Miten kristinusko on jakautunut?

Kristinusko on jakautunut keski-ajalla ortodoksiseen uskontoon. Ortodoksisen uskonnon mukaan Jumala on yksi ja kaikki tulevat hänen luomastaan. Tämä uskonto perustuu Raamatun opetuksiin ja siihen, mitä Jeesus Kristus sanoi ja teki. Ortodoksinen uskonto on levinnyt pääasiassa itäisessä maailmassa, kun taas länsimaiset kristityt ovat päätyneet uskomaan, että Jumala on kaksi, isä ja poika. Tämä uskonto perustuu myös Raamatun opetuksiin, mutta myös länsimaisen kulttuurin vaikutuksesta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta miten kristinusko on jakautunut

Mitä kristinuskon symboli tarkoittaa?

Kristinuskon symboli tarkoittaa Jeesus Kristusta, Jumalan poikaa ja pelastajaa. Symbolilla on myös toinen merkitys, iktys, joka tarkoittaa kalaa. Iktys-merkkiä käytetään usein kristittyjen merkkinä.

Mikä on kristinuskon tärkeät juhlat?

Kristinuskon tärkeät juhlat ovat joulupäivä, toinen joulupäivä, uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, juhannuspäivä ja pyhäinpäivä. Kristityt viettävät näitä juhlia Jeesuksen Kristuksen syntymän, kuoleman ja ylösnousemuksen muistoksi.

Miten kristinusko on vaikuttanut musiikkiin?

Raamattu on vuosisatojen kuluessa vaikuttanut merkittävästi musiikkiin. Kun kristinusko saapui Eurooppaan, samaan aikaan syntyi gregoriaaninen laulu, josta tuli hallitseva kirkkomusiikin muoto vuosisatojen ajan. Barokin aikakaudella monet säveltäjät saivat Raamatusta inspiraatiota ja kirjoittivat uskonnollisia teoksia, kuten Johann Sebastian Bachin Matteus-passion. Romantiikan aikakaudella säveltäjät, kuten Felix Mendelssohn ja Charles Gounod, kirjoittivat oratorioita, jotka perustuivat raamatullisiin kertomuksiin. Uskonnollista musiikkia kirjoitettiin edelleen 1900-luvulla, usein modernimpaan tyyliin.

Mitä tapahtui vuonna 1054?

Vuonna 1054 Eurooppa jaettiin kahtia Idän ortodoksisen ja Lännen katolisen kirkon kesken. Näille kahdelle kirkkokunnalle syntyi kilpailua siitä, kumpi käännyttää kirkkokuntansa yhteen viimeisistä Euroopan ei-kristityistä alueista, Suomen ja Baltian maat. Ortodoksimunkit kiertelevät tekemässä lähetystyötä karjalaisten keskuudessa.

Mitä kala symboloi kristinuskossa?

Kalasymboli kristinuskossa symboloi Jeesus Kristusta, Jumalan Poikaa, Pelastajaa. Kalat olivat vainojen aikana kristittyjen salainen merkki. Kalalla oli myös erityinen merkitys juutalaisille, sillä se oli yksi viidestä kuninkaan eläimestä, joita he kunnioittivat. Kristinuskossa kala on yksi Jeesuksen monista simboleista ja se on tärkeä osa kristinuskon historiaa ja perinteitä.

Kenen symboli on xp?

XP-monogrammi on kreikkalaisista kirjaimista Chi (χ) ja Rho (ρ) muodostuva monogrammi. Nämä kirjaimet muodostavat sanan Χριστός (khristos), joka tarkoittaa ”Kristus” tai ”voideltu”. XP-monogrammia käytetään kristinuskon symbolina, ja se esiintyy usein ristissä ja muissa kristillisissä kuvissa.

Mikä on kristinuskon tärkein juhla?

Kristinuskon tärkein juhla on pääsiäinen, jota vietetään Jeesuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Pääsiäistä edeltää useissa kirkoissa hiljainen viikko, jonka sisältö on Kristuksen kärsimyskertomuksessa. Pääsiäinen on kristinuskon vanhin ja tärkein juhla, joka on ollut tärkeä osa kristinuskon historiaa vuosituhansien ajan.

Onko 246 pyhäpäivä?

