Mitä tarkoittaa kyber-?

”Kyber-” on etuliite, joka tarkoittaa tietokoneisiin, tietoverkkoihin ja tietoliikenteeseen liittyvää. Se on suomennos englanninkielisestä etuliitteestä cyber. Kyberavaruus tarkoittaa avaruutta tietokoneiden ja verkkojen sisällä, eli sitä mitä ne voivat sisältää. Sotaa käydään kyberavaruudessa tarkoittaa, että sotaa käydään tietokoneilla tietoverkoissa ja tietoliikenteessä. Vaikkapa lähetellään tietokoneviruksia vihollisen tietoverkkoihin jotka voivat aiheuttaa haittaa tietojärjestelmiin tai vakoilla tietoja.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta kyber

Mitä kyber tarkoittaa?

”Kyber” tarkoittaa yleensä digitaalisesti tallennettua tietoa tai tietokonejärjestelmiä. Kyber-sanalla voidaan myös viitata tietotekniikan tai digitaalisen viestinnän alaan. Kyber-sanan alkuperää ei ole täysin selvitetty, mutta sen arvellaan tulevan sanasta ”cybernetics”, joka tarkoittaa tietokonejärjestelmiä.

Mitä Kyberturvallisuus sisältää?

Kyberturvallisuus sisältää henkilökohtaisia tietoja, tilit, tiedostot, valokuvat ja jopa rahaa. Se suojaa myös laitteita ja resursseja. Kyberturvallisuus on tärkeää, koska se auttaa estämään tietojen väärinkäyttöä ja suojaa henkilökohtaisia tietoja.

Mitä eroa on Kyberturvallisuudella ja Tietoturvallisuudella?

Kyberturvallisuus keskittyy tiedon, tietojärjestelmien ja laitteiden turvallisuuden takaamiseen verkkoympäristössä. Tietoturvallisuus kattaa tiedon turvaamisen laajemmin. Tietoturvaan kuuluvat myös tiedon fyysinen tallentaminen ja tietoon pääsyn rajoittaminen digitaalisen ympäristön ulkopuolella.

Mitä tarkoitetaan Kyberrikoksilla?

Kyberrikoksilla tarkoitetaan tietotekniikan kehitykseen liittyviä rikoksia tai niitä hyödyntäviä rikoksia. Kyberrikollisuus on lisääntynyt huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana ja sen määrä on tällä hetkellä huomattavassa kasvussa. Kyberrikosten määrästä ei kuitenkaan ole olemassa kattavia tilastotietoja, joten kokonaisrikollisuus on vaikea tarkastella.

Kuka vastaa Suomen Kyberturvallisuudesta?

Valtioneuvoston kanslia vastaa Suomen kyberturvallisuudesta. EU on keskeinen toimija kyberturvallisuuskysymyksissä, ja se on viime vuosina aktivoitunut kyberagendan kysymyksissä. Valtioneuvoston kanslia toimii valtionhallinnon koordinoijana kyberturvallisuuskysymyksissä.

Mitä on kyber vaikuttaminen?

Kyberturvallisuuden kannalta keskeistä on kybervaikuttamisen tunnistaminen, ehkäiseminen ja varautuminen. Kybervaikuttaminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on väärinkäyttää sähköisiä ja verkottuja järjestelmiä tai niiden komponentteja vahingoittamaan tai häiritsemään toimintaa. Kybervaikuttaminen voi tapahtua esimerkiksi haittaohjelmien levittämisen, tietoverkkohyökkäysten tai -varkauksien, sähköisen viestinnän häirinnän tai sähköisen tiedon tallennusjärjestelmien tuhoamisen kautta. Kybervaikuttaminen voi kohdistua yksittäisiin järjestelmiin tai laajempiin verkkoihin. Vaikutukset voivat olla vähäisiä tai merkittäviä, rajallisia tai laajakenttäisiä. Kybervaikuttaminen voi aiheuttaa esimerkiksi tiedon tuhoutumista, tiedon väärinkäyttöä, tietoverkkojen tai laitteiden toiminnan häiriöitä tai vioittumista, sähköisen viestinnän häiriöitä tai sähköisen tiedon tallennusjärjestelmien tuhoutumista.

Miksi Kyberturvallisuus on tärkeää?

Kyberturvallisuus on tärkeää, koska se suojaa yrityksen toimintakykyä ja varmistaa, että digitaalitekniikkaa voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on edistää yrityksen etua.

