Mitä tarkoittaa takuu?

Takuu on lupaus tuotteesta tai palvelusta, jonka ostaja saa ostamalla tuotteen tai palvelun. Takuu antaa ostajalle tiettyjä oikeuksia, kun tuote tai palvelu ei toimi odotetusti. Takuu ei kuitenkaan korvaa ostajaa, jos tuote tai palvelu on vahingoittunut väärinkäytöllä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mitä tarkoittaa takuu

Miten takuu toimii?

Takuu toimii siten, että takuunantaja vastaa takuuaikana ilmenevistä vioista ja muista takuussa määritellyistä asioista. Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että yrityksen vastuu virheestä samalla päättyisi. Yrityksen vastuu virheestä päättyy, jos virhe on korjattu takuuaikana tai jos kuluttaja on saanut korvausta virheestä.

Mitä hyötyä on takuusta?

Takuusta on paljon hyötyä, sillä se tarjoaa ostajalle suojaa tuotteen virheellisyyttä vastaan. Takuulla ostaja voi saada tuotteen korjattua tai vaihdettua ilman lisäkustannuksia. Takuu on myös hyvä tapa saada tietoa tuotteesta, ja se voi auttaa ostajaa päättämään, onko tuote laadukas ja kestävä.

Mitä takuu sisältää?

Takuu sisältää myyjän sitoumuksen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Takuu ei kata normaalia kulumista, väärää käyttöä, väärää huoltoa tai muuta tarkoitukseen nähden epätavallista käyttöä. Takuu ei myöskään kata tavarassa jo olevia virheitä, jotka myyjä ei ole tienneet tavaran myynnistä.

Mitä tarkoittaa puhelimen takuu?

Puhelimen takuu tarkoittaa sitä, että laite on tarkoitettu korjattavaksi takuun piikkiin. Laite lähetetään DNA Kaupan kautta huoltoon ja ongelma korjataan huollossa. Takuu ei kata uuden laitteen ostamista tilalle.

Onko kaikissa tuotteissa takuu?

Ei, kaikilla tuotteilla ei ole takuuta. Euroopan unionissa kaikilla ammattimaisilta jälleenmyyjiltä ostetuilla uusilla tuotteilla on kuitenkin kahden vuoden takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että jälleenmyyjä on vastuussa kaikista vioista, jotka saattavat ilmetä tuona aikana. Sinun pitäisi siis pystyä käyttämään sohvaa normaalisti ilman ongelmia.

Milloin takuu ei korvaa?

Takuu ei korvaa tapaturmia, väärää käsittelyä tai muita ostajasta johtuvista syistä johtuvia vikoja. Takuu ei myöskään rajoita myyjän laissa säädeltyä virhevastuuta.

Kuka vastaa takuusta?

Takuun voi myyjän lisäksi antaa myös valmistaja tai maahantuoja, mutta myyjä vastaa aina kuluttajalle takuusta. Takuun tarkoituksena on antaa ostajalle lisäturvaa tuotteen toimivuuden suhteen. Jos tuote on takuun piirissä ja se rikkoutuu, on ostajalla oikeus saada tuote korjattua tai vaihdettua ilmaiseksi. Myyjä vastaa takuusta, vaikka tuote olisi ostettu toisesta maasta.

Voiko takuusta saada rahat takaisin?

Takuu ei ole lunastus tai vakuutus, joten takuun rikkomisesta ei seuraa rahallista hyvitystä. Jos tuote on kuitenkin viallinen, myyjän on korjattava tai vaihdettava tuote, laskettava sen hintaa tai palautettava rahat.

Mitä Kian 7 vuoden takuu kattaa?

Kian 7 vuoden takuu kattaa korin ruostesuojauksen sekä maalipinnan vaurioiden seurannan ja korjauksen. Huolto-ohjelman mukaan tehty huolto ja tarkastus varmistavat takuiden voimassaolon jatkumisen.

Kauanko takuuhuolto saa kestää?

Kohtuullinen korjausaika on yleensä korkeintaan kaksi viikkoa, arvioi Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Lapsiperheen pyykinpesukone ei saa viipyä huollossa pitkään eli korjausaika voi olla vain muutamia päiviä. Takuuhuolto ei saa kestää liian pitkään, sillä se voi aiheuttaa haittaa perheille, jotka jo valmiiksi joutuvat tekemään paljon töitä pyykinpesun suhteen.

