Mitä tarkoittaa synesteetikko?

Henkilö, jolla on synestesia, ts. aistien sekoittuminen. Synesteetikko kokee esimerkiksi, että hän näkee musiikkia tai tuntee värejä. Synesteettiset aistiharhat ovat usein hyvin vahvoja, ja ne voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Positiiviset synesteettiset aistiharhat voivat olla esimerkiksi hyvin värikkäitä ja kirkkaita, ja ne voivat auttaa henkilöä hahmottamaan asioita uudella tavalla. Negatiiviset synesteettiset aistiharhat voivat puolestaan olla esimerkiksi pahoinvointia aiheuttavia tai häiritseviä. Synesteettisyys on yleensä perinnöllinen, ja se voi olla myös dynaaminen, eli se voi muuttua ajan myötä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta synesteetikko

Mikä on Synestesia?

Synestesia on ilmiö, joka on tunnettu lääketieteessä ainakin kolmesataa vuotta. Sillä tarkoitetaan kykyä kokea yhden aistin kautta tuleva ärsyke kahden tai useamman aistin välityksellä. Musiikki voi tanssia abstrakteina kuvioina, maku saada muodon tai haju värin.

Onko synestesia sairaus?

Synestesia ei ole sairaus vaan tila. Ei tiedetä, mikä synestesian aiheuttaa, mutta sen uskotaan olevan geneettistä. Synestesiapotilaat saattavat nähdä värejä, kun he kuulevat tiettyjä sanoja, tai maistaa makuja, kun he näkevät tiettyjä värejä. Synestesia ei ole mielenterveyshäiriö, eikä se ole haitallista. Jotkut synestesiasta kärsivät ihmiset sanovat, että se on lahja, sillä se voi tehdä arkipäivän kokemuksista mielenkiintoisempia ja värikkäämpiä.

Mistä synestesia johtuu?

Synestesian tarkkaa syytä ei tunneta. Jotkut asiantuntijat uskovat, että se johtuu aistien ristiinkytkennästä aivoissa, kun taas toiset uskovat, että se on seurausta geneettisestä mutaatiosta. Synestesian uskotaan olevan suhteellisen harvinaista, sillä se koskee vain noin yhtä ihmistä 2 000:sta.

Jätä kommentti