Mitä tarkoittaa Kyberpuolustus?

Kyberpuolustus on yrityksen ja sen sidosryhmien tietoturvallisuuskulttuurin muodostamiseen ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet. Tiedustelufunktio sisältää kyberuhkíin liittyvän tilannekuvan muodostamiseen tarvittavat toimenpiteet. Kyberpuolustus on tärkeä osa tietoturvaa, ja se on tarkoitettu estämään tietoturvahyökkäyksiä ja -varkauksia. Kyberpuolustuksella pyritään myös vähentämään tietoverkkojen haavoittuvuuksia ja parantamaan tietoturvaa.

Missä voi opiskella Kyberturvallisuutta?

Kyberturvallisuutta voi opiskella Xamkin VirtualLab-pilvipalvelualustalla. Virtuaalilaboratorio korvaa lähes kaikki koulutuksen laboratoriotyöt, jotka aiemmin on tehty fyysisillä laitteilla.

Mikä on Kyberhyökkäys?

Kyberhyökkäys on yleensä tietokoneen tai tietojärjestelmän vahingoittaminen, häiritseminen tai ylikuormittaminen internetin avulla. Hyökkäyksen tarkoituksena on yleensä aiheuttaa vahinkoa tietokoneelle tai tietojärjestelmälle, esimerkiksi poistamalla tietoja tai estämällä järjestelmän toiminnan.

Mitä tietovuoto tarkoittaa?

Tietovuoto tarkoittaa, kun hakkeri pääsee käsiksi yrityksen tai palvelun tietokantaan ja julkaisee siellä olevaa ja salassa pidettävää tietoa. Vuodettu tieto voi olla esimerkiksi käyttäjätunnuksia ja salasanoja, mutta myös henkilötunnuksia, osoitteita tai jopa maksukorttitietoja. Tietovuoto voi aiheuttaa vakavia seurauksia yritykselle tai palvelun käyttäjille, joten sitä on vältettävä kaikin keinoin.

Mikä on tietoturva?

Tietoturva tarkoittaa tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista. Se on yksi tietosuojan toteuttamisen keino, ja sen tarkoitus on estää tietojen väärinkäyttöä, väärinkäyttöä tai tietojen paljastumista. Tietoturvaan kuuluvat muun muassa organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen.

Mitä tarkoittaa Kyberisku?

Kyberhyökkäys on hyökkäys, joka kohdistuu kyberympäristöön ja sen mahdollisuuksiin hallita fyysisen maailman toimintoja.

Mihin ilmoittaa Huijausviesteistä?

Yksityiset henkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle niihin kohdistuneista tietoturvaloukkauksista, kuten tietojen kalastelusta tai palvelunestohyökkäyksistä, sekä näiden loukkausten yrityksistä. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus voi auttaa selvittämään tietoturvaloukkausten laajuutta ja vahingonkorvausta.

Mihin erilaisia tietoteknisiä Haavoittuvuuksia voidaan käyttää?

Tietoteknisiä haavoittuvuuksia voidaan käyttää esimerkiksi ohjelmistojen tietoturva-aukkojen hyödyntämiseen. Aukkoja voi olla melkein missä tahansa, niin laitteissa kuin softissakin. Tietoturva-aukko ohjaa ajatuksen siihen, mikä on tietokoneen käyttäjän kannalta tärkeätä: Se on selkeästi tekemisissä tietokoneen ohjelmien kanssa.

Mikä on hybridi vaikutus?

Hybridivaikutus on silloin kun sota- tai terroritoimintaa kohdistetaan siviileihin. Siviilit ovat vaarassa, kun taistelut käydään heidän asuinalueillaan. He saattavat joutua väkivaltaan, tuhoutumisen kohteeksi tai vaikka kidutukseen. Lisäksi siviilejä käytetään usein hyökkäysten suunnittelussa ja toteutuksessa. Heidät voidaan käyttää esimerkiksi piilottamassa aseita tai räjähteitä, tai vaikka värväämässä uusia taistelijoita.

Mitä Hybridivaikuttaminen tarkoittaa?

Hybridivaikuttaminen on valtion poliittiseen järjestelmään kohdistuvaa ulkovaltojen vihamielistä vaikuttamista. Hybridivaikuttamisessa pyritään hyödyntämään kohdemaan erilaisia haavoittuvuuksia. Toiminta tehdään mahdollisimman peitellysti.

Mikä on Kyberuhka?

