Mikä on Merkonomi?

Merkonomi on liiketalouden perustutkinto, 120 opintoviikon pituinen toisen asteen kaupan ja hallinnon alan perustutkinto. Merkonomit työskentelevät kaikilla elinkeinoelämän aloilla liiketaloudellista ja kaupallista osaamista vaativissa tehtävissä. Niitä ovat esimerkiksi eri alojen asiakaspalvelu, myynti- ja markkinointitehtävät (myös ulkomaankaupan alalla), taloushallinto, kirjasto- ja informaatiopalvelut, rahoitus ja vakuutusalan tehtävät.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on merkonomi

Mitä on merkonomi?

Merkonomi on liiketoiminnan perustutkinto, joka kattaa laajan kirjon liiketoiminnan osa-alueita. Merkonomin tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, markkinoinnin, talouden ja henkilöstöhallinnon osa-alueet. Merkonomi on tärkeä tutkinto niille, jotka haluavat työskennellä liike-elämässä.

Mitä kaikkea merkonomi voi tehdä?

Merkonomi voi työllistyä esimerkiksi seuraaviin ammatteihin: palveluneuvoja, asiakasneuvoja, pankkitoimihenkilö, vakuutusneuvoja, yrittäjä. Talouspalvelut: Taloushallinnon merkonomi sijoittua monenlaisiin taloushallinto- ja toimistotehtäviin. Saat hyödyntää tarkkuutta ja loogista hahmotuskykyä.

Mihin työtehtäviin merkonomi sijoittuu?

Merkonomi sijoittuu asiakaspalvelun, myynnin tai taloushallinnon tehtäviin eri toimialoilla. Merkonomi voi työskennellä myynnin tai markkinoinnin parissa teollisuuden tai kaupan alalla, sekä muiden palvelualan yritysten markkinoinnissa, myynninedistämistehtävissä tai toimisto- ja taloushallinnon tehtävissä.

Missä merkonomi voi olla töissä?

Merkonomi voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun tai myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden tai toimistotehtävissä. Tutkinnon suorittaminen antaa myös jatko-opintokelpoisuuden. Opiskelu edellyttää alan työ- tai harjoittelupaikkaa.

Paljonko merkonomi saa palkkaa?

Merkonomi saa palkkaa 2800 euroa kuukaudessa.

Onko yö merkonomi Alempi korkeakoulututkinto?

Ei, ”yömerkonomi” ei ole vastaava termi kuin ”alempi korkeakoulututkinto” suomeksi. ”Yömerkonomi” tarkoittaa iltakoulun opintojaksoa, joka johtaa liiketalouden tutkintoon, kun taas ”alempi korkeakoulututkinto” on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää 3-4 vuotta.

Kauanko merkonomi kestää?

Merkonomi kestää yleensä kahdesta kolmeen vuotta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).

Kauanko merkonomin koulutus kestää?

Merkonomin koulutus kestää yleisesti 2-3 vuotta. Koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika riippuu henkilökohtaisesta osaamisen kehittämissuunnitelmasta (HOKS). HOKS:ssa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset.

Mihin merkonomi koulun jälkeen?

Merkonomi koulun jälkeen voi jatkaa opintoja esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Niihin hakeudutaan korkeakoulujen yhteishaun kautta. Kannattaa muistaa myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joihin hakeudutaan jatkuvan haun kautta.

Mitä taitoja merkonomi tarvitsee?

Merkonomi tarvitsee käytännön työtehtävien lisäksi oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja. Merkonomin ammattitaitoja kehitetään jatkuvasti ja uusia taitoja opitaan työn kautta. Merkonomi on luotettava ja osaava tiimipelaaja, joka pystyy toimimaan itsenäisesti.

Mitä merkonomi tutkinnon jälkeen?

Merkonomi (AMK) tutkinnon suorittaneella on hyvät valmiudet työllistyä esimerkiksi toimisto- ja myyntitehtävissä. Heillä on myös hyvät valmiudet jatkaa opinnoissaan esimerkiksi kauppatieteiden koulutusohjelmaan. Merkonomi (AMK) tutkinnon suorittaneet ovat osaavia ja monipuolisia ammattilaisia, jotka pystyvät työskentelemään sekä itsenäisesti että tiimissä.

Mikä on merkonomi englanniksi?

Liiketalouden ja hallinnon ammattitutkinto on tutkinto, joka antaa valmiudet työskennellä liike-elämän tai hallinnon tehtävissä. Se sisältää yleensä koulutusta esimerkiksi asiakaspalvelun, viestinnän, taloushallinnon ja toimistohallinnon aloilla.

Mihin jatko opintoihin merkonomin tutkinto antaa mahdollisuuden?

Merkonomin tutkinto antaa mahdollisuuden jatkaa opintoja esimerkiksi kaupallisessa, hallinnollisessa tai taloudellisessa koulutusohjelmassa. Jatkossa on myös mahdollista työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun, myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun tai talouden tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Onko merkonomi opistoasteen tutkinto?

Merkonomi on opistoasteen tutkinto, joka on suunnattu liiketalouden perustutkinnosta kiinnostuneille. Merkonomi on korkeakoulututkinto, joka antaa pääsyn moniin eri aloille ja ammatteihin. Opintoihin kuuluu laaja kirjo erilaisia liiketalouden aineita, kuten kirjanpitoa, markkinointia ja rahoitusta. Merkonomi on hyvä valinta, jos haluat työskennellä esimerkiksi toimisto- tai myymäläpäällikkönä, asiakaspalvelussa tai myynnissä.

Kuka voi opiskella merkonomiksi?

Merkonomiksi voi opiskella henkilö, joka on suorittanut peruskoulun ja on kiinnostunut liiketoiminnan ja kaupan ammateista sekä asiakaspalvelusta.

Missä voi opiskella Datanomiksi?

Suomen Yrittäjäopistolla voit opiskella tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon, datanomiksi tai valmistavan koulutuksen kokonaan verkko-opintoina. Suoritat tutkinnon tai sen osia käytännön työtehtävissä, jolloin sinulla tulee olla tutkinnon suorittamiseen soveltuva työpaikka.

Onko erikoisammattitutkinto korkeakoulututkinto?

Erikoisammattitutkinto on korkeakoulututkinto, joka antaa pätevyyden alan ammattikorkeakoulututkintoon. Erikoisammattitutkinto on myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja sen suorittaminen vaatii vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta. Erikoisammattitutkinto on hyvä vaihtoehto, jos haluat pätevyyden alan ammattikorkeakoulututkintoon, mutta et voi tai halua suorittaa korkeakoulututkintoa.

Mitä tradenomi tekee työkseen?

Tradenomi työskentelee tyypillisesti liiketoimintaan, rahoitukseen ja hallintoon liittyvissä tehtävissä. Hän voi työskennellä kirjanpidon, myynnin, markkinoinnin, ostotoiminnan, asiakassuhteiden tai liiketoiminnan kehittämisen parissa. Tradenomi voi olla mukana myös liiketoiminnan suunnittelussa, henkilöstöhallinnossa tai tapahtumien hallinnassa.

Onko 3000 hyvä palkka?

Noin 3000 euroa kuukaudessa tulee yleensä tarpeeksi elämiseen Suomessa. Jos mahdollinen yli jäävä raha säästetään tai sijoitetaan eläkevuosia varten tai pahan päivän varalle, kyse ei Antilan mielestä ole ylellisyydestä, vaan toimeentuloturvasta. Naisten keskimääräinen palkka on noin 2 800 euroa ja miesten 3400 euroa.

Mikä on perusasteen tutkinto?

Perusasteen tutkinto on koulutus, joka kattaa kansakoulun suoritukset. Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen.

Mikä koulutusaste on lukio?

Lukio on yleissivistävä koulutusaste, joka antaa valmiudet jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Lukiossa opiskelija suorittaa vähintään 150 opintopistettä. Opinnot kestävät yleensä kolme vuotta, ja niiden päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto.

Voiko sosionomi hakea maisteriksi?

Ymmärtääkseni maisterin tutkintoa varten ei tarvitse suorittaa kasvatustieteen perus- ja/tai aineopintoja. Voit siis hakea suoraan maisteriksi. Maisteriohjelmiin voi hakea yhteishaussa ja erillishaussa. Maisteriopinnot ovat maksuttomia.

Mikä on alhaisin tuntipalkka?

Alhaisin tuntipalkka on pienin mahdollinen palkka, joka lain mukaan työntekijälle tulee maksaa. Useimmissa maissa on oma vähimmäispalkkalainsäädäntönsä mutta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ei ole yleistä vähimmäispalkkaa.

Paljonko kirjanpitäjä tienaa?

Kirjanpitäjän keskimääräinen kuukausipalkka on 3 291 euroa. Palkka on kuntasektorilla 2 759 euroa, valtiolla 3 103 euroa ja yksityisellä sektorilla 3 298 euroa.

Mikä on ylempi perusaste?

Ylempi perusaste on koulutusaste, joka sijoittuu alempaan perusastetta ylemmäksi. Se on osa laajempaa koulutusjärjestelmää, ja sitä seuraa ylempi keskiaste. Ylempi perusaste on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat suorittaneet peruskoulun ja haluavat jatkaa opintojaan. Se antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan ja tietojaan sekä valmistautua tulevaisuuden haasteisiin.

Mihin AMK jälkeen?

AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit siirtyä työelämään tai jatkaa opintoja – mutta lähes kaikissa tapauksissa kannattaa suorittaa maisterin tutkinto, joka kestää yleensä kaksi vuotta kandidaatin tutkinnon lisäksi.

Mikä on ylin koulutustaso?

Yhdysvalloissa korkea-asteen koulutus tarkoittaa yleensä kahden tai useamman vuoden kestävää ohjelmaa, joka suoritetaan yleisesti korkeakoulussa tai yliopistossa.Lopputulos on yleensä joko kandidaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto.Yhdysvalloissa korkea-asteen koulutus on jaettu kahteen päätyyppiin: akateeminen ja ammatillinen.

Paljonko kaupan kassa saa palkkaa?

Kaupan kassa saa palkkaa 2 320 euroa kuukaudessa. Palkka on yksityisellä sektorilla 2 320 € (1839 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2020.

Paljonko sihteeri tienaa?

Sihteeri tienaa keskimäärin 2600 euroa kuukaudessa. Tämän palkan ansaitsevat sihteerit tekevät yleensä työtä toimistoissa tai yritysten hallinnollisissa tukitoiminnoissa. Heidän tehtävänään on yleensä auttaa esimiehiään tai johtoa hallinnollisissa tehtävissä, kuten dokumentointi, sähköpostien vastaaminen, puheluiden vastaaminen ja tapaamisten organisointi. Sihteerit voivat myös auttaa asiakkaita tai muita henkilöitä, jotka tarvitsevat tietoa yrityksestä tai organisaatiosta.

Kuka voi hakea ammattitutkintoon?

Ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo ammatillinen perustutkinto tai erikoisammattitutkinto. Ahvenanmaalaisilla on myös mahdollisuus hakea ammatilliseen perustutkintoon. Tutkinto on suoritettava ennen vuotta 2018.

Mikä aste on ammattikoulu?

Ammattikoulu on toisen asteen oppilaitos, joka valmistaa opiskelijoita ammatillisiin tai teknisiin töihin. Ammattikoulussa suoritetaan ammatillinen perustutkinto, ja sen jälkeen voidaan suorittaa myös ylioppilastutkinto.

Mikä on koulutustaso?

Koulutustaso tarkoittaa henkilön suorittaman korkeimman koulutuksen laatua ja pituutta. Koulutustaso voidaan mitata esimerkiksi koulutuksen pituudella henkeä kohti. Koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen.

Mikä on sosionomin palkka?

Sosionomin palkka on keskimäärin 2 819 euroa kuukaudessa. Palkka on kuntasektorilla keskimäärin 2 749 euroa kuukaudessa ja yksityisellä sektorilla keskimäärin 2 820 euroa kuukaudessa. Palkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2020.

Mikä on keskiverto palkka?

Palkkavertailujen mukaan keskivertoinen suomalainen palkansaaja tienaa kuukaudessa noin 3 600 euroa. Tämä tarkoittaa, että puolet palkansaajista tienaa kuukaudessa vajaat 3 000 euroa tai vähemmän. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan mediaaniansio oli 3 228 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Kuka voi hakea ammattikorkeakouluun?

Ammattikorkeakouluun voi hakea kuka tahansa, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ammatillisen korkeakoulututkinnon. Voit hakea myös, jos olet suorittanut soveltuvan ulkomaisen tutkinnon, joka oikeuttaa vastaaviin opintoihin kyseisessä maassa.

Miten ammattikorkeakoulu ja yliopisto eroavat toisistaan?

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot ovat kaksi erilaista korkeakoulutyyppiä, joilla on sekä yhteisiä että erilaisia piirteitä. Yliopistossa opiskelu on teoreettisempaa ja laajempaa kuin AMK:ssa, ja se pyrkii ohjaamaan opiskelijaa itsenäiseen ajatteluun. AMK:n hienous taas on käytännönläheinen oppiminen. Yliopistossa opinnot kestävät yleensä viisi vuotta (kandi 180 op 3v. + lisäopinnot 2v.), kun taas AMK:ssa opiskelu kestää kolme vuotta.

Mikä on korkeakoulututkinto?

Korkeakoulututkinto on korkeakoulussa suoritettava tutkinto, joka kattaa määräalan opintojen, opinnäytteiden, kuulustelujen ja muiden vastaavien tehtävien kokonaisuuden. Tutkinnon suorittaminen tuottaa yleensä jonkin oppiarvon, oikeuden tai kelpoisuuden. Korkeakoulututkinto on usein välttämätön pätevyysvaatimus tiettyjen ammattien harjoittamiseen.

Mikä on tarjoilijan palkka?

Tarjoilijan palkka on keskimäärin 2 389 euroa kuukaudessa. Palkka on hieman korkeampi yksityisellä sektorilla, mutta keskimääräinen palkka on silti 2 389 euroa kuukaudessa. Palkka on määräytynyt vuoden 2020 palkkatiedoista.

Onko teknikko korkeakoulututkinto?

Ei, teknikko ei ole korkeakoulututkinto. Teknikko on korkeakoulututkinnon alin taso. Kansainvälisiin tehtäviin pätevöityminen edellyttää kolmen vuoden korkeakoulutusta.

Mitä on ammattikorkeakoulu?

Ammattikorkeakoulut ovat korkeakoulututkintoja, joita voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla. Ammattikorkeakoulut ovat ylempiä korkeakoulututkintoja, joita voi suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla. Avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla voi myös suorittaa ammatillisen opettajan opinnot sekä osallistua erikoistumiskoulutukseen.

Mikä on yleissivistävä koulutus?

Yleissivistävä koulutus on koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa yleissivistystä, tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Yleissivistävä koulutus kattaa laajan alueen aineista ja tieteenaloista, ja se antaa perustietoa ja -taitoja, jotka ovat hyödyllisiä niin työelämässä kuin yksityiselämässä. Yleissivistävä koulutus auttaa myös ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa ja sen eri osa-alueita paremmin.

Saako merkonomi lakin?

Merkonomilakkia käytetään yleisesti kaupan ja hallinnon aloilla. Merkonomit hylkäsivät lakkisymbolinsa pitkäksi aikaa, mutta lakkisymboli on herätetty takaisin henkiin 1980-luvun lopulla. Merkonomilakin tunnistaa harmaasta reunuksesta ja harmaasta pitkästä tupsusta. Kokardina lakissa on kaupan ja hallinnon tunnus eli Merkurius-sauva.

Jätä kommentti