Mitä tarkoittaa marginalisaatio?

Marginalisaatio tarkoittaa sitä, että jokin ryhmä jää marginaaliin yhteiskunnassa. Marginaaliryhmät ovat usein huonosti edustettuja ja heidän oikeuksiensa toteutuminen on vaikeaa. Heidän elämänsä ovat usein epävakaita ja he kamppailevat toimeentulonsa kanssa. Marginalisoituneet ryhmät ovat usein syrjäytyneitä ja heillä on vaikeuksia osallistua yhteiskuntaan täysipainoisesti.

Jätä kommentti