Mikä on korkalo?

Korkalo on kylä Lapissa, sen kantasanan alkuperä lienee ruotsinsaamelainen guorgu, mikä tarkoittaa kivikkoista matalaa rantaa. Kylä sijaitsee Koillis-Lapin kunnan keskustaajaman eteläpuolella, noin kymmenen kilometrin päässä kunnan rajasta Venäjälle. Korkalon asukkaat ovat pääosin saamelaisia, ja kylä onkin osa Saamelaisalueen kuntaliitosta. Korkalo on tunnettu myös karhunpyynnistä, ja kylässä onkin perinteisesti järjestetty karhunpyyntitapahtuma joka kesä.

Jätä kommentti