Virallisia pyhäpäiviä eivät ole: Vappuaatto (la) 24.6. Juhannusaatto (pe) 24.12.

Mikä on kristinuskon pyhä päivä?

Kristinuskon pyhä päivä on sunnuntai. Sunnuntai on kristittyjen pyhäpäivä, ja se on myös lakisääteinen vapaapäivä. Sunnuntai on perinteellinen lepopäivä, ja se on myös tärkeä päivä kristityille uskonnollisena päivänä.

Miksi gospel musiikkia tehdään?

Gospelmusiikkia luodaan monista eri syistä, kuten esteettisestä nautinnosta, uskonnollisista tai seremoniallisista syistä ja viihteestä. Yleisin tarkoitus on ylistää, palvoa tai kiittää Jumalaa, Kristusta tai Pyhää Henkeä. Gospelmusiikki on voimakas tapa ilmaista omaa uskoa, ja se voi olla inspiraation ja lohdutuksen lähde sekä esittäjälle että kuulijalle.

Miten kristilliset vaikutteet näkyvät Populaarimusiikissa?

Kristillinen musiikki on tullut takaisin populaarimusiikin keskiöön viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Kristilliset vaikutteet ovat näkyneet niin sanoituksessa kuin soitannossakin. Esimerkiksi kristityt artistit kuten Amy Grant ja Michael W. Smith ovat tulleet suosituiksi niin kirkossa kuin kaupallisesti. Myös monet kristilliset rock-yhtyeet, kuten DC Talk ja Jars of Clay ovat saaneet suurta suosiota. Kristillinen musiikki on saanut paljon huomiota myös populaarimusiikin kriittisissä piireissä.

Mitä on kirkkomusiikki?

Kirkkomusiikki on yleisesti kristillisessä jumalanpalveluksessa käytettävää musiikkia. Ortodoksisen kirkkomusiikin ytimenä pidetään usein jumalanpalvelusta itsestään, mutta kirkkomusiikkia on myös muualta kristillisyydestä. Kirkkomusiikkia voidaan esittää sekä säestyksellä että ilman, ja se on usein hyvin instrumentaalisesti rikasta. Kirkkomusiikkia on esitetty jo vuosisatojen ajan, ja se on yhä hyvin suosittua kristillisenä säveltaidena.

Miksi kristinusko jakautui?

Itäisen ja läntisen kirkon jakautuminen tapahtui vuonna 1054 maantieteellisten, kulttuuristen ja kielellisten erojen vuoksi. Itä-Länsi-skisma, kuten se tunnetaan, oli käännekohta kristinuskon historiassa, ja se johti lopulta erillisten katolisen ja ortodoksisen perinteen kehittymiseen.

Onko katolinen kirkko kristillinen?

Katolinen kirkko on kristinuskon suurin kirkko, johon kuuluu maailmanlaajuisesti yli 1,25 miljardia jäsentä. Puolet katolisen kirkon jäsenistä asuu Amerikassa, erityisesti Latinalaisessa Amerikassa.

Herääkin kysymys, onko katolinen kirkko kristitty? Ja vastaus on kyllä, katolinen kirkko on kristitty. Se on yksi maailman vanhimmista ja suurimmista kristillisistä kirkkokunnista. Katolinen kirkko opettaa, että Jeesus Kristus on ihmiskunnan Vapahtaja ja että kirkko on oikea tie pelastukseen.

Mitä sana Öylätti tarkoittaa?

Öylätti tarkoittaa alkujaan leipää, jonka kristityt toivat yhteisiin aterioihin, agape-aterioihin tai ehtoollisiin.

Mitä risti merkitsee?

Risti on kristinuskon merkittävimpiä symboloita. Se kuvastaa kristittyjen uskoa Jumalan Poikaan, Kristukseen, joka sovitti ihmisten syntejä ja antoi heille elämän ja toivon. Risti on myös symboli kristittyjen voitosta kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Kristillisillä kirkoilla on erilaisia ristejä käytössä, kuten latinalainen yksipuinen risti, jota käyttää protestanttinen kirkko.

Mitä kukko symboloi?

Kukko symboloi valoa ja ylösnousemusta tuomiopäivänä. Hän varoittaa huutamalla. Muhammad olisi sanonut: ”Valkoinen kukko on ystäväni hän on Jumalan vihollisen vihollinen ”. Tämä hadithin löytyy kokoelma Sahih al-Bukhari 11326.

