Mitä tarkoittaa dikotominen?

Dikotominen tarkoittaa, että jokin asia on jaettu kahteen osaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ajallisesti, tilavuudessa tai laadultaan. Dikotominen voi olla myös kaksisuuntainen, jolloin kahden asian välillä on selvä ero. Dikotomininen ajattelu on usein hyödyllistä, koska se auttaa ihmisiä ymmärtämään maailmaa ja erottamaan tärkeät asiat toisistaan.

Jätä kommentti