enteraalinen antotapa: Enteraalinen lääkkeen antotapa ?

Enteraalinen lääkkeen antotapa tarkoittaa lääkityksen annostelua suun kautta tai peräaukon kautta. Tämä on tehokas ja turvallinen tapa lääkityksen ottamiseen, koska se mahdollistaa lääkkeen imeytymisen suoraan verenkiertoon. Enteraalinen lääkitys on myös hyvin tehokas, koska se mahdollistaa lääkkeen imeytymisen suoraan verenkiertoon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheesta enteraalinen antotapa

Mitä erilaisia lääkkeen Antotapoja on?

Erilaisia lääkkeen antotapoja ovat muun muassa bukkaalinen, ihonsisäinen, implantti, inhalationaalinen, intramuskulaarinen, intraperitoneaalinen ja intratekaalinen.

Miten parenteraalista ravitsemusta toteutetaan?

Parenteraalisen ravitsemuksen anto potilaan kotona tapahtuu joko laskimoon tai suonensisäisesti. Lääkärin määräämän ravintoaineiden määrä ja laatu sekä potilaan yksilölliset tarpeet määrittelevät, miten ravitsemus toteutetaan. Parenteraalisen ravitsemuksen aikana potilas saa tarvitsemansa ravintoaineet tutussa ympäristössä lääkärin yksilöllisesti tekemän hoitomääräyksen mukaisesti.

Mitä tarkoittaa dermaalinen?

Dermaalinen tarkoittaa ihoan liittyvää. Se voi tarkoittaa myös ihonalaista.

Mitä yksikön Lääkehoitosuunnitelman tulee sisältää?

Lääkehoitosuunnitelma on asiakkaan lääkehoidon suunnittelua, toteuttamista ja seurantaa koskeva dokumentti. Se on laadittava potilaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti ja se on pidettävä ajan tasalla. Lääkehoitosuunnitelmaan sisältyvät lääkehoidon osaamisvaatimukset, vastuut, velvollisuudet ja työnjaot.

Mitä tarkoittaa Peroraalisesti?

Peroraalisesti tarkoittaa lääkityksen annostelua suun kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkitys otetaan suun kautta, esimerkiksi tabletin tai kapselin muodossa. Peroraalisesti annettava lääke imeytyy nopeasti ja alkaa vaikuttaa nopeasti.

Miksi enterotabletti?

Enterotabletti on hyvä valinta lääkitykseksi, koska se liukenee vasta ohutsuolessa. Tällaista tablettia tarvitaan esimerkiksi silloin, kun lääkeaine on mahaa ärsyttävää tai hajoaa mahassa.

Mitä tarkoittaa lääkkeiden antaminen parenteraalisesti?

Parenteraalisesta antotavasta puhuttaessa tarkoitetaan usein lääkkeen antamista ruiskeena, eli suonensisäisesti tai lihaksensisäisesti. Tämä on tehokkain tapa antaa lääkettä, koska se välttää lääkkeen hajoamisen maha-suolikanavassa. Parenteraalisella antotavalla voidaan myös tarkoittaa lääkkeen antamista silmään, korvaan, nenään, hengitysteihin, emättimeen tai iholle. Nämä ovat kaikki tehokkaita tapoja antaa lääkettä, koska ne välttävät lääkkeen hajoamisen maha-suolikanavassa.

Milloin Letkuruokintaa ei voi käyttää?

Letkuruokintaa ei voi käyttää, jos potilaalla on mahan tai suoliston tulehdus, umpilisäke, vatsakalvotulehdus tai -vyöhyketulehdus. Letkuruokintaa ei myöskään suositella, jos potilaalla on maksan vajaatoiminta, keuhkosairaus tai vaikea sydänsairaus.

Mikä on PEG nappi?

PEG nappi on pieni ”nappi”, joka toimii eräänlaisena porttina mahalaukkuun. Letku on selvästi lyhyempi ja lähellä ihoa. Nappi asetetaan samalla tavoin kuin gastrostomialetku, ja molemmat pysyvät paikoillaan vedellä täytetyn ballongin avulla.

Miten annat ruokaa PEG-letkun kautta?

PEG-letku on suolikanavaan asennettava letku, jonka avulla voidaan ravita suolistoa ja antaa nesteyttävää lääkitystä. PEG-letkuruokailu aloitetaan vedellä ja jos ei ilmene ongelmia, voidaan siirtyä ravintoliuokseen. Ennen ja jälkeen letkuruokailun huuhtele PEG-letku 30–50 ml:lla vettä ruiskun avulla.

Saako lähihoitaja antaa PKV lääkkeitä?

Lähihoitajat voivat ammatilliseen koulutukseensa perustuen jakaa ja antaa lääkkeitä luonnollista reittiä pitkin (pois lukien huumausaine- ja pkv-lääkkeet) eli tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina ilman erillistä lupaa. Lähihoitajat eivät kuitenkaan voi antaa pkv-lääkkeitä ilman erillistä lupaa.

Mitä tarkoittaa lääkeaineen metabolia?