Mitä miekka symboloi?

Miekka symboloi totuutta ja sen puolustamista. Se kuvaa myös voimaa, suojelusta, auktoriteettia, valppautta ja valtaa. Se muistuttaa rangaistuksesta sekä järjen ja oikeuden voimasta, jota voidaan käyttää ihmistä vastaan tai hänen puolestaan.

Mikä päättää kirkkovuoden?

Kirkkovuosi päättyy pääsiäisen jälkeiseen sunnuntaihin, jolloin vietetään helluntaita. Helluntaista eteenpäin lasketaan viikkoja, joita kutsutaan pääsiäisviikoiksi. Pääsiäisenä vietetään Jeesuksen ylösnousemuspäivää, joka on kristinuskon tärkein pyhä.

Mistä kirkkovuosi alkaa?

Kirkkovuosi alkaa kalenterivuoden loppupuolella ensimmäisestä adventtisunnuntaista ja päättyy tuomiosunnuntaihin. Kirkkovuoden keskus on pääsiäisen. Kirkkovuotemme rakentuu joulun, pääsiäisen ja helluntain ympärille. Pyhä pyhältä kirkossa seurataan Jeesuksen elämänvaiheita ja kuullaan hänen opetuksiaan.

Miksi kirkko rakennetaan itään päin?

Kirkon rakennus itään päin symboloi vaellusta luvattuun maahan kohti Jumalaa. Länsi on tämän maailman suunta, johon usein kirkon pääovi on sijoitettu, jotta tulo kirkkoon voisi symboloida vaellusta luvattuun maahan kohti Jumalaa. Pohjoinen on Uuden testamentin suunta ja etelä Vanhan testamentin suunta.

Kuka on paavi?

Paavi on katolisen kirkon päämies. Hän on yksi kirkon korkeimmista virkamiehistä ja vastaa kirkon toiminnasta. Paavi on myös kirkon johtaja ja päättää sen säännöistä.

Miksi katolinen ja ortodoksinen kirkko erosivat?

Katolinen ja ortodoksinen kirkko erosivat 1100-luvulla erimielisyyksiin kristillisissä kirkoissa käytettävän uskontunnustuksen, Nikean uskontunnustuksen, sanamuodosta. Jakautumista lujitti entisestään katolilaisten pappien selibaatti, jota ortodoksiset kirkot eivät vaatineet. Ponnistelut näiden kahden kirkon yhdistämiseksi eivät onnistuneet seuraavina vuosisatoina.

Mikä oli idän ja lännen kirkon suurin ero?

Suurin teologinen ero itäisen ja läntisen kirkon välillä koski Pyhän Hengen luonnetta. Itäinen kirkko opetti, että Pyhä Henki lähtee ainoastaan Isästä, kun taas läntinen kirkko opetti, että Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta. Tämä ero johti vuonna 1054 itäisen ortodoksisen kirkon ja roomalaiskatolisen kirkon eroon.

Mikä on kristittyjen vanhin juhla?

Kristinuskon pääsiäinen on kristityjen vanhin juhla. Se juhlitaan Jeesuksen ylösnousemuksen kunniaksi, ja se on yksi kristinuskon tärkeimmistä kohdista. Pääsiäinen on myös tärkeä pyhäpäivä, ja se on aina pidetty kirkossa suurena juhlana.

Mikä on Rauhankyyhky?

Rauhankyyhky on kristillinen symboli, joka edustaa sielunrauhaa. Kyyhkyä ja sen nokassaan kantamaa oliivipuun oksaa käyttivät symbolina jo varhaiskristityt. Uudessa testamentissa kyyhky rinnastetaan Pyhään Henkeen. Kristityt ottivat kyyhkyn vedenpaisumuskertomuksesta ja kreikkalaisesta ajattelusta.

Mitä kalaa saa keväällä?

Kevään tullessa ahven ja kuha käyvät yleensä aktiivisemmiksi, mikä tarkoittaa sitä, että niitä saadaan myös pyydystettyä enemmän. Jäiden lähdettäessä myös hauki ui rantavesiin kutemaan ja sitä saadaan paljon pyydyksistä. Myös särkeä voi saada kevään sesonkina todella runsaasti.

