Demoralisointi: mitä tarkoittaa demoralisoida?

Demoralisointi on tavallisesti käytetty viittaamaan ihmisen ajatuksiin, tajuntaan, ymmärrykseen, älynkäyttöön, ajattelukykyyn, käyttäytymiseen, uskomuksiin tai mielipiteisiin. Se voi tapahtua vaikuttamalla ihmisen ajatuksiin ja tuntemuksiin todellisuudesta tai luomalla valheellisen käsityksen todellisuudesta. Demoralisointi voi aiheuttaa ihmiselle vakavia ongelmia ja se voi johtaa jopa itsemurhaan.

Jätä kommentti