Mitä tarkoittaa diskriminointi?

Diskriminointi tarkoittaa syrjintää tai erottelua ihmisten tai ryhmien välillä. Se voi ilmetä esimerkiksi siten, että joku ryhmä saa huonompaa kohtelua kuin toiset ryhmät. Diskriminointi voi tapahtua esimerkiksi ihon värin, kielen, uskonnon, rodun, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, ikään, terveydentilaan, vammaisuuteen, sosiaaliseen luokkaan tai mihin tahansa muuhun sellaiseen tekijään perustuen, joka erottaa ihmiset toisistaan.

Jätä kommentti