Mitä tarkoittoo hedelmällinen vuoropuhelu?

Hedelmällinen vuoropuhelu tarkoittaa vuoropuhelua, josta on jotain hyötyä. Tällaisessa vuoropuhelussa molemmat osapuolet voivat hyötyä keskustelusta ja saada siitä uutta tietoa tai näkökulmia asioihin. Hedelmällinen vuoropuhelu voi auttaa ihmisiä ymmärtämään toisiaan paremmin ja auttaa heitä löytämään yhteisen sävelen.

Jätä kommentti