Onko iphonessa takuu?

Kyllä, iPhonella on yhden vuoden rajoitettu takuu ostopäivästä alkaen. Tämän takuun myöntää Apple, ja se on erillään kaikista kuluttajalainsäädännön mukaisista lakisääteisistä oikeuksistasi. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet, ja se tarjoaa tiettyjä muita oikeuksia kuluttajalain mukaisten oikeuksien lisäksi. Lisätietoja on Applen takuutiedoissa osoitteessa https://www.apple.com/legal/warranty/.

Onko puhelimessa takuu?

Puhelimilla on pääsääntöisesti 24 kuukauden takuu. Laitevalmistajan takuuaika voi olla myös 12 tai 36 kuukautta. Takuun aikana laitteen valmistaja tai myyjä vastaa laitteen mahdollisesta vioittumisesta tai toiminnan häiriöistä. Takuu ei kuitenkaan kata laitteen väärinkäyttöä tai normaalia kulumista.

Milloin tuotteessa on virhe?

Tavarassa on virhe, kun se poikkeaa sovitusta tai markkinoinnissa annetuista tiedoista. Myyjä vastaa virheestä kuluttajansuojalain virhevastuusäännösten perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon tavaran laatu, hinta ja muut olosuhteet. Tavarassa voi olla virhe myös, jos se ei vastaa luvattua laatua tai määrää.

Onko gigantissa takuu?

Kyllä, Gigantti tarjoaa takuun kaikille myymälästä ostetuille tuotteille. Takuun pituus ja laajuus vaihtelevat tuotteesta riippuen.

Mitä tehdä jos puhelin menee rikki?

Ensisijaisesti laite pyritään korjaamaan. Uudehko ja arvokas laite kannattaa useimmiten korjata esimerkiksi näytön vaihto maksaa keskimäärin noin 200 euroa. Jos päädyt korjauttamaan laitteen, maksat enintään vakuutuksen omavastuun, joka on koti-irtaimistolle yleensä 150–200 euroa.

Milloin myyjän ei tarvitse korvata virheellistä tavaraa?

Myyjän ei tarvitse korvata virheellistä tavaraa, jos virhe on aiheuttanut kuluttajan vääränlainen käsittely. Kuluttaja ei voi vaatia hyvitystä esimerkiksi silloin, jos tavara vikaantuu siksi, että hän on käyttänyt sitä tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu.

Onko myyjän pakko antaa tuotteelle takuu?

Ei ole. Takuun antaminen on vapaaehtoista.

Mitä takuu korvaa puhelimessa?

Takuu korvaa laitteessa mahdollisesti esiintyviä vikoja, joita ei ole aiheutettu laitteen väärästä käytöstä. Takuu ei kuitenkaan kata laitteen putoamisesta, kastumisesta tai muusta väärästä käytöstä johtuvia fyysisiä vikoja. Jos laitteessa esiintyy vikoja, ota yhteyttä laitteen valtuutettuun huoltokumppaniin.

Mitä tarkoittaa elinikäinen takuu?

Elinikäinen takuu on käsitteenä käytännössä epämääräinen, sillä siitä ei saa tietoa, mikä takuun elinikä on. Takuusta pitäisi aina käydä ilmi sen kestoikä. – Elinikäinen takuu on käytännössä enemmänkin markkinointikeino kuin varsinainen takuusitoumus.

Mitä Gigantin takuu korvaa?

Gigantin takuu kattaa varkaudet kotoa, toimistosta tai vapaa-ajan asunnolta sekä vauriot, jotka aiheutuvat esimerkiksi putoamisesta, roiskeista ja muista vahingoista. Tietokoneen Tuoteturvasopimukseen ei liity omavastuuosuutta ja se on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mistä alkaa auton takuu?

Autoissa takuut ovat yleensä voimassa auton käyttöönottopäivämäärästä. Takuuaika voi kuitenkin olla lyhyempi, jos auto on ollut rekisteröitynä myyjäliikkeen nimiin. Kuluttajasuojalainsäädännön mukaan tuotteen valmistaja vastaa siinä olleesta virheestä takuuajoista riippumatta.

Kauanko television pitää kestää?