Kyberuhka tarkoittaa digitaalisin keinoin toteuttavaa uhkaa, joka kohdistuu digitaaliseen omaisuuteen, järjestelmään tai palveluun. Kyberuhkaan liittyy tekijöitä, jotka vaarantavat kohteena olevan yrityksen, organisaation tai järjestelmän luotettavuuden ja toimivuuden. Kyberuhka voi olla esimerkiksi tietoverkkoon kohdistuva tietomurto, virus tai muu haittaohjelma, tietoverkon väärinkäyttö tai fyysisen laitteen väärinkäyttö. Kyberuhkien torjumiseksi on kehitetty erilaisia turvallisuusratkaisuja, joita yritykset, organisaatiot ja järjestelmät voivat käyttää.

Missä opiskella tietoturvaa?

Aallossa web-palvelinohjelmoinnin perusopinnot ovat pakollisia kaikille tietotekniikan kandidaateille. Samoin tietoturva on yksi pakollisista opintojaksoista tietotekniikan laitoksella. Aalto-yliopistossa on myös mahdollista opiskella tietoturvaa laaja-alaisesti erityisesti tietotekniikan laitoksella. Aalto-yliopistossa on myös mahdollista opiskella tietoturvaa laaja-alaisesti erityisesti tietotekniikan laitoksella. SECCLO-ohjelmaan voivat hakea kandiksi valmistuvat.

Mistä tietää onko Vastaamon uhri?

Vastaamon tietomurron uhrit voivat tarkistaa, onko heidän potilaskertomuksiaan julkaistu tietovuodot.fi -sivustolla. Sivuston mukaan kertomuksia on julkaistu jo yli 300 kappaletta. Palvelun olemassaolon on nostanut esiin somessa muun muassa F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen.

Onko puhelinnumero vuotanut?

Puhelinnumeron vuotaminen on yksi yleisimmistä tietomurroista, joita tapahtuu verkossa. Vuotaneen tietokannan sisältämät puhelinnumerot ovat yleensä saatavilla julkisesti internetissä, ja ne ovat helposti löydettävissä hakukoneilla. Tämä tietomurto voi johtaa siihen, että henkilötietosi vuotavat myös julkisesti, jos ne ovat tallennettuna samaan tietokantaan. Puhelinnumeron vuotaminen voi aiheuttaa merkittäviä haittoja, kuten yksityisyyden suojaan liittyviä ongelmia ja muita henkilötietojen vuotoja.

Onko salasanasi kaapattu?

Voit tarkistaa, onko salasanasi kaapattu, käyttämällä Haveibeenpwned.com-sivustoa. Sivustolla voi tarkistaa, onko oma sähköpostiosoite vuodettu hakkeroinnin yhteydessä. Hyökkäykset isoja palveluita ja sivustoja vastaan ovat yleisiä. Kohteeksi ovat joutuneet muun muassa Adobe, Dropbox ja LinkedIn. Rikolliset tavoittelevat käyttäjätunnuksia ja salasanoja.

Mikä on GDPR?

GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se on henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa keväällä 2018. Tietosuoja-asetus antaa paremman suojan henkilötiedoillesi ja enemmän keinoja hallita tietojesi käsittelyä.

Saako henkilötietoja lähettää sähköpostilla salaamattomana?

Henkilötietoja ei saa lähettää sähköpostilla salaamattomana. Tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaan yritys ei saa lähettää salaamattomana henkilötunnuksia sisältäviä sähköposteja ilman ko. henkilöiden antamaa lupaa. Eduskunnan oikeusasiamies 24.3.2011: salassapidettäviä tietoja ei saa lähettää suojaamattomassa sähköpostissa.

Mitä on eheys?

Eheys tarkoittaa tietojen keskinäistä yhteensopivuutta ja oikeellisuutta. Se on tärkeää tiedonhallinnassa, jotta tietoja voidaan käyttää tehokkaasti ja luotettavasti. Eheyden puute voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi tietojen tallennuksessa, käsittelyssä tai jakamisessa.

Mitä tietoturvallisuus on?

Tietoturvallisuus on tietojen suojaamista ja tietoverkkojen turvaamista väärinkäytöltä ja vahingoittumiselta. Tietoturvallisuuden tavoitteena on estää tietojen pääsy väärinpäätöksiin tai vahingoittumista. Tietoturvallisuuden keinoin pyritään myös estämään tietoverkkojen käyttöön liittyvät riskit ja mahdolliset haitat.

Jätä kommentti