Mitä tarkoittaa periksiantamaton?

Periksiantamaton on sellainen joka ei anna periksi; peräänantamaton, sisukas, sinnikäs, päättäväinen, luja, sitkeä, kova, taipumaton. Periksiantamattomuus on tärkeää, kun halutaan saavuttaa jokin tavoite, koska se auttaa jatkamaan ponnisteluja vaikeuksista huolimatta. Periksiantamattomuus on myös hyvä ominaisuus esimerkiksi työelämässä, koska se auttaa jaksamaan raskaissa työtehtävissä ja ponnistelemaan vaikeuksien kohdatessa.

Jätä kommentti