Aktiivinen vastakohta: vastakohta sanalle aktiivinen?

Vastakohtana aktiiviselle voi olla passiivinen tai inaktiivinen. Passiivinen tarkoittaa, että henkilö ei itse teekään mitään, vaan odottaa, että joku toinen tekee sen puolestaan. Inaktiivinen tarkoittaa, että henkilö ei tee mitään tiettyä asiaa, vaikka hänellä olisi mahdollisuus siihen.

Jätä kommentti