Mitä tarkoittaa narraatio?

Narraatio tarkoittaa kerronnallista tapaa esittää tietoa tai kertoa tarina. Se on yksi tapa jakaa tietoa ja voi olla hyvin vahva tapa välittää viesti. Narraatio voidaan käyttää myös keinona luoda uusia tietoisuuden tasoja tai vahvistaa aiempaa tietoisuutta.

Jätä kommentti