Televisiot ovat yksi kodin kalliimmista laitteista. Niillä on usein 2 vuoden takuu, mutta kuluttajariitalautakunnan päätösten mukaan television pitäisi kestää noin 4 vuotta. Kuinka kauan television pitäisi kestää?

Onko auton takuu voimassa?

Kyllä, auton takuu on edelleen voimassa. Auto on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti (itsepalvelua korjaamolla ei lasketa huolloksi). Autoa on käytetty normaalisti (ei kilpa-ajoa, työskentelyä suolakaivoksissa jne.).

Mitä vaihtotakuu tarkoittaa?

Vaihtotakuu tarkoittaa sitä, että asiakkaan on ensin pyydettävä tuotteen korjaamista tai sen vaihtamista, jos korjaaminen ei ole mahdollista (se on esimerkiksi liian kallista). Vaihto voidaan tehdä myös silloin, jos asiakkaalle on myynyt virheellisen tuotteen, joka ei vastaa ostettua tuotetta. Vaihto on aina maksuton.

Mitä Ford takuu kattaa?

Fordin takuu kattaa viat ja puutteet, jotka johtuvat valmistusvirheistä tai materiaali- ja komponenttivioista. Takuu ei kata normaalia kulutusta tai vaurioita, jotka johtuvat väärästä käytöstä tai huolimattomuudesta. Takuun piiriin kuuluvat viat tai puutteet korjataan takuutyönä veloituksetta – korkeiden laatuvaatimusten mukaisesti. Mikäli myyt autosi takuun ollessa voimassa, takuu siirtyy luonnollisesti seuraavalle omistajalle. Normaalin takuun lisäksi Ford-autoille myönnetään maksimissaan 12 vuoden puhkiruostumattomuustakuu.

Saako auton huoltaa missä vain?

Auton huoltoa voi tehdä missä tahansa huoltoliikkeessä, joka pystyy todistamaan toimivansa valmistajan huolto-ohjelman mukaisella tavalla ja käyttävänsä alkuperäisosia. Takuu säilyy, kunhan liike pystyy todistamaan toimivansa valmistajan huolto-ohjelman mukaisella tavalla ja käyttävänsä alkuperäisosia.

Miten toimia Jos ostamasi tuote on virheellinen?

Mikäli tuote on virheellinen, kuluttajan on hyvä ensisijaisesti ottaa yhteyttä myyjään ja kertoa virheestä. Myyjän tulee ensisijaisesti korjata virhe tai tarjota kuluttajalle uusi tuote virheellisen tilalle. Mikäli myyjä ei tee näin, kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta tai purkaa kaupan. Kuluttaja voi myös korjata tavaran myyjän piikkiin, mikäli tämä on mahdollista ja kohtuullista.

Onko Airpodeissa takuu?

Airpodeilla on 12 kuukauden valmistajan takuu.

Kuka vastaa tavaran virheestä jos se on ilmennyt takuuajan loppumisen jälkeen?

Myyjä on vastuussa tavaran virheestä myös takuuajan päätyttyä. Joissakin tilanteissa myyjä siis vastaa tavaran virheestä myös takuuajan päätyttyä. Jos laitteessa on esimerkiksi valmistusvirhe, joka ilmenee vasta takuuajan jälkeen, myyjä on siitä vastuussa.

Mikä on Virhevastuu?

Virhevastuu on vastuu tuotteen virheistä sen oletetun kestoiän ajan. Laki sanoo, että kestoikä määrittyy sen mukaan mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Virhevastuun piiriin kuuluvat kaikki olennaiset virheet, kuten esimerkiksi tuotteen valmistusvirheet, materiaali- ja suunnitteluvirheet sekä virheet, jotka aiheutuvat tuotteen huonosta laadusta. Virhevastuu kattaa vikoja ilman takuutakin. Tavaran myyjällä tai valmistajalla on vastuu tuotteen virheistä sen oletetun kestoiän ajan. Laki sanoo, että kestoikä määrittyy sen mukaan mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Mitä auton takuu kattaa?

Auton takuu kattaa autonvalmistajan määrittelemät valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu ei kata vioista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomuudesta tai normaalista kulumisesta. Auton takuu on voimassa tietyn ajan, jonka jälkeen se voidaan uusia takuuhuollon yhteydessä.

Millä ehdoin Virheettömän tuotteen voi vaihtaa tai palauttaa?

