Mitä tarkoittaa regressiotestaus?

Regressiotestaus tarkoittaa tilanteessa, jossa testataan jotain, mitä on jo testattu aikaisemmin. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi verrattuna aikaisempien testitulosten kanssa tai vertaamalla testattavaa kohdetta vastaavaan kohteeseen. Regressiotestaus on hyödyllinen työkalu, kun halutaan varmistaa, että uudet ominaisuudet eivät vaikuta negatiivisesti jo toimiviin osa-alueisiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta regressiotestaus

Mikä on Regressiotestaus?

Regressiotestaus on tekniikka, jolla voidaan varmistaa, että ohjelmassa tehdyt muutokset eivät ole aiheuttaneet virheitä ohjelman aiemmin toimineessa osassa. Regressiotestauksella pyritään myös varmistamaan, että uudet toiminnallisuudet toimivat odotetusti.

Mitä on Järjestelmätestaus?

Järjestelmätestaus on menetelmä, jolla voidaan selvittää, toimiiko järjestelmä odotetulla tavalla ja täyttääkö se asetetut vaatimukset. Testaajan tulee käydä läpi kaikki mahdolliset testitapaukset testimäärittelyssä kuvatulla tavalla. Järjestelmätestaus voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin: toiminnallinen, laatu ja kehitys. Toiminnallinen testaus keskittyy siihen, toimiiko järjestelmä odotetulla tavalla. Laatuongelmat voivat aiheuttaa ongelmia järjestelmän toiminnassa, joten laatuongelmien testaaminen on tärkeää. Kehitystestaus auttaa selvittämään, sopiiko järjestelmä tulevaisuuden tarpeisiin ja onko se kehityskelpoinen.

Mitä Ohjelmistotestaaja tekee?

Ohjelmistotestaaja tekee työtään testaamalla ohjelmia ja niiden laatuominaisuuksia sitä yksinkertaisena käyttämällä tai erityisillä testaustekniikoilla. Tämän lisäksi ohjelmistotestaaja voi myös tehdä työtä kehittämällä ja ylläpitämällä testausdokumentaatiota. Ohjelmistotestaaja voi myös olla yhteydessä asiakkaisiin testauksen aikana ja kerätä palautetta heidän kokemuksistaan.

Mitä tarkoitetaan ohjelmiston testaamisella?

Ohjelmiston testauksella tarkoitetaan ohjelmiston toiminnan varmistamista ja selvittämistä, vastaako se sille asetettuja vaatimuksia ja toimiiko se kuten pitääkin. Testauksen avulla varmistetaan, että ohjelmisto toimii odotetulla tavalla ja että se tarjoaa käyttäjille sen luvatut toiminnot. Testaamalla varmistetaan myös, että ohjelmistossa ei ole vikoja tai virheitä, jotka voisivat aiheuttaa ongelmia käyttäjille.

Mitä on Testiautomaatio?

Testiautomaatio on keino automatisoida testauksen eri vaiheita. Testiautomatiikalla voidaan esimerkiksi suorittaa toistuvia testejä nopeasti ja tehokkaasti, seurata testauksen laatua ja tuloksia sekä tallentaa testitapaukset ja -suoritukset. Testiautomatiikalla voidaan myös luoda testattavia sovelluksia ja ohjelmistoja.

Mikä on testitapaus?

Testitapaus on mikä tahansa sovelluksen toiminnallisuus, joka voidaan testata. Testitapauksilla voidaan tarkistaa, toimiiko sovellus tarkoitetulla tavalla ja toivottujen tulosten mukaisesti. Testitapaus on osa laajempaa testausta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että sovellus toimii odotetulla tavalla.

Mistä vuosimallista OBD?

OBD-mittausta on säädetty pakolliseksi katsastukseen liittyväksi toimenpiteeksi 1.1.2004 alkaen. Tämä tarkoittaa, että kaikki 1.1.2004 tai sen jälkeen rekisteröidyt henkilö- ja pakettiautot, joissa on ottomoottori, on mittattava OBD-laitteella. Myös 1.9.2016 jälkeen käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille tehdään OBD-mittaus.

Mitä OBD tarkoittaa?

OBD mittaus paljastaa auton päästöihin vaikuttavat viat. OBD on standardisoitu järjestelmä, jonka tehtävänä on valvoa auton päästöihin vaikuttavia järjestelmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa moottorin ja voimansiirron järjestelmiä.

Miten päästä Tuotetestaajaksi?

Testaajaksi pääseminen on helppoa! Sinun tarvitsee vain rekisteröityä testaajaksi ja vastata 3–6 kysymykseen jokaisesta valitusta tuotteesta. Jos sovit testaajan profiiliin, sinut voidaan valita tuotteen testaajaksi, jonka jälkeen tuote toimitetaan ilmoittamaasi osoitteeseen. Heti kun olet saanut tuotteen, voit testata sitä (yleensä*) 14 päivän ajan.

Jätä kommentti