Mitä tarkoittaa sana kultturelli?

Kultturelli tarkoittaa sivistynyt, ”kulttuuriin kuuluva”. Kulttuurilla tarkoitetaan yhteisön tiettyjä piirteitä, joita ovat esimerkiksi kieli, uskonto, tavat ja tapakulttuuri. Kulttuurinen identiteetti viittaa siihen, miten ihmiset kokevat olevansa osa tiettyä kulttuuria. Kulttuurisesti sivistyneenä pidetään henkilöä, joka on tutustunut useisiin eri kulttuureihin ja osaa arvostaa niitä.

Jätä kommentti