuoristoa ja Euroopassa. Uralilaisia kieliä on yli 30 ja niiden puhujia noin 20,7 miljoonaa. Niitä puhuvat uralilaiset kansat.

Montako kieltä on olemassa?

Maailmassa on arviolta 6000 kieltä. Tämä määrä muuttuu jatkuvasti, kun uusia kieliä löydetään ja toiset häviävät. Ethnologue.com on verkkosivusto, joka seuraa, luetteloi ja luokittelee maailman kieliä.

Mitä kantakieli tarkoittaa?

Kantakieli tarkoittaa historiallis-vertailevassa kielitieteessä sellaista nykykieliä edeltävää historiallista kielimuotoa, joka on päätelty eli rekonstruoitu historiallis-vertailevan metodin avulla eli tietyn toistensa sukukielinä pidettyjen kielten joukon systemaattisia yhtäläisyyksiä vertailemalla.

Onko Internet isolla?

– Suomen kielen lautakunnan suositus 12.3.2007

Suomen kielen lautakunta suosittaa, että suomen kielessä kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella internet tai isolla alkukirjaimella Internet. Tähän asti on suositettu isoa alkukirjainta, mutta lautakunta ei ole aiemmin ottanut asiaan kantaa.

Onko Puolan kieli vaikeaa?

Onko puolan kieli vaikeaa? Puolan kielen opiskelua harkitseva saattaa miettiä onko kieli vaikeaa. Vastaus on, että kyllä se on. Se kuuluu nimittäin maailman vaikeimpiin kieliin muun muassa suomen kielen ohella. Vaikeuden takia monet luovuttavat sen opiskelun kesken. Kielen vaikeus piilee sen monimutkaisessa grammatiikassa ja vieraiden sanojen määrässä. Puolankieliset sanat ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Niiden taivutus on myös vaikeaa.

Tuleeko kielet isolla kirjaimella?

Kielet tuleeko isolla kirjaimella?

Ei ole yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen, sillä kielten nimien kirjoittamisessa on useita eri tapoja. Kielten nimet voidaan kirjoittaa sekä isolla että pienellä kirjaimella. Yleensä kielten nimet kirjoitetaan pienellä kirjaimella, mutta on myös mahdollista kirjoittaa ne isolla kirjaimella. Kielten nimien kirjoittamisessa on siis useita eri tapoja, ja kunkin kirjoittajan on itse päätettävä, miten ne kirjoitetaan.

Mitä sanoja maailman kielistä on viime aikoina tullut suomen kieleen?

Kuten ovat tulleet aikanaan esimerkiksi japanin manga, karaoke ja sushi, ruoka-alan sanat ovat usein juuri tällaisia, ja niitä on tullut muun muassa ranskasta, italiasta ja arabiasta. Ruokatrendien parista uuteen päivitykseen lisätään sanat raakaruoka ja granola.

Onko unkari kieli?

Voidaan sanoa, että Unkarin kieli on kieli, vaikka se ei kuulu indoeurooppalaiseen kielikuntaan. Unkarin kieli on kuitenkin laajalti levinnyt ja sitä puhuu yli 1 500 henkilöä Suomessa.

Mitä on germaaniset kielet?

Germaaniset kielet kuuluvat indoeurooppalaiseen kieliperheeseen, johon kuuluvat muun muassa englanti, saksa, hollanti, ruotsi ja tanska. Maailmanlaajuisesti germaanisia kieliä puhuu noin 209 miljoonaa ihmistä.

Milloin viron kieli syntyi?

Viron kieli on syntynyt noin 1500-luvulla, kun alueella asuneet suomalaiset ja venäläiset ovat aloittaneet kielen vaihdon. Kieli on kehittynyt pääasiassa suomalaisen ja venäläisen kielen vaikutuksesta. Nykyisin viron kieli on yksi Euroopan suurimmista kielikunnista ja se on käytössä yli 10 miljoonalla ihmisellä.

Miten kieli on syntynyt?

Kieli on syntynyt ihmisten tarpeesta viestiä toisilleen. Ihmiset ovat aina reagoineet ympäristöönsä ja luoneet äännähdyksiä, jotka ovat heijastaneet tai olleet sopusoinnussa ympäristön kanssa. Nämä äännähdykset ovat kehittyneet rytmikkäiksi lauluiksi ja sitä kautta kieleksi. Kieli on siis kehittynyt ihmisten vuorovaikutuksesta ja tarpeesta kommunikoida toistensa kanssa.

Missä puhutaan ruotsia?

Suomessa on kaksi virallista kieltä, suomi ja ruotsi. Suomi on äidinkieli noin 87 prosentille suomalaisista. Ruotsi on äidinkieli noin 5 prosentille suomalaisista. Ruotsia puhutaan eniten Suomen länsi- ja etelärannikolla.

Tuleeko kuukaudet isolla?

Kirjoittaminen kuukausien nimi on yleisesti ottaen pienellä alkukirjaimella, eli ”maanantai” ja ”kesäkuu”. Jotkin juhlapäivät kuten ”joulu” ja ”pääsiäinen” voidaan kirjoittaa isolla alkukirjaimella.

Onko aurinko erisnimi?

Tähtitieteessä Aurinko, Maa ja Kuu ovat erisnimiä samoin kuin muutkin nimetyt taivaankappaleet: Maa kiertää Aurinkoa. Kuu kiertää Maata. Aurinko kiertää Kuu.

