spatiaalinen päättelykyky: Mitä tarkoittaa spatiaalinen diffuusio?

Spatiaalinen diffuusio tarkoittaa jonkin esineen tai asian leviämistä tietyssä tilassa. Diffuusio voi tapahtua esimerkiksi sairauden, kuten tartunnan, leviämisellä etäpesäkkeiden kautta. Matkustava turisti voi olla yksi esimerkki tästä, sillä hän voi matkustaa uuteen paikkaan ja levittää sairautta täällä oleviin ihmisiin. Spatiaalinen diffuusio on siis tapahtuma, jossa jokin asia leviää tilassa useisiin eri pisteisiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta spatiaalinen päättelykyky

Mitä on Spatiaalisuus?

Spatiaalinen älykkyys on kyky hahmottaa maailmaa visuaalisesti, tehdä muutoksia ja mukautuksia alkuperäisiin havaintoihin ja luoda oma visuaalinen kokemus maailmasta uudelleen. Se on kyky nähdä maailma kolmiulotteisesti ja ymmärtää ja käsitellä esineitä avaruudessa.

Mitä tarkoittaa Spatial?

Spatial tarkoittaa tilaa, sijaintia tai välimatkaa koskevaa.

Jätä kommentti