Metabolismi on prosessi, jolla keho muuttaa saamiaan aineita tarvitsemiinsa aineiksi. Lääkeaineen metabolia tarkoittaa sitä, kuinka hyvin ja nopeasti keho kykenee muuttamaan lääkeaineen tarvitsemiinsa aineiksi. Ensikierron metabolia tarkoittaa sitä, kuinka paljon lääkeaineesta tulee hyötyä ennen kuin se pääsee verenkiertoon. Runsas ensikierron metabolia voi vaikeuttaa sopivan annoksen löytämistä, koska hyötyosuuksissa on henkilökohtaisia eroja.

Mikä vaikuttaa Lääkemuodon valintaan?

Lääkemuodon valintaan vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat muun muassa potilaan hyväksyttävyys, yksilölliset ominaisuudet ja sairauden tila, kustannukset, lääkkeen teho ja turvallisuus. Antoreitti voidaan jakaa enteraaliseen ja parenteraaliseen.

Mitä tarkoittaa lääkkeen jakautuminen?

Lääkkeen jakautuminen tarkoittaa sitä, kuinka paljon lääkettä on elimistössä ja kuinka paljon sitä vapaana. Jakautumistilavuus on se tilavuus, joka tarvittaisiin, mikäli lääkeaineen pitoisuus muualla elimistössä olisi sama kuin sen pitoisuus plasmassa. Jos lääkeaineen jakautumistilavuus on pieni, lääkeaine pysyy verenkierrossa.

Mitä tarkoittaa parenteraalinen lääkkeen antotapa?

Parenteraalinen lääkkeen antotapa tarkoittaa sitä, että lääke annetaan suonensisäisesti tai muulla ulkoisen mahalaukun kautta tapahtuvalla tavalla. Tämän antotavan avulla lääke vaikuttaa voimakkaammin ja nopeammin kuin enteraalisesti annettavilla lääkkeillä. Parenteraalisesti annettavia lääkkeitä voidaan antaa paikallisesti esimerkiksi geeleinä, tippoina, laastareina ja voiteina.

Kuka vaihtaa PEG-letkun?

PEG-letkun vaihtoa voivat jatkossa tehdä terveyskeskuksessa tai kotona hoitavat lääkärit, sairaanhoitajat tai fysioterapeutit. Vaihto voidaan tehdä noin joka kolmas kuukausi. Vaihtoa suositellaan, jos letkussa on vuotoja, haavaumia tai muita vaurioita.

Mikä on PEG-letku?

PEG-letku on vatsan ihon läpi mahalaukkuun menevä ravinnonantoletku. Letku ei estä syömistä tavalliseen tapaan, vaan sen rinnalla voi syödä ja juoda niin paljon kuin jaksaa ja pystyy. Syöttöletku asetetaan paikoilleen mahantähystyksen eli gastroskopian yhteydessä.

Kuka saa antaa lääkkeitä ja nesteitä laskimoon?

Lääkärit ja toimipaikkakoulutetut sairaanhoitajat saavat antaa lääkkeitä ja nesteitä laskimoon. Heidän tulee osoittaa taitonsa siihen erikseen.

Mitä tarkoittaa Rektaalinen antotapa?

Rektaalinen antotapa tarkoittaa lääkkeen annostelua peräsuoleen. Peräsuolen kautta annettavat lääkkeet voivat olla tehokkaampia ja helpommin imeytyviä kuin suun kautta annettavat lääkkeet. Rektaalinen antotapa on myös perusteltua esimerkiksi tilanteissa, jos potilas on pahoinvoiva, oksenteleva, tajuton tai kouristeleva.

Mitä elimistö tekee lääkeaineille?

Lääkeaineet vaikuttavat elimistön toimintaan reseptorien kautta. Reseptorit ovat proteiineja, jotka sijaitsevat solujen pinnalla ja vastaanottavat signaaleja elimistön sisältä ja ulkopuolelta. Lääkeaineet voivat vaikuttaa reseptoreihin sitoutumalla niiden kanssa ja siten säätelemällä elimistön toimintaa. Lääkeaineiden vaikutukset voivat olla sekä hyödyllisiä että haitallisia.

Kuka laittaa Nenämahaletkun?

Nenämahaletkun laittaa kokenut sairaanhoitaja tai lääkäri. Tajuttomalle potilaalle nenämahaletkun laittaa aina lääkäri, sillä letku kulkeutuu herkästi henkitorveen ja siitä oikeaan keuhkoputkeen.

Milloin Nenämahaletkua käytetään?

Nenämahaletkua käytetään yleensä tilanteissa, joissa on tarpeen pitää maha ja suolisto tyhjänä ja levossa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi leikkaus, pahoinvoinnin tai vakavan sairauden aiheuttama mahahuuhtelu tai enteraalinen ravitsemus. Nenämahaletkua käytetään myös silloin, kun potilaan on vaikea niellä ravintoa tai kun ravintoaineiden imeytyminen on häiriintynyt.

Mitä tarkoittaa systeeminen vaikutus?

Systeminen vaikutus tarkoittaa lääkkeen toimintaa verenkierron välityksellä. Lääkkeet voivat vaikuttaa esimerkiksi verenpaineeseen, sydämeen tai maha-suolikanavaan.

Jätä kommentti