Milloin puhuttiin latinaa?

Latinaa on puhuttu Suomessa jo lähes tuhannen vuoden ajan välillä vähemmän, välillä enemmän. Latina saavutti Suomen yli puoli vuosituhatta Rooman luhistumisen jälkeen, mutta siitä tuli silti hallinnon ja uskonnon kieli. Puhuttuaan latinaa vähemmän, se nykyisin kielenä Suomessa on taantumassa, vaikka kielitieteilijät ovatkin huomauttaneet, että se on yhä tärkeä osa Euroopan kieliperinnettä.

Missä maassa puhutaan hepreaa?

Heprea on Israelin valtion virallinen kieli. Sitä puhutaan myös Palestiinassa sekä muissa Lähi-idän maissa, joissa on paljon juutalaisia asukkaita. Heprea on seemiläinen kieli, ja sitä kirjoitetaan oikealta vasemmalle heprealaisella kirjaimistolla. Heprea koostuu pelkistä konsonanttimerkeistä, joista joitain käytetään myös vokaaleja ilmaisemaan.

Mikä on maailman oudoin kieli?

Maailmassa puhutaan monia outoja ja mielenkiintoisia kieliä, mutta mikä niistä on kummallisin? Kysymykseen on vaikea vastata, sillä se, mikä voi tuntua yhdestä ihmisestä oudolta, ei välttämättä tunnu toisesta niin oudolta. On kuitenkin olemassa joitakin kieliä, jotka ovat ehdottomasti epätavallisempia kuin toiset.

Yksi outo kieli on pirahã, jota puhuu pieni heimo, joka asuu Amazonin sademetsässä Brasiliassa. Pirahãsta tekee epätavallisen se, että siinä ei ole sanoja numeroille tai väreille. Tämä ei ehkä aluksi vaikuta kovin oudolta, mutta sillä on suuri vaikutus siihen, miten pirahã-kansa ajattelee maailmasta. Heillä ei esimerkiksi ole käsitystä ajasta tai mittaamisesta, eivätkä he ymmärrä syyn ja seurauksen käsitettä.

Toinen epätavallinen kieli on ainu, jota puhuu pieni ryhmä ihmisiä Japanissa. Ainu-kielessä on hyvin monimutkainen järjestelmä kunniamerkkejä, joilla osoitetaan kunnioitusta toisia kohtaan. Tämä voi tehdä yhteydenpidosta ainu-kielisten ja muiden kielten puhujien välillä melko vaikeaa, sillä kunniamerkkejä on käytettävä juuri oikealla tavalla, tai ne voivat aiheuttaa loukkauksia.

Mikä on siis maailman oudoin kieli? Sitä on vaikea sanoa varmasti, mutta nämä kaksi kieltä ovat ehdottomasti epätavallisimpien joukossa.

Montako suomen kielen puhujaa on?

Suomea puhuu Suomessa äidinkielenään noin 4,9 miljoonaa ja toisena kielenä yli puoli miljoonaa ihmistä. Lisäksi suomen puhujia on Ruotsissa (noin 175 000), Norjassa (noin 12 000), Itä-Karjalassa ja Inkerissä (50 000–100 000) sekä muun muassa Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Millä kielillä Suomessa kirjoitettiin 16.00 ja 17.00 luvuilla?

1600- ja 1700-luvuilla Suomessa kirjoitettiin pääasiassa Turun seudun puhekielellä. 1600- ja 1700-luvuilla siihen lisäsivät oman murteensa piirteitä pääasiassa hämäläiset ja satakuntalaiset, 1700-luvulla myös pohjalaiset kirjoittajat.

Milloin suomen kirjakieli syntyi?

Suomen kirjakieli syntyi uskonpuhdistuksen myötä 1500-luvulla. Piispa Mikael Agricola julkaisi ensimmäiset painetut suomenkieliset kirjat, kuten Abckiria 1543 ja Se Wsi Testamenti 1548.

Missä voi opiskella karjalan kieltä?

Karjalan kieltä voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa oppiaineena, kun muualla sitä tarjotaan vain yksittäisinä kursseina. Myös tuleville äidinkielen opettajille jaetaan perustietoa karjalasta.

Mikä on suomen kielelle tyypillistä?

Suomen kielelle on tyypillistä se, että se on hyvin runsas vokaaleilla. Sanoja sijoitetaan ja taivutetaan usein eri tavoin, ja niissä on paljon astevaihtelua. Myös agglutinaatio on yleistä, eli sanoja yhdistellään usein toisiinsa. Vokaalisointu on myös yksi suomen kielen omaleimaisista piirteistä, eli vokaaleita voidaan käyttää eri tavoin samaan sanaan.

Miten suomen ja ruotsin kieli eroaa toisistaan?

Suomen ja ruotsin kieli eroaa toisistaan varsinkin ääntämyksessä ja sanastossa. Erot eivät johdu pelkästään suomen kielen vaikutuksesta, vaan myös siitä, että suomenruotsissa on säilynyt sanoja ja ääntämyspiirteitä, jotka ovat Ruotsissa kadonneet tai harvinaistuneet.

Milloin suomen kielestä tuli virallinen kieli?

Suomen kielestä tuli virallinen kieli vuonna 1902.

Jätä kommentti