Mitä tarkoittaa klassifikaatio?

Klassifikaatio on prosessi, jossa erilaiset asiat ja olioiden ryhmät jaetaan luokkiin ja alaluokkiin sen mukaan, miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Se on keino järjestää asioita ja tarkastella niitä eri näkökulmista. Klassifikaation avulla voidaan myös löytää uusia yhteyksiä ja piilottaa olemassa olevia.

Jätä kommentti