Mitä tarkoittaa indikaatio?

Merkki jostakin, ilmenemä. Indikaatio voi tarkoittaa tietyn oireen esiintymistä, joka viittaa mahdollisesti johonkin tiettyyn sairauteen. Indikaatio voi myös olla laboratoriotulokseen perustuva viittaus johonkin tiettyyn sairauteen. Indikaatio voi olla myös lääkärin määräämän lääkityksen tarkoitus.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta indikaatio

Mikä on indikaatio?

Indikaatio on syy käyttää tiettyä hoitoa, lääkitystä tai toimenpidettä. Potilaalle voidaan esimerkiksi tehdä leikkaus tyrän hoitamiseksi. Tyrä on leikkauksen indikaatio.

Mitä tarkoittaa lääkehoidossa indikaatio?

Indikaatio on yleensä diagnoosi tai oire, johon potilas lääkettä käyttää. Diagnoosiluokituksista ICD-10 soveltuu parhaiten lääkehoidon indikaatioiden koodaamiseen.

Mikä on vasta aiheinen?

Kontraindikaatio on sairaus tai tila, joka estää jonkin hoidon tai tutkimuksen käytön. Kontraindikaatioita voi olla esimerkiksi allergia lääkkeelle, raskaus tai imetys. Kontraindikaatioita on myös tietyille tutkimuksille, jotka voivat olla vaarallisia esimerkiksi sydän- tai verisuonitulehdusta poteville potilaille.

Mikä on Lääkeinteraktio?

Lääkeinteraktiot ovat lääkkeiden välisiä vaikutuksia, joita esiintyy kun useampi lääke otetaan samaan aikaan. Lääkeinteraktiot voivat olla hyödyllisiä, merkityksettömiä tai haitallisia. Hyödyllisiä lääkeinteraktioita voi esiintyä esimerkiksi silloin, kun lääkkeet lisäävät toistensa tehoa. Lääkeinteraktiot voivat myös vähentää lääkkeiden tehoa tai aiheuttaa haittavaikutuksia.

Mikä on vaikuttava aine?

Lääkeaine on lääkkeen vaikuttava osa. Lääkkeen vaikuttava aine on se osa, minkä vuoksi se on myös lääkkeen vaikuttava osa. Vahvuus kertoo, kuinka paljon lääkettä on pakkauksessa. Yhdessä tabletissa voi olla esimerkiksi 400 mg lääkettä. Tämä tarkoittaa, että tabletin sisältämä lääkeaine on 400 milligrammaa.

Mikä on enteraalinen antotapa?

Enteraalinen eli suonensisäinen ravitsemushoito tarkoittaa ravintolisän, vitamiinien, mineraalien ja/tai muiden ravintoaineiden antamista suonensisäisesti, esimerkiksi laskimoon tai katetrin kautta. Parenteraalinen ravitsemushoito on tehokas tapa saada ravintoaineita elimistöön, ja sitä voidaan käyttää, kun enteraalinen ravitsemushoito ei ole mahdollista tai jos potilaan ravintoaineiden tarve on erittäin suuri.

Kuka saa antaa injektion?

Injektioita voi antaa vain terveydenhuollon ammattihenkilö. Lääkärit, sairaanhoitajat ja lähihoitajat voivat antaa injektioita.

Mitä tarkoittaa per REC?

Per rectum (PR) tarkoittaa lääkkeen annostelua peräsuolesta käsin. Peräsuoli on suolen päätyosasta lähtien sulkijalihaksen alapuolelle jäävä osa, joten lääkitys imeytyy hyvin nopeasti verenkiertoon. Per rectum -annostus on nopein tapa saada lääkitys imeytymään, ja sitä käytetäänkin usein vaikeasti sairailla potilailla.

Mitä terapeuttinen leveys tarkoittaa?

Terapeuttinen leveys tarkoittaa käytännössä suurimman ja pienimmän hoitoannoksen suhdetta. Suurin annos perustuu usein farmakopean ilmaisemaan enimmäisannokseen, joka on määritelty käytännön kokemusten ja kliinisfarmakologisten tulosten perusteella.

Mitä on Farmakodynamiikka?

Farmakodynamiikka on lääkkeenvaikutuksen tutkimisen osa-alue, joka tutkii lääkkeiden vaikutuksia ja niiden mekanismeja molekyyleihin, elimiin ja koko elimistöön. Farmakodynamiikka pyrkii ymmärtämään lääkkeiden vaikutuksia ja siihen vaikuttavia tekijöitä, jotta lääkkeitä voidaan kehittää tehokkaampiksi ja turvallisemmiksi.

Jätä kommentti