Mitä on ryhmädynamiikka?

Ryhmädynamiikalla tarkoitetaan ryhmän jäsenten erilaisten luonteenpiirteiden ja toimintamallien sopimista muiden ryhmäläisten luonteenpiirteisiin ja toimintamalleihin. Jos ryhmädynamiikka on ryhmässä hyvä, voidaan olettaa myös ryhmän työn tulosten olevan hyviä heidän omaan taitotasoonsa verrattuna.

Jätä kommentti