Mitä tarkoittaa episteeminen?

Episteeminen tarkoittaa tietoa tieteen teoriasta. Tietoa voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan: kognitiivinen, afektiivinen ja volitiivinen. Kognitiivinen tieto on tietoa, joka on tallennettu mieleen ja joka voidaan tallentaa ja siirtää muilta. Afektiivinen tieto on tietoa, joka on tallennettu tunteisiin ja joka voidaan tallentaa ja siirtää muilta. Volitiivinen tieto on tietoa, joka on tallennettu päätöksiin ja joka voidaan tallentaa ja siirtää muilta.

Jätä kommentti