Mikä on Suomen yleisin kivilaji?

Suomen yleisin kivilaji on graniitti. Graniitti on magmasta syntynyt, kiviaineksistaan vahvin ja kestävin kivilaji. Se sisältää runsaasti kiillottamattomana ja hiottuna valkoista, sinistä tai punaista mineralisoitunutta kvartsia.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta yleisin kivilaji

Mitä kivilajeja on?

Kivilajit voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: magmakivet, pintakivet ja syväkivet. Magmakivet muodostuvat, kun magma jähmettyy kallioperän sisällä. Pintakivet muodostuvat, kun magma tai laava jähmettyy nopeasti maan pinnalla. Syväkivet muodostuvat, kun magman jähmettyy hitaasti kallioperän sisällä. Kerrostuneet kivilajit muodostuvat, kun mereen kertyneet ainekset pakkautuvat paineessa.

Mitä kiviä on Suomessa?

Suurin osa Suomen kallioperästä on graniittia. Myös migmatiitit ovat melko yleisiä Suomen kallioperässä, mutta erilaiset metamorfiset kivilajit, liuskeet, kvartsiitit ja kalkkikivet ovat suhteellisen harvinaisia.

Mikä on Suomen kovin kivilaji?

Suomen kovin kivilaji on kvartsiitti, joka on muuttunut hiekkakivestä. Se on monien korkeiden huippujen, kuten Kolin, kivilaji. Pihalaattoina käytetty kiilleliuske on muodostunut savikivestä ja arvokas marmori kiteisestä kalkkikivestä.

Mikä on kovin luonnonkivi?

Lonsdaleiitti on mineraaleista kovin. Se on mineraalien kovin lajike, ja se on myös maailman kovin luonnonkivi. Lonsdaleiitti on kuitenkin harvinainen, ja sitä esiintyy vain muutamissa maailman paikoissa. Lonsdaleiitti on kuitenkin erittäin kova, ja se on erittäin kestävä. Se on myös hyvin kiillotettava, ja se säilyttää kiillon pitkään.

Mikä on Suomen toiseksi yleisin kivilaji?

Migmatiitit ovat seoskivet, joita on noin 22 prosenttia Suomen kallioperästä. Niiden keskeinen ainesosa on punertava maasälpä, jota pilkuttavat harmaa kvartsi ja tumma bioniitti.

Onko kivi ikuista?

Geologistit ovat sitä mieltä, että kivet ovat ikuisia. Kiviä on kuitenkin muokattu ihmisen toimesta jo satoja tuhansia vuosia, ja ne ovat jatkuvassa muutoksessa. Kivet ovat kuitenkin peräisin maapallon alkuperäisistä materiaaleista, ja ne ovat osa maapallon ikuista historiaa.

Missä on maailman vanhin peruskallio?

Quebecin provinssista Itä-Kanadasta paljastuneella vaaleanpunaisella peruskalliolla on ikää 4,28 miljardia vuotta. Kalliosta on löydetty kiviä, jotka saattoivat kuulua vastasyntyneen Maan ensimmäiseen jähmettyneeseen kerrokseen.

Mikä on Suomessa hyvin yleinen kivilaji joka koostuu Biotiitista maasälvästä sekä kvartsista?

Suomessa on hyvin yleinen kivilaji, graniitti, joka koostuu pääosin biotiitista, maasälvästä sekä kvartsista. Kivien erilaisuus viittaa siihen, että niiden on täytynyt syntyä eri tavalla erilaisissa olosuhteissa.

Mitä Suomen maaperästä kaivetaan?

Suomen maaperästä kaivetaan pääasiassa kromia, nikkeliä, kuparia, sinkkiä, kobolttia, hopeaa ja kultaa. Metallikaivoksista louhitaan ja rikastetaan myös muita arvokkaita metalleja, kuten esimerkiksi platinaa ja palladiumia. Suomen osuus koko EU-alueen kullan ja nikkelin tuotannosta on merkittävä, ja esimerkiksi Sotkamon Talvivaarassa on Euroopan suurin tunnettu nikkeliesiintymä.

Mitä on vihreä kivi?

Vihreä kivi on metamorfinen kivilaji, joka on tyypillisesti vihreän värinen. Vihreäkiville tyypillisiä mineraaleja ovat albiitti, kloriitti, aktinoliitti sekä epidootti. Kolme viimeisintä aiheuttavat kivelle tyypillisen vihreän värin. Vihreä kivi voi olla myös sinertävän värinen, ja se on yleensä kovaa ja lujaa. Vihreä kivi on hyvin käytetty kivi rakennusten ja muiden rakenteiden rakentamisessa, koska se on kestävä ja luja.

Onko kalkki mineraali?

Kalkki on epäorgaaninen materiaali, joka sisältää kalsiumia, jossa karbonaatit, oksidit ja hydroksidit ovat hallitsevia. Se on myös nimi luonnollisen mineraali CaO, joka tapahtuu hiilikaivoksessa tulipalojen tai kalkkikiven erillisalueille muuttaa tulivuoren ejecta.

Mitä tarkoittaa Metamorfinen kivi?

Metamorfinen kivi tarkoittaa kiveä, joka on muuttunut toiseksi kivilajeiksi korkeiden lämpötilojen tai/ja suurten paineiden vaikutuksesta. Metamorfiset kivet ovat aina kiinteässä tilassa, jos kiviaines sulaa, se ei ole enää metamorfista kiveä.

Miksi kivi on punainen?

Punaiset kalliot hämmästyttävät niitä, jotka liikkuvat luonnossa. Kallioiden punainen väri johtuu levistä, jotka takertuvat tiukasti kallion pintaan. Levää esiintyy vain kallioilla.

Miten tunnistaa Malmikivi?

Malmikivet tunnistaa painavuudesta ja arvokkaaksi epäilty kivi halkaistaan vasaralla, jotta nähdään, onko sen pinta metallinhohtoinen. Malmipitoisuudesta voi vielä varmistua yksinkertaisella raapaisutempulla. Sen varalta etsijän on syytä kantaa mukanaan sähkösulaketta.

Mitä on basaltti?

Basaltti on tumma, hienorakeinen ja usein huokoinen vulkaaninen kivilaji, yleensä laava. Basaltti on mineraalikoostumukseltaan pääasiassa plagioklaasia sekä pyrokseenia, sisältäen lisäksi vähäisemmissä määrin muita tyypillisiä mineraaleja, kuten oliviinia ja sarvivälkettä. Basaltti on erittäin kestävä ja tiheä kivi, joka soveltuu hyvin esimerkiksi tienpintojen ja muurien rakentamiseen.

Mikä on Keski-Suomen Maakuntakivi?

Keski-Suomen Maakuntakivi on dioriitti, joka on kiillotettu pintaan. Pohjois-Karjalan maakuntakivi on vuolukivi, joka on hiottu levynä.

Mitä eroa on Mineraalilla ja Kivilajilla?

Mineraalilla tarkoitetaan yleensä alkuaineista koostuvia kemiallisia yhdisteitä, jotka esiintyvät tavallisesti kiteisessä olomuodossa. Kivilajit puolestaan muodostuvat mineraaleista. Tavallisesti yhdessä kivilajissa on 3–5 erilaista mineraalia: esimerkiksi graniitissa on kvartsia, maasälpää ja kiillettä.

Mitä kallion alla on?

Kallion alla on litosfääri, joka koostuu maankuoren kiinteästä kiviaineksesta. Litosfääri jakautuu ylempään kuoreen ja alempaan kuoreen. Ylempi kuori koostuu maapallon mannermaisesta kuoresta, kun taas alempi kuori koostuu maapallon valtamerikuoresta.

Mitä on moreeni?

Moreeni on sekalajitteista kivimurskaa, jossa esiintyy kaikkia raekokoja savesta lohkareisiin. Se on syntynyt jäätikön kallioperästä irrottamasta, murskaamasta ja hiomasta kiviaineksesta. Siihen on sekoittunut myös kallioperän rapautumistuotteita ja jääkautta edeltävän maaperän aineksia. Moreeni on jäätikön kallioperästä irrottamasta, murskaamasta ja hiomasta kiviaineksesta syntynyt sekalajitteinen kivimurska.

Mitä mineraaleja on?

Mineraaleja on useita erilaisia ja ne ovat kaikki alkuaineista koostuvia kemiallisia yhdisteitä. Kivilajit koostuvat mineraaleista, joten ne ovat kivilajien perusrakenneosasia. Mineraaleja on yleensä 3-5 erilaista kivilajissa.

Mistä kalkki tulee?

Kalkki on kivennäisaine, joka muodostuu kalkkikivestä saatavasta kalsiumkarbonaatista kuumentamalla sitä kalkkiuunissa noin 1 000 °C:n lämpötilassa. Kalkin muodostuminen tapahtuu myös eräiden muiden kalsiumyhdisteiden, kuten kalsiumnitraatin kuumentamisen yhteydessä. Kalkilla on tärkeä rooli ihmisen ja eläinten luuston ja hampaiden muodostumisessa, ja se on myös tärkeä kivennäisaine maaperässä. Kalkin saaminen ihmisravinnoksi tapahtuu pääasiassa kalkkikiviä ja kalsiumkarbonaattia sisältävien elintarvikkeiden, kuten maitotuotteiden, kalanmeren eläinten ja vihannesten kautta.

Mistä hiekkakivi on syntynyt?

Hiekkakivi on syntynyt sedimenttikivistä sorasta, kun yhdistämällä pääasiassa raekoko hiekkaa (0,063 mm 2 mm ) ja vakiinnutetaan diagenesis .

Mihin Sarvivälkettä käytetään?

Sarvivälkettä käytetään yleisesti kiuaskivinä ja rakennus- ja hautakivinä. Sarvivälkerikkaat kivet tunnetaan hyvinä kiuaskivinä ja ne sopivat erinomaisesti myös hautakiviksi. Hyvinkään mustat graniitit ovat laadukkaita kiuaskiviä ja ne on louhittu aiemmin myös rakennus- ja hautakiviksi.

Mistä Graniitin väri johtuu?

Graniitin väri johtuu maasälvästä. Maasälvä on punaista hiekkaa, joka on kerääntynyt graniitin pintaan. Graniitti on maasälvän värinen, koska se sisältää paljon punaisia ​​hiekankappaleita.

Mitä graniitti on?

Graniitti on rakeinen syväkivilaji, joka kuuluu magmakiviin. Se koostuu kvartsista, kiilteestä, maasälvästä ja joskus myös sarvivälkkeestä, ja sen väri vaihtelee maasälvän mukaan tumman punaruskeasta vaaleanharmaaseen. Graniitti on ominaisuuksiltaan kovaa ja kestävää.

Mikä maaperä on?

Maaperä on kallioperää peittävä irtomaakerros, joka sisältää suurimman osan maaperän kivennäisaineista, eli kasvien hivenaineista. Maaperän paksuus Suomessa on keskimäärin 10 metriä.

Mitä on peruskallio?

Peruskallio on syväkivilajeista ja metamorfisista kivilajeista muodostunut kallioperä. Suomen kallioperä on pääasiassa kallioperän pintaan ulottuvaa peruskalliota. Kallioperän pinta on tavallisesti sedimenttikiviä, joita on kerrostunut maan pinnalle. Kallioperää voidaan myös kutsua maankuoreksi tai maanpinnan alla olevaksi kallioperäksi. Kallioperää on myös erilaisissa maastoissa, kuten vuoristossa tai moreenimaisissa rinteissä. Kallioperää voi olla myös muita kivilajeja, kuten magmakiviä.

Miten kivilaji voi muuttua toiseksi Kivilajiksi?

Kivilajit voivat muuttua toisikseen metamorfoosin seurauksena. Metamorfoosi tapahtuu, kun kivilajit altistuvat suurelle paineelle ja lämpötilalle, jotka muuttavat niiden rakennetta ja mineraalikoostumusta. Tämän seurauksena kivilajit voivat muuttua toisiksi kivilajiksi, kuten gneissiksi, kiilleliuskeiksi, amfiboliitteiksi, kiteisiksi kalkkikiviksi, serpentiinikiviksi tai vuolukiviksi.

Mikä on sininen jalokivi?

Safiiri on sininen jalokivi, joka on yleensä maitomainen kivi. Safiirin väri vaihtelee sinisestä violettiin.

Mikä kivi suojelee?

Tähän kysymykseen ei ole yhtä ainoaa lopullista vastausta, sillä eri kivet tarjoavat erilaista suojaa. Joitakin kiviä, joita käytetään usein suojeluun, ovat ametisti, valkoinen seleeniitti ja turmaliini. Nämä kivet voi asettaa tyynyn alle tai yöpöydälle, jotta ne auttavat torjumaan pahoja unia ja painajaisia.

Mikä kivi rauhoittaa?

Sininen kalsiitti rauhoittaa ja selkeyttää tunteita ja mieltä. Imee itseensä negatiivisia energioita. Hyvä kommunikaation kivi.

Mitä on magma?

Magma on maanpinnan alapuolella esiintyvä sulan tai puoliksi sulaneen kiven, sekä erilaisten kiinteiden ja haihtuvien aineiden seos. Samankaltaista magmaa oletetaan esiintyvän myös muiden kiviplaneettojen pinnan alapuolella. Termi johtuu kreikan sanasta μάγμα, joka tarkoittaa seosta. Magman muodostumisessa on kyse maan sisällä olevien kiinteiden aineiden sulamisesta sekä erilaisten kaasujen sekoittumisesta. Magmaa voidaan myös muodostaa silloin, kun erittäin kuumaa nestettä kaivataan maan sisältä. Tällaisessa tapauksessa nesteen ja kiinteiden aineiden seos on kuitenkin kuohkeaa, eikä sitä voida pitää magmana.

Miten kerrostuneet kivilajit syntyvät?

Kerrostuneet kivilajit syntyvät jään, tuulen tai veden vaikutuksesta lajittuneesta ja sedimentaatioaltaaseen kerrostuneesta kivennäis- tai eloperäisestä ainesta. Sedimentaatioaltaassa kasvavan paineen ja kohoavan lämpötilan johdosta aikojen kuluessa ainesta tiivistyy kiveksi.

Millä tavalla gneissi on syntynyt?

Gneissi on syntynyt korkean asteen (korkean lämpötilan) aluemetamorfoosissa. Kun graniitti metamorfoituu paineen alaisena, siitä tulee graniittigneissiä. Graniitti ja gneissi muodostuvat samoista mineraaleista: niissä on maasälpää, kiillettä ja kvartsia. Väriltään se on joko harmaa tai punertava, joskus myös melkein musta.

Mikä on Kivennäismaalaji?

Kivennäismaalajit ovat syntyneet kallioperästä irronneesta ja hienontuneesta kiviaineksesta. Suomessa tämä on pääosin johtunut jäätiköstä ja sen sulamisesta. Eloperäistä ainesta kertyy maahan kasvien kuolleiden lehtien, oksien, eläinten ja muun eloperäisen maatumisen tuloksena. Kivennäismaalajit määräytyvätkin pitkälti sen mukaan, mitä kasveja ja eläimiä on alueella ollut, ja miten paljon kivennäismaata on maaperässä.

Mihin Maalajeja käytetään?

Maalajeja käytetään laajalti rakennusten perustuksissa, täyttöissä ja muissa rakenteissa. Maalajit tarjoavat hyvän tuen ja lujuuden rakenteille sekä auttavat vähentämään tärinää ja melua.

Mistä marmori on peräisin?

Marmorin alkuperä on kalkkikivi, joka on syntynyt merieliöiden kerrostumista. Kalkkikiviä on ollut olemassa jo miljoonia vuosia, mutta marmori on syntynyt vasta kalkkikiven metamorfoosissa eli muuttumisessa toiseksi kiveksi. Marmori on kalkkikiven lisäksi myös dolomiittia, jolloin materiaalia kutsutaan dolomiittimarmoriksi. Väriskaala on laaja, vitivalkoisesta mustaan. Välille mahtuu harmaita, vihreitä, vaaleanpunaisia ja kermanvärisiä lajikkeita.

Mistä kvartsia löytää?

Kvartsia löytää yleisesti kivilajeista muodostuvista mineraaleista, kvartsijuonista, graniiteista, gneisseistä ja pegmatiiteista. Suomessa kvartsia louhitaan esimerkiksi Nilsiässä.

Mikä on kiven tiheys?

Kiven tiheys on kiven massa ja sen tilavuus. Mitä enemmän kiven painaa, sitä tiheämpi se on. Kivilajeilla on yleensä tiheydet 2,6-3,3 g/cm³ (tonnia/m³).

Miten maaperä on syntynyt?

Maaperä on syntynyt kallioperästä lähtöisin olevista mineraali- ja kivilajirakeista sekä kasvien ja eliöiden jäänteistä. Kallioperä ja maaperä ratkaisevat paljolti sen, missä asumme ja mistä saamme elantomme. Maalajit sisältävät erikokoisia rakeita kuten lohkareita, kiviä, soraa, hiekkaa ja savea.

Miten Oulun kallioperä on muodostunut?

Oulun kallioperä on muodostunut pääosin mannerjäätikön irrottamasta, kuljettamasta ja eri tavoin kerrostamasta moreenista. Oulun drumliinikenttä koostuu luoteesta kaakkoon suuntautuneista drumliineista, joista osa on matalia ja loivapiirteisiä ja osa kohtalaisen hyvin kehittyneitä, noin 10–15 m korkuisia selänteitä.

Miksi kallioperä on tärkeä luonnonvara?

Kallioperä on tärkeä luonnonvara, koska se on merkittävä osa maaperää. Kallioperää käytetään maan- ja metsänviljelyyn, teiden rakentamiseen ja rakennusten pohjana. Lisäksi siitä pumpataan pohjavettä. Kallioperä on tärkeä luonnonvara myös sen geologisten ominaisuuksien vuoksi. Kallioperä sisältää paljon tietoa maankohoamisista, maanjäristyksistä ja muista maankäytön muutoksista.

Mikä kivi auttaa keskittymään?

Mikä tahansa kivi, joka tuntuu mukavalta, sopii meditaatioon. Toimivaksi havaittuja ovat mm. vuorikristalli, ametisti ja rauhoittava intuitiota vahvistava kivi, mutta rannalta löydät myös ihanan sileäpintaisen kiven, joka voi auttaa keskittymään.

Mikä jalokivi on vihreä?

Smaragdi on silikaattimineraali beryllin vihreä värimuunnos. Se on jalokivi ja sitä käytetään korukivenä. Smaragdi on kuin kristalli ja se on kirkas ja kiiltävä. Se on kovaa ja sitä on helppo leikata ja muotoilla. Smaragdi on myös hyvin kestävää ja sitä voidaan käyttää usein ja pitkään.

Mikä kristalli auttaa uneen?

Ametisti auttaa unettomuutta vastaan sekä puhdistaa raskaita energioita huoneesta ja aurastasi nukkuessasi, niin että voit herätä aamulla hyvin levänneenä ja virkistyneenä.

Mikä on Suomen harvinaisin kivi?

Suomen harvinaisin kivi on amatsoniitti. Amatsoniitti on sekä Suomessa että muualla maailmassa harvinainen mineraali. Amatsoniittiä on löydetty vain muutamia kappaleita koko maailmassa, ja Suomessa on löydetty vain yksi kappale. Amatsoniitti on kuitenkin erittäin arvokas kivi, ja se on myyty huomattavasti enemmän kuin mikään muu Suomessa löydetty kivi.

Miten basaltti on syntynyt?

Basaltti on maanpinnalle purkautuvaa ja nopeasti jähmettyvää laavaa, joten siitä on havaittavissa muiden pintakivien tapaan selvää juoksurakennetta ja sen raekoko on pieni. Diabaasin raekoko vaihtelee sen mukaan, jähmettyykö se juonen keskellä vai reunoissa.

Mikä on Suomen yleisin kivilaji?

Graniitti on Suomen yleisin kivilaji. Sen keskeinen ainesosa on punertava maasälpä, jota pilkuttavat harmaa kvartsi ja tumma bioniitti.

Miksi Suomen yleisin kivilaji on graniitti?

Graniitti on Suomen yleisin kivilaji, koska se on muodostunut maasälvästä, kvartsista ja kiilteestä. Kallioperän kuluminen on vuosimiljoonien aikana tuonut ne näkyviin.

Mihin Dolomiittiä käytetään?

Dolomiittiä käytetään laajalti maanviljelyssä ja täyteaineena teollisuudessa. Maanviljelyssä käytetään usein Dolomiittia magnesiumpitoisuuden vuoksi. Tavallisesti Dolomiittia käytetään maali- tai muoviteollisuudessa täyteaineena.

Miten kalkkikivi on muodostunut?

Kalkkikivi on muodostunut kalsiumkarbonaatin saostuessa vedessä. Kivilajia, joka sisältää pääasiallisesti kalkkisälpää (kalsiittia), nimitetään kalkkikiveksi, marmoriksi tai liiduksi.

Mikä on Suomessa hyvin yleinen kivilaji joka koostuu Biotiitista Maasälvästä sekä kvartsista?

Graniitti on Suomessa hyvin yleinen kivilaji. Se koostuu pääosin biotiitista, maasälvästä sekä kvartsista. Kivilajien erilaisuus viittaa siihen, että niiden on täytynyt syntyä eri tavalla erilaisissa olosuhteissa.

Mikä kivi on vihreä?

Vihreäkivi on metamorfinen kivilaji, joka on tyypillisesti vihreän värinen. Vihreäkiville tyypillisiä mineraaleja ovat albiitti, kloriitti, aktinoliitti sekä epidootti. Kolme viimeisintä aiheuttavat kivelle tyypillisen vihreän värin.

Mikä on jalokivi?

Jalokivi on mineraali tai muu kiinteä aine, joka on arvostettu sen kauneuden, kestävyyden tai harvinaisuuden vuoksi. Jalokivien tunnusomaisia piirteitä ovat kiilto, läpinäkyvyys, kaunis väri tai värittömyys sekä kova kovuus. Jalokivet ovat perinteisesti olleet arvostettuja aarteita ja niitä on käytetty sormuksina, koruineena ja muina koristeina. Jalokivien arvoa on pidetty pitkään ja ne ovat yhä suosittuja kauneuden ja arvostuksen symbolina.

Onko kivissä energiaa?

Kiteet ja kristallit värähtelevät jatkuvasti omaa erityistä energiaansa ympärilleen. Samalla tavalla jokainen elävä olento ja kaikki mikä meitä ympäröi pitää sisällään energiaa. Kivien ja kristallien energian avulla on mahdollista tasapainottaa ja korjata oman energiansa laatua sekä voimistaa sitä.

Miten tunnistaa eri kivilajit?

Kivien ja mineraalien tunnistaminen on helpointa, kun tiedetään mitkä lajit ovat yleisiä Suomessa. Kivi- ja mineraalilajien yleisimmät käyttötarkoitukset ovat selvittää, mitkä kivet ovat helpoin tunnistaa ja mitkä ovat yleisimmät Suomessa.

Mikä on eloperäinen maalaji?

Eloperäiset maalajit ovat syntyneet kasvien ja pieneliöiden jäänteistä jääkauden jälkeen. Eloperäiset maalajeja ovat multa, turve, lieju ja muta. Multamaa on peltojen pintamaalaji. Tavallisesti se on syntynyt siten, että pellon pinnan ohut turvekerros on sekoittunut alla olevaan kivennäismaahan.

Mitä on kallion alla?

Kalut ovat yleensä emäkalliossa, joka on maapallon kiinteä ”kuori”. Emäkalliossa olevat kivilajit vaihtelevat sekä alueellisesti että syvyyssuunnassa, muodostaen lohkoja ja kerroksia. Pinnalla kallioperä on yleensä rapautuneempaa ja rikkonaisempaa kuin syvemmällä emo- eli emäkalliossa.

Mitä kivi sisältää?

Kivet koostuvat mineraaleista, joista kivilajit ovat perusrakenneosasia. Yhdessä kivilajissa on useita erilaisia mineraaleja, joista kvartsi, maasälvä ja kiilteet ovat yleisimmät. Kvartsi on kivilajin tärkein mineraali, ja se sisältää runsaasti kiven kaikkia tärkeimpiä elementtejä. Maasälvä on toiseksi tärkein mineraali, ja se sisältää myös runsaasti kiven kaikkia tärkeimpiä elementtejä. Kiilteet ovat kivilajin harvinaisempia mineraaleja, ja ne sisältävät usein vain yhden tai kahden elementin.

Mitä eroa on kivellä ja Mineraalilla?

Mineraali on kemiallinen yhdiste, joka esiintyy tavallisesti kiteisessä olomuodossa. Kivilajit puolestaan muodostuvat mineraaleista. Tavallisesti yhdessä kivilajissa on 3–5 erilaista mineraalia: esimerkiksi graniitissa on kvartsia, maasälpää ja kiillettä.

Mitä alkuaineita kivessä on?

Kiven alkuaineista tärkeimmät ovat hape, piidioksidi, rautaoksidi sekä kalsium- ja magnesiumkarbonaatit. Nämä kaikki ovat osa kiven mineraaleja. Kiven mineraalit puolestaan ​​koostuvat alkuaineista, jotka ovat osa kiven kimmoisista rakenteista.

Jätä kommentti