kompetenssi tarkoittaa: MITÄ TARKOITTAA KOMPETENSSI?

Kompetenssi tarkoittaa laaja-alaista osaamista ja taitoa, joka on tarpeen tehtävän suorittamiseen tai ongelman ratkaisemiseen. Kompetenssiin voi sisältyä myös asenteita ja arvoja, jotka vaikuttavat toimintaan. Kompetenssilla tarkoitetaan myös henkilön kykyä soveltaa osaamistaan ja taitoaan erilaisiin tilanteisiin. Kompetenssiin voi liittyä myös sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutustaitoja.

Jätä kommentti