Mikäli kauppa on pyytänyt asiakasta täyttämään vahingonkorvauslomakkeen, on vahingonkorvauslomakkeen täyttäminen sitova sopimus asiakkaan ja kaupan välillä. Mikäli kauppa on ilmoittanut asiakkaalle, että tuote on virheellinen, on asiakkaalla oikeus vaatia kaupalta korvausta tai tuotteen vaihtoa. Virheettömän tuotteen vaihtamisesta tai palauttamisesta sovitaan kuitenkin erikseen ostohetkellä liikkeessä.

Missä tilanteissa kuluttaja voi vaatia tavaran korjaamista tai vaihtoa?

Kuluttaja voi vaatia tavaran korjaamista tai vaihtoa, jos tavarassa on virhe. Myyjä voi kieltäytyä korjaamisesta tai vaihdosta, jos korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta tai aiheuttaisi myyjälle kohtuuttomia kustannuksia.

Millä tavoin myyjä voi korvata tuotteessa olevan virheen?

Myyjä voi korvata tuotteessa olevan virheen joko korjaamalla virheellisen tavaran tai antamalla tilalle virheettömän tavaran. Virhe on oikaistava kohtuullisessa ajassa eikä siitä saa aiheutua ostajalle kuluja.

Mitä oikeuksia kuluttajalla on?

Kuluttajalla on oikeus saada tietoa tavarasta tai palvelusta ennen kuin hän ostaa sen. Myyjän on annettava ostajalle tietoa tavarasta tai palvelusta, joka on tarpeen ostajan päätöksenteon kannalta. Myyjän on myös ilmoitettava ostajalle tavarasta tai palvelusta aiheutuvista mahdollisista riskeistä. Kuluttajalla on oikeus saada tavara tai palvelu vastaamaan sitä, mitä on sovittu. Tavaran tai palvelun on myös vastattava sitä, mitä myyjä on ostajalle mainostanut. Kuluttajalla on oikeus saada tavara tai palvelu ilman vikoja. Jos tavarassa tai palvelussa on vika, kuluttajalla on oikeus saada vika korjattua tai vaihdettua. Jos korjaus tai vaihto ei ole mahdollista, kuluttajalla on oikeus saada tavaransa tai palvelun hinnan takaisin. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, jos hän ei ole saanut tietoa tavarasta tai palvelusta ostaessaan tai jos tavara tai palvelu ei vastaa sitä, mitä on sovittu.

Mitä lakia Suomessa sovelletaan kuluttaja asioissa?

Kuluttajansuojalaki soveltuu kulutushyödykkeiden tarjontaan, myyntiin ja muuhun markkinointiin elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia valvoo kuluttaja-asiamies.

Milloin Kuluttajansuojalakia ei sovelleta?

Kuluttajansuojalakia ei sovelleta yksityishenkilöiden väliseen kauppaan – kuten oman auton myyntiin – eikä elinkeinonharjoittajien väliseen kauppaan. Kuluttajansuojalaista ei saa poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajan eduksi laista saa poiketa.

Milloin moposta lähtee takuu?

Takuu lähtee moposta, kun se on huollettu ohjeiden mukaisesti. Tämä koskee myös huoltokirjan mukaisia määräaikaishuoltoja asiantuntevassa huoltoliikkeessä. Takuun voimassaolo vaati myös, että ajoneuvo on yksityisomistuksessa ja käytetään normaaliolosuhteissa.

Kauanko takuuhuolto sää kestää?

Takuuhuolto sää kestää korkeintaan kaksi viikkoa, arvioi Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Lapsiperheen pyykinpesukone ei saa viipyä huollossa pitkään eli korjausaika voi olla vain muutamia päiviä.

Mitä tarkoittaa auton takuu?

Auton takuu tarkoittaa valmistajan myöntämää vakuutusta, jonka tarkoituksena on korvata auton omistajalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset, jos autossa ilmenee vikoja. Takuuehdot ovat autonvalmistajien vapaaehtoisesti myöntämiä, ja ne ovat voimassa tietyn ajanjakson. Takuu ei kuitenkaan korvaa kaikkia mahdollisia vikoja, vaan se on tarkoitettu vain auton valmistusvirheiden korjaamiseen. Auton takuu ei myöskään syrjäytä lakiin kirjattua virhevastuuta, joka on voimassa vaikka valmistajan takuu olisi jo päättynyt.

Jätä kommentti