Mikä on toivon symboli?

Toivon symboli on ankkuri. Ankkuri on toivon symboli, koska ankkuri antoi laivoille turvallisuutta. Kristinusko otti ankkuri-symbolin toivon symboliksi. Ankkuri kuvastaa myös uutta alkua, eteenpäin lähtemistä.

Mitä Kolmio symboloi?

Kolmio symboloi myös kolminaisuus uskonnossa kristinuskon . Kolmio on myös nuolen kärjen profiili , symboli suunnasta, päättäväisyydestä, tunkeutumisesta. Se on riippuliidon siiven tai Concorden , nykyaikaisten hävittäjien, profiili .

Mitä symbolit tarkoittavat?

Symbolit tarkoittavat erilaisia asioita eri ihmisille. Joillekin symboleilla voi olla henkilökohtaista merkitystä, kun taas toiset voivat käyttää niitä vain merkkinä jostakin asiasta. Symbolit ovat myös hyvin yleinen tapa edustaa jotakin tiettyä ajatusta tai asiaa. Ne voivat auttaa ihmisiä ymmärtämään asioita paremmin ja osoittamaan, mitä he pitävät tärkeänä.

Mitä kirkko on?

Sanaa ”kirkko” käytetään yleisimmin viittaamaan kristilliseen kirkkoon, joka on järjestäytynyt yhdeksi elimeksi. Sanaa voidaan käyttää myös laajemmin viittaamaan mihin tahansa uskonnolliseen ryhmään tai yhteisöön.

Mitä kala on?

Kalat ovat vedessä eläviä, kiduksilla hengittäviä, selkärankaisia eläimiä. Ennen kaloja pidettiin yhtenä selkärankaisten luokkana, mutta nykyisen käsityksen mukaan ne kuuluvat useisiin eri luokkiin eikä kaloja voida pitää tieteellisen luokittelun ryhmänä.

Missä ristejä esiintyy?

Ristejä esiintyy laajalti kristityissä maissa. Ristejä käytetään yleisesti hautausmailla ja kuolinilmoituksissa, ja ne ovat yleensä sijoitettu kirkon korkeimmalle kohdalle. Ristiä käytetään myös laajalti liturgisissa esineissä.

Mitä juhlia on Suomessa?

Suomalaiset juhlivat useita erilaisia juhlia ympäri vuoden. Uudenvuodenaatto on yksi suurimmista juhlista ja sitä vietetään 31. tammikuuta. Loppiainen on myös tärkeä juhla ja se on 6. tammikuuta. Runebergin päivä on myös tärkeä suomalainen juhla ja se on 14. helmikuuta. Laskiainen on myös tärkeä juhla, joka aloittaa valmistautumisen pääsiäiseen. Pääsiäinen on tärkein juhla kristityille ja se vietetään vuosittain. Helatorstai on myös tärkeä juhla ja se on 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Vappu on myös tärkeä suomalainen juhla ja se vietetään 1. toukokuuta.

Mitä Suomessa juhlitaan?

Suomessa juhlitaan monia erilaisia kristillisiä ja kansallisia juhlia vuosittain. Juhlien tarkoituksena on usein viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa, syödä hyvin ja nauttia lomasta. Tällaisia juhlia ovat esimerkiksi vappu, pääsiäinen, joulu, laskiainen, juhannus ja itsenäisyyspäivä.

Miksi pääsiäistä vietetään?

Pääsiäinen on tärkein kirkollinen juhla, joka kunnioittaa Jeesuksen ylösnousemusta. Hiljainen viikko alkaa palmusunnuntaina, jolloin Jeesus ratsasti Jerusalemiin. Pitkäperjantai on Jeesuksen ristiinnaulitsemisen päivä. Pääsiäisenä Jeesus nousi kuolleista ja tämä juhlitaan uskovien todistuksena Jumalan voimasta. Pääsiäinen on myös kevään alkamisen juhla ja kristittyjen yhteys Jumalan luo.

Miten Reformaatio toteutettiin?

