Mitä tarkoittaa pilotti?

Pilotilla tarkoitetaan yleensä lentäjää, joka lentää ilma-alusta ohjaamalla sitä. Pilottijakso on sarjan ensimmäinen, esittelyluonteinen jakso, joka on tarkoitettu esittelemään sarjan päähenkilöt ja tarinankerrontaa. Sarjakuvalehden nimi on Pilotti. Puhekielessä lentäjäntakille käytetään usein nimitystä pilotti. Ensimmäisen kerran tehtävänä oleva tutkimus tai muu toiminta voidaan myös kutsua pilottiksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta pilotti

Mikä on pilotti?

Pilotti on lentäjä, joka ohjaa ilma-alusia, kuten lentokoneita tai helikoptereita. Pilottijakso on televisiosarjan ensimmäinen, esittelyluonteinen jakso. Pilotti-signaali on vastaanottimen tahdistukseen tai tarkan taajuusreferenssin antoon tarkoitettu lähete.

Miksi sarjan ensimmäisen jakson nimi on pilotti?

Televisiosarjan ensimmäistä jaksoa kutsutaan yleensä ”pilottijaksoksi”, koska sitä käytetään sarjan myymiseen studioille. Jotta televisiosarja saataisiin tilaukseen, pilottijakso on luotava näyttämään mahdollisille studion johtajille, mistä sarjassa on kyse, millaisia hahmoja se esittää ja millainen sarjan yleinen sävy on. Jos johtajat pitävät näkemästään, he antavat sarjalle vihreää valoa ja se siirtyy tuotantoon.

Mikä on kokeilu?

Kokeilu on jotain uutta ja keskusteltua. Kokeilulla pyritään selvittämään jotain uutta tai epäselvää asiaa. Kokeilu on yksi keino testata ideaa käytännössä. Kokeilu on usein rajattu ajallisesti ja/tai alueellisesti. Kokeilun tarkoitus on selvittää, toimivatko idea ja sen toteutus odotetulla tavalla. Kokeilun tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä, joiden perusteella päätetään jatkosta.

Mitä tarkoittaa kokeilu?

Kokeilu tarkoittaa jonkin uuden asian testaamista. Kokeilun tarkoituksena on selvittää, toimiiko uusi asia niin kuin pitää. Kokeilu ei kuitenkaan ole sama kuin pilotti. Kokeilun päämäärä on tuottaa kehitettävään ideaan (esim. tuote, palvelu tai toimintamalli) liittyvää merkittävää uutta tietoa. Pilotin päämäärä on tehdä viimeinen validaatio ja varmistus siitä, että homma toimii niin kuin pitää.

Jätä kommentti