reflektointi tarkoittaa: Mitä tarkoittaa reflektointi?

Reflektointi tarkoittaa mietiskellä, harkita, pohtia, ja fysiikassa termi tarkoittaa heijastaa. Mietiskellytäessä asioita pyritään ymmärtämään syvemmin ja laajemmin, ja usein tavoitteena on myös oppia uutta. Harkitessaan asioita pyritään löytämään parhaat ratkaisut erilaisiin ongelmiin, ja pohtiessaan asioita pyritään löytämään niiden taustalla olevat syyt. Fysiikan reflektoinnissa heijastuvat aallot voivat olla esimerkiksi valoa tai ääntä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta reflektointi tarkoittaa

Miksi Reflektointi on tärkeää?

Reflektointi on tärkeää, koska se auttaa ihmisiä ymmärtämään tapahtumia ja oppimaan niistä. Reflektointi mahdollistaa myös uusien näkökulmien löytämisen ja toiminnan kehittämisen.

Miten tehdä reflektio?

Kun muistelen suoritustani, pohdin, mikä meni hyvin ja mikä olisi voinut mennä paremmin. Etsin syy-seuraussuhteita, jotka auttavat minua ymmärtämään, mitä tapahtui. Tämä pohdinta voidaan tehdä monin eri tavoin, kuten kirjoittamalla, valokuvaamalla tai piirtämällä. Palaan oppimistilanteeseen sellaisena kuin se todella tapahtui.

Mitä tarkoittaa Itsereflektointi?

Itsereflektointi tarkoittaa oman toiminnan arviointia ja sen kehittämistä. Se on yksi ihmisen tärkeimmistä taidoista, sillä vain tarkastelemalla omaa tekemistään on mahdollista kehittää omaa toimintaansa. Vuoden vaihtuessa uuteen oman toiminnan kuulostelevalle pohdiskelulle onkin taas oivallinen mahdollisuus.

Mikä on reflektiivinen työote?

Reflektiivinen työote on kyky tiedostaa ja ymmärtää toiminnan perusteita, kyseenalaistaa ja tutkia avoimin mielin vaihtoehtoja. Toisin sanoen, reflektiivinen työote on nykyorganisaatioiden avainosaamista. Reflektiivisyys on taitoa rikkoa rutiineja ja tuottaa luovuutta, joustavuutta, oppimista ja innovaatioita.

Mitä on reflektiivinen ajattelu?

Reflektiivinen ajattelu on kykyä tunnistaa ja kyseenalaistaa oman ajattelun, tunteiden ja toiminnan taustaolettamuksia ja itsestäänselvyyksiä. Reflektio on omaa pohdintaa, jossa teoria ja omakohtainen kokemus ovat vuoropuhelussa toisiaan haastaen. Reflektiivinen ajattelu auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja toimintaamme paremmin, ja siten myös kehittämään itseämme ja toimintaamme.

Jätä kommentti