Mitä tarkoittaa subtanssiosaaminen?

Termiä ”substanssiosaaminen” käytetään liike-elämässä usein viittaamaan erityistietoihin ja -taitoihin, joita vaaditaan tietyn työn suorittamiseen.

Useimmissa tapauksissa tämäntyyppinen osaaminen voidaan hankkia vain koulutuksen ja kokemuksen kautta.

Esimerkiksi myyjäksi palkatulla henkilöllä odotetaan olevan yksityiskohtainen käsitys myytävästä tuotteesta tai palvelusta sekä erilaisista tekniikoista, joita voidaan käyttää kaupan tekemiseen. Lisäksi hänen on tunnettava yrityksen myyntiprosessi ja -menettelyt.

Ilman näitä olennaisia tietoja myyjän olisi hyvin vaikea menestyä tehtävässään.

Vastaavasti kirjanpitäjällä on oltava perusteellinen ymmärrys taloushallinnon periaatteista ja käytännöistä, jotta hän voi hoitaa työnsä tehokkaasti.

Vaikka osa aineellisesta tietämyksestä voidaan hankkia muodollisessa koulutuksessa, monissa tapauksissa se hankitaan vain työssä saadun koulutuksen ja kokemuksen kautta.

Jätä kommentti