Mitä tarkoittaa aiheuttamisperiaate?

Aiheuttamisperiaate on kustannuslaskennan periaate, jonka mukaisesti jollekin suoritteelle, vastuualueelle tms. kohdistetaan kaikki ne kustannukset (tuotot), jotka suorite tms. aiheuttaa. Tällä tavoin voidaan selvittää, kuinka paljon eri tehtävät maksavat yritykselle ja sijoittaa resursseja tehokkaammin.

Jätä kommentti