Muunmuassa vai muun muassa?

Muunmuassa vai muun muassa? Vastaus Muun muassa.

Muunmuassa tarkoittaa sanoja, joilla voidaan korostaa ainutlaatuisuutta tai poikkeuksellisuutta. Muun muassa tarkoittaa sanoja, joilla voidaan korostaa lukumäärää tai määrää.

Muunmuassa on korostussanana yleisempi kuin muun muassa. Muunmuassa voidaan käyttää myös laajemmin kuin muun muassa, mikä tarkoittaa, että se voidaan käyttää myös sellaisissa asioissa, joita ei voida laskea tai määrittää.

Usein kysytyt kysymykset

Miten muun muassa kirjoitetaan?

Eräs tapa kirjoittaa lause ”muun muassa” on kirjoittaa se pilkulla erotettuna, esimerkiksi: ”Hän on osa-aikatyössä, muun muassa”. Tämä on yksi tapa kirjoittaa lause, mutta on olemassa myös muita tapoja.

Mikä on lyhenne mm?

Mikä on lyhenne mm?

MM on lyhenne sanoista muun muassa tai muiden muassa.Se on yleisin käytetty lyhenne ja sitä käytetään teksteissä usein. Lyhenne on hyvin yleinen ja sitä käytetään usein eri teksteissä.

Miten mm kirjoitetaan?

Mittayksiköiden lyhenteet ovat pisteettömiä, myös muiden kuin metrijärjestelmään kuuluvien mittojen lyhenteet: mk = markka(a), mm = millimetri(ä) (vrt. mm. = muun muassa), g = gramma(a), l = litra(a), p = penni(ä) (vrt. p. = penniä). Tämä pätee myös mm-lyhenteeseen.

Miten noin lyhennetään?

Noin lyhennetään usein sanoista ”noin” tai ”noin vuotta”. Noin on hyvin yleinen lyhenne, ja se on käytössä paljon eri tilanteissa. Lyhenne voidaan käyttää esimerkiksi sanoista ”noin 100 vuotta” tai ”noin päivää”. Noin on hyvin yleinen lyhenne, ja se on käytössä paljon eri tilanteissa.

Miten lyhennät sanan arvonlisävero?

Sana ”arvonlisävero” voidaan lyhentää sanaksi ”ALV”. Sana päättyy yksikössä n-kirjaimeen ja monikossa i-kirjaimeen.

Miten kirjoitetaan lyhenteet?

Lyhenteet kirjoitetaan pääsääntöisesti pienin kirjaimin. Poikkeuksena ovat vain ne lyhenteet, joissa sanan loppu on mukana tai jotka päättyvät pisteeseen. Esimerkkejä tällaisista lyhenteistä ovat mm. ja ts.

Onko tämänhetkinen yhdyssana?

Ei, tämänhetkinen ei ole yhdyssana. Se on adjektiivi, joka kuvaa jotakin, joka tapahtuu tai tapahtuu tällä hetkellä.

Miten kirjoitetaan koko ajan?

Sanaparien kirjoittaminen on yksi tapa, jolla voi ilmaista ajatuksensa selkeämmin ja tehokkaammin. Kaksi sanaa, jotka ovat samanlaisia, kuten ”moni” ja ”monet”, voidaan kirjoittaa yhdeksi sanaksi, mutta joskus on paras kirjoittaa ne erilleen. Tämä on hyödyllistä, kun halutaan erottaa selkeästi kaksi erilaista asiaa tai kun halutaan korostaa jotain tiettyä sanaa.

Miten kirjoitetaan paikan päällä?

Paikan päällä kirjoitetaan yksinkertaisesti (seurata asiain kulkua) ”paikan päällä”. Tämä normaalityylinen tapa on täysin hyväksyttävä.

Miten kirjoitetaan sydämeen?

Sydämeen kirjoitetaan normaalisti m, vaikka sanavartalon m on painosyistä kahdentunut. Sydän on suomen kielen vanhimpia omaperäisiä sanoja, ja se tarkoittaa jonkin sisällä olevaa tai keskellä olevaa. Ydin on myös vanha sana, ja se tarkoittaa myös jonkin sisällä olevaa tai keskellä olevaa.

Miten kirjoitetaan ns?

Lyhenne ”ns.” tarkoittaa niin sanottua. Se kirjoitetaan yleensä silloin, kun halutaan osoittaa, että joku asia on vain niin sanotusti olemassa. Lyhennettä käytetään myös silloin, kun halutaan korostaa, että joku asia on vain sattumanvaraista tai epätärkeää.

Miten kirjoitetaan Oy?

Oy on yleisin ja samalla selkein yhtiömuoto Suomessa. Osakeyhtiössä yrityksen toimintaa pyörittävät osakkaat, ja yrityksen nimi on yleensä muotoa Oyj. tai Abp. Yhtiön nimen perässä kirjoitetaan aina piste.

Jätä kommentti