Reformaation toteutus vaihtelee sen mukaan, missä maissa liike tapahtui. Yleensä reformaatio sai alkunsa opettajien, kuten Martin Lutherin, John Calvinin ja Huldrych Zwinglin, jotka julkaisivat kirjoituksiaan kirkon opista ja sen epäkohdista. Nämä kirjoitukset levittävät nopeasti reformaation ajatuksia laajemmalle yleisölle, ja ihmiset alkoivat vaatia muutoksia kirkon toimintaan. Tämän seurauksena kirkko ja sen johto alkoivat vastustaa reformaation ajatuksia ja yrittää estää niiden leviämisen. Tämä johti usein väkivaltaan ja sotaan, kun kirkko yritti murskata reformaation liikkeen.

Mitä eri uskontoja Suomessa on?

Suomessa on paljon erilaisia ​​uskontoja. Eniten ihmisiä on kristillisellä uskonnolla, mutta myös muilla uskonnoilla on paljon seuraajia. Juutalainen uskonto on myös yksi suosituimmista uskonnoista Suomessa.

Mitä on katolisuus?

Katolisuus on kristinuskon suunta, joka korostaa yhteyttä Jumalaan ja uskon välittymistä kaikille ihmisille. Katolisuus on myös tiettyjen kirkkokuntien yläpuolella oleva kristillinen kirkko, joka on perustettu Kristuksen ja apostolien mukaan. Sana ”katolinen” tulee kreikan sanasta ”katholikein”, joka tarkoittaa ”yleistä”. Katolisuus on kristinuskon suurin uskonto, ja se on levinnyt kaikkialle maailmaan.

Missä lämpötilassa kala on kypsää?

50-asteinen kala on kypsää, mutta mehevää.

Mitä ankkuri symboli tarkoittaa?

Ankkuri symboloi muinoin voimaa, turvallisuutta ja rohkeutta. Varhaiskristillisissä hautamaalauksissa se kertoi merimiehen ammatista. Ankkurista tuli varhaisessa kristinuskossa lunastuksen ja toivon symboli sen ristinmuotoisen muodon vuoksi.

Onko Juhannus kirkollinen juhlapyhä?

Suomen kirkko ei pidä Juhannusta uskonnollisena juhlapäivänä, vaikka jotkut kirkot järjestävätkin juhlan kunniaksi erityisiä jumalanpalveluksia. Viime vuosina Juhannuksesta on tullut yhä maallistuneempi, ja monet ihmiset juhlivat sitä mieluummin kesäjuhlana kuin uskonnollisena tapahtumana.

Miten Suomessa juhlitaan loppiaista?

Loppiainen on kirkkopyhä, jota luterilaisessa kirkossa juhlitaan itämaan tietäjien kunniaksi. Loppiainen on myös tärkeä päivä kuusen kantoajille ja kaikille, jotka haluavat viettää viimeisen joulusuklaan tai kinkun. Loppiainen on kuitenkin ennenkaikkea päivä, jolloin palataan ruotuun ja kannetaan kuusi ulos.

Miksi helatorstai vietetään?

Helatorstai on kristillinen juhla, jota vietetään 40. päivänä pääsiäisestä Jeesuksen taivaaseenastumisen muistoksi. Helatorstai on myös Kristuksen taivaaseenastumisen päivä. Jeesus nousi taivaaseen 40. päivänä pääsiäisen jälkeen.

Kuka on ortodoksisen kirkon johtaja?

Ortodoksisen kirkon johtajia kutsutaan patriarkoiksi. Nykyinen ortodoksisen kirkon patriarkka on Bartolomeos I, joka on Konstantinopolin alkuperäisen patriarkan 270. seuraaja.

Milloin ja miten katolinen kirkko levisi Suomeen?

Katolinen kirkko tuli Suomeen jo varhaisessa keskiajalla, kun ensimmäiset pienet ryhmät pakolaisia ja merkittäviä henkilöitä alkoivat saapua maahan. Katolisuus levisi laajemmalle 1400-luvulla, kun Ruotsin kuningas Kustaa Vaasasta tuli katolinen ja hänen poikansa Erik XIV alkoi tuoda kirkon vaikutuksen alaisuuteen myös Suomen. 1600-luvulla katolisuus oli yleisimmin harjoitettu uskonto Suomessa, ja se oli vahvimmillaan Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. 1700-luvulla katolisuus kuitenkin väheni voimakkaasti, kun Ruotsi siirtyi protestanttiseen uskontoon ja Suomi liitettiin siihen. Katolisuus jäi pienelle joukolle uskovia, ja sen asema heikkeni entisestään 1800-luvulla, kun Suomi liitettiin Venäjään. Venäjän vallan aikana katolisuus oli kiellettyä, ja monet kirkon perustamat seurakunnat suljettiin. Katolisuus levisi taas Suomeen 1900-luvulla, kun ensimmäiset pakolaiset ja maahanmuuttajat alkoivat saapua maahan. Tämän jälkeen kirkko on ollut voimakkaassa kasvussa, ja se on nykyään yksi Suomen suurimmista uskonnollisista yhdyskunnista.

Mitä on patriarkka?

Patriarkka on perinteinen perheenjärjestys, jossa mies on perheen pää ja hallitsee sitä. Tämä järjestelmä on ollut yleisimpiä historian aikana, ja se on edelleen yleinen useissa kulttuureissa. Patriarkkaan liittyy usein käsitys, että mies on vahvempi ja parempi kuin nainen, ja että naisilla on oltava alhainen asema perheessä ja yhteiskunnassa. Patriarkka on saanut paljon kritiikkiä naisten oikeuksien loukkaamisesta, ja on viime vuosina käynyt yhä enemmän keskustelua siitä, onko se hyväksyttävä järjestelmä.

Mitä tarkoittaa kala auton perässä?

Kala auton perässä tarkoittaa, että joku on kristitty. Kristityt uskovat, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja pelastaja. Kala on kristittyjen merkki, ja se auttaa heitä tunnistamaan toisensa. Kristityt käyttävät kalaa myös tunnustuksena Jeesuksesta.

Mikä uskonto kala symboli?

Kalasymbolismi on vanha ja monimutkainen symboli, joka on esiintynyt useissa kulttuureissa ympäri maailmaa. Se on yleensä ollut merkityksellinen uskonnollisille rituaaleille ja tapahtumille, ja se voidaan nähdä esimerkiksi joissakin antiikin kreikkalaisissa ja roomalaisissa pakanallisissa kulttuureissa. Kristinusko adoptoi myös kalasymbolismin, ja se on yleisesti tunnettu nimellä ’Jeesus-kala’. Iktys-symboli on yksi vanhimmista kristillisistä symboli, ja se on edelleen yleinen uskonnollinen merkki tänä päivänä.

Miksi loppiainen sopii hyvin myös lähetystyön juhlapäiväksi?

Loppiainen on sopiva päivä lähetystyön juhlapäiväksi sillä se muistuttaa kristittyjä siitä, että heidän tehtävänään on levittää sanomaa Jeesuksesta kaikille kansoille. Lähetystyö on tärkeää, sillä se auttaa ihmisiä kristinuskon oppien ymmärtämisessä ja auttaa heitä löytämään paikkansa yhteisössä. Päivä on myös tärkeä muistutus siitä, että kristityt voivat toimia aktiivisina toimijoina maailmassa ja tehdä hyviä tekoja kaikkialle.

Mikä oli ominaista katoliselle keskiajalle Suomessa?

Vuosisadat 1300-1400 olivat katolisen valtakunnan aikaa Suomessa. Turussa sijaitseva kirkko oli tuolloin kirkollisen keskuksen tärkein paikka. Ajanjaksolla oli tyypillistä kirkollisten olojen järjestäminen, kirkkojen rakentaminen sekä luostarit. Keskiaikaisten kirkkojen katot olivat jyrkkiä, ja niissä oli pieniä ikkunoita.

Mistä luterilaisen kirkon tunnistaa?

Luterilaisen kirkon tunnistaa sakastista, alttarista, kirkkosalista ja eteisestä. Saarnastuoli ja penkit siihen ilmaantuivat 1600-luvulla. Mahdollisesti luterilaisessa kirkossa on myös urkuparvi ja sivuparvia.

Mitä Risti symboloi?

Risti symboloi Kristuksen kärsimystä ja sovitusta ihmisen syntien tähden. Se kuvastaa myös voittoa kuolemasta ja ylösnousemuksen kautta välittyvää toivoa ja elämää. Risti on kristinuskon tärkein symboli ja sitä käytetään usein kaikkina kristillisen uskon elämän alueilla.

Jätä kommentti