Mikä on resurssi?

Resurssi tarkoittaa mitä tahansa käytettävissä olevia tarpeellisia asioita, ja sen merkitys riippuu asiayhteydestä: se voi tarkoittaa esimerkiksi rahaa, aikaa, työvoimaa tai työvälineitä. (”Työntekijät on firmamme tärkein resurssi.”) Resurssi-sana on yksi yleisimmistä business-terminologiasta, ja sitä käytetään usein esimerkiksi human resources -osaston nimessä. Resurssit ovat yrityksen tärkeimpiä voimavaroja, ja niiden hallinta on tärkeää yritysten menestymisen kannalta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta resurssi

Mitä on resurssit?

Sanan ’resurssi’ merkitys on Nykysuomen sivistyssanakirjan mukaan voimavarat, mahdollisuudet, keinot. Se on lainattu ranskan sanasta ressources, joka puolestaan palautuu latinan sanaan resurgere nousta jälleen. Resurssit ovat kaikki ne asiat, joita tarvitaan jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Ne voivat olla materiaalisia, henkilökohtaisia tai organisatorisia. Resurssien hyödyntäminen vaatii yleensä jonkinlaista suunnittelua ja suunnittelua.

Mitä ovat yrityksen resurssit?

Yrityksen resurssit ovat sekä aineellisia että aineettomia. Aineellisia resurssit ovat esimerkiksi yrityksen toimitilat, koneet ja laitteet, käytettävissä olevat raaka-aineet, tuotannossa tarvittava vesi, sähkö, kaasu ja muut vastaavat seikat. Aineettomia resurssit puolestaan ovat esimerkiksi yrityksen henkilöstön osaaminen ja tietotaito, yrityksen brändi ja maine sekä yrityksellä olevat sopimukset ja oikeudet.

Mitä tarkoitetaan resursseilla?

Resurssit ovat kaikki ne voimavarat, joita talousyksikkö voi käyttää tavoitteidensa saavuttamiseen. Resurssit voivat olla aineellisia tai aineettomia, ja ne voivat sisältää esimerkiksi luonnonvaroja, työvoimaa, pääomaresursseja ja henkilöstöresursseja. Resurssien hyödyntäminen on tärkeää, jotta talousyksikkö voi saavuttaa tavoitteensa ja kehittyä.

Mitä ovat projektin resurssit?

Projektin resurssit ovat kaikki se materiaali ja työ, joka tarvitaan projektin toteuttamiseen. Resurssit voivat olla fyysisiä, kuten rakennukset, koneet ja laitteet, tai henkilökohtaisia, kuten osaaminen ja aika. Resurssien saatavuus ja riittävyys on tärkeää projektin onnistumisen kannalta. Resurssien tehokas hallinta ja käyttö auttavat projektia etenemään suunnitellusti ja aikataulussa.

Jätä kommentti