Mikä on sensuuri?

Sensuuri tarkoittaa tietojen tai mielipiteiden tarkastamista ja hyväksymistä ennen julkaisua. Sensuurilla pyritään estämään esimerkiksi väärän tai loukkaavan materiaalin levittämistä. Sensuuri voidaan toteuttaa esimerkiksi julkaisukielloilla, kieltoilla tai sääntöjen määrittelemällä tavalla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on sensuuri

Onko Suomessa sensuuria?

Ei ole sensuuria, kun tarkastellaan sitä, mitä sanan- ja painovapaus sallivat. Sodan aikana Suomessa kuitenkin ylläpidettiin sensuuria kuten muissakin maissa.

Mitä on itsesensuuri?

Itsesensuuri on julkaisijan itsensä harjoittamaa sensuuria tai pidättymistä ilmaisemasta valtiollisesti arkaluonteisia mielipiteitä. Valtiollisesti arkaluonteisia mielipiteitä ovat esimerkiksi poliittiset mielipiteet, jotka voivat johtaa poliittiseen tai taloudelliseen rangaistukseen. Itsesensuurin tarkoitus on suojella julkaisijaa tällaisilta rangaistuksilta.

Mikä on Sotasensuuri?

Sotasensuurin alaisiksi tulivat posti, lennätin, puhelin ja radio sekä kaikenlaiset paino-, kuva- ja äänituotteet, samoin rauta- ja maantiekuljetukset sekä teollisuuden tuotteet pakkauksineen. Sotasensuurin tarkoituksena oli estää tiettyjen tietojen välittäminen sota-aikana, jotta vihollinen ei saisi tietoa sotilaallisesti tärkeistä asioista.

Onko Suomessa kiellettyjä kirjoja?

Kirjastoista kiellettiin sodan jälkeen muun muassa Adolf HitlerinTaisteluni, Kirsti HuurteenSirpin ja moukarin alla ja Mika WaltarinNeuvostovakoilun varjossa. Tunnetuin sensuurin kouriin joutunut kotimainen teos lienee Hannu SalamanJuhannustanssit.

Mitä suomettuminen tarkoittaa?

Suomettuminen on poliittinen termi, joka kuvaa Neuvostoliiton vaikutusvaltaa Suomen päätöksenteossa toisen maailmansodan jälkeen. Tämä vaikutus näkyy esimerkiksi siinä, että Suomi on solminut useita sopimuksia Neuvostoliiton kanssa, mukaan lukien sotilassopimuksen (1948), joka mahdollisti Neuvostoliiton sotilaiden sijoittamisen Suomeen. Suomettuminen on ollut negatiivisesti värittynyt poliittinen käsite, sillä se on kuvannut Neuvostoliiton vaikutusvaltaa Suomen päätöksenteossa.

Jätä kommentti