Mitä tarkoittaa inhimillinen?

Inhimillinen tarkoittaa Suomen kielen perussanakirjan mukaan 1. ihmiskuntaan kuuluvaa, 2. ihmiselle ominaista, 3. ihmisarvon mukaista, ihmisiä ymmärtävää, ihmisystävällistä tai ihimismäistä. Inhimillisyyden voi kokea esimerkiksi omassa toiminnassaan, kun tekee hyviä tekoja ja auttaa muita. Inhimillisyys on myös ihmisten välistä yhteisyyttä ja ymmärrystä. Se voi tarkoittaa myös sitä, että ihmiset kohtelevat toisiaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Jätä kommentti