Länsi tampere: mitä tarkoittaa länsi-tampere?

Länsi-Tampere on osa Tamperetta, joka on jaettu Tammerkosken mukaan Itäiseen ja Läntiseen Tampereeseen. Länsi-Tampere sijaitsee kosken länsipuolella ja on siksi nimetty länsi-tampereeksi. Keskustori sijaitsee länsi-tampereella.

Jätä kommentti