Mikä on geomedia?

Geomedia on tietoa, joka liittyy aihepiiriltään maantieteeseen. Se sisältää esimerkiksi karttoja, kuvia, videoita, tilastoja tai karttapalveluja. Geomediaa käytetään usein maantieteellisen sijainnin määrittämiseen tai maantieteellisten alueiden tutkimiseen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta mikä on geomedia

Mitä tarkoitetaan Geomedialla?

Geomedialla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä. Geomedialla pyritään löytämään ja esittämään maantieteellisiä tietoja mahdollisimman selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Mitä asioita kuuluu Geomediaan?

Geomediaan kuuluvat kaikki ympäristöopissa käytettävät ja tuotettavat aineistot. Tähän voivat kuulua esimerkiksi kartat, diagrammit, tilastot, kuvat, videot, tietotekstit ja uutiset. Geomediataidoilla voi olla tärkeä rooli ympäristöopissa, koska ne auttavat hankkimaan, muokkaamaan, tulkitsemaan ja esittämään erilaisia aineistoja.

Mitä on paikkatieto?

Paikkatieto on tietoa kohteesta, jonka sijainti tunnetaan. Paikkatieto voi kuvata myös mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, jolla on sijainti. Paikkatieto sisältääkin aina viittauksen tiettyyn paikkaan tai alueeseen.

Mihin osa alueisiin maantiede jaetaan?

Maantiede jaetaan yleismaantieteeseen ja aluemaantieteeseen. Yleismaantiede jakautuu edelleen luonnonympäristöä ja myös avaruutta tutkivaksi luonnonmaantieteeksi ja maapalloa ihmisen toiminnan kenttänä tutkivaksi ihmismaantieteeksi. Aluemaantiede puolestaan tutkii alueellisia eroja ja muutoksia maankäytössä, ilmastossa, väestössä ja muissa tekijöissä.

Mitä on GIS?

Paikkatietojärjestelmällä (GIS) tarkoitetaan järjestelmää, jota käytetään maantieteellisten tietojen syöttämiseen, tallentamiseen, käsittelyyn, analysointiin ja tulostamiseen. GIS-järjestelmiä käytetään monilla aloilla, kuten kartoituksessa, maanmittauksessa, maankäytössä, ympäristötutkimuksissa ja kaupunkisuunnittelussa.